UNDERSKUDD: Administrasjonsleder Helge Kleven i ImF konstateter at regnskapet for 2019 må gjøres opp med et betydelig underskudd. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Røde regnskapstall for ImF

Nesten tre millioner kroner i minus. Det er den brutale økonomiske sannhet for ImF-året. Årsresultatet er enda dårligere enn 2018 som også var et krevende år.

– Det er ikke hyggelige tall på noe måte, sier administrasjonsleder Helge Kleven.

Regnskapsåret er ikke endelig avsluttet, og det kan fortsatt komme noen justeringer. Tallene er heller ikke forelagt revisor. Men tendensen i tallene er likevel klar – 2019 viser vekst i utgifter på over en million og fall i inntekter på 0,7 millioner. Tar man bort en testamentarisk gave på 1,2 millioner, er det reelle inntektsfallet enda større. Det totale driftsresultat etter at finansinntektene er tatt med, blir da et underskudd på 2,87 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2018 var 2,5 millioner i minus, inkludert en avskriving av lån til KVS Bygland.

Ny programvare

En av forklaringene til resultatet er en overgang til nytt database-system. Dette var en nødvendig endring som kom, men oppstarten har blitt dyrere og mer krevende enn forventet. Den utgiften var der naturlig nok ikke i 2018. Det har også ført til noe større utgifter til andre økonomi- og konsulenttjenester.

Overgangen til nytt system var også en medvirkende årsak til at vårgaven og sommergaven ble sendt ut som en felles giro – uten at innbetalt beløp dermed ble doblet fra giverne. Det gjorde også at jule- og nyttårsgaven ble sendt ut seint på året. Men også kontingent for Awana og Sambåndet ligger lavere enn 2018, og 2018 hadde også en Awana-aksjon som ikke ble gjentatt i 2019. Det som viser økning, er stevne-kollektene og gaver til Finnmarksarbeidet.

Kretsminus.

En siste inntektspost som svikter, er misjonstilskuddet fra kretsene. Dette betales som en prosentsats av gaveinntekter forutgående år. En reduksjon i tilskuddet betyr derfor at også flere av kretsene har hatt dårligere gaveinntekter enn tidligere.

På utgiftssiden er den totale lønnskostnaden økt med hundre tusen. I tillegg er det økte utgifter til porto, reise og et etterslep på fellesutgifter i Straume forum som er blitt ført i 2019. Den nevnte databaseutgiftene utgjør halvparten av utgiftsveksten.

– Jeg skulle ønske det var så enkelt at vi kunne finne en eller to poster som forklarte alt. Noe av underskuddet lar seg forklare, men det er en generell vekst i utgifter samtidig med at inntektene har falt, sier Helge Kleven.

Kjøpe eller leie.

I disse dager arbeider han og ledergruppen med å få til et budsjett for 2020 i mest mulig balanse. Den utgiftsposten det gir mest effekt å kutte i, er ansatte, men her er det lite å hente.

– Vi er allerede en liten stab, og vi har de siste årene arbeidet målrettet med å finne den optimale balansen mellom å eie kompetanse internt og å leie den hos andre. Dette er kontinuerlig prosess og noen ganger vanskelig å balansere, sier Helge Kleven.

Et annet grep ImF-styret har bedt om, er en økt bevissthet rundt fakturering av tjenester.

– Sentralleddet utfører en del oppgaver på vegne av fellesskapet, og skoler og kretser kan for eksempel hente ulike forkynner- og undervisningsressurser fra oss. Vi skal blant annet se på om det er en naturlig balanse mellom det vi yter og det vi får inn i misjonstilskudd, sier Kleven.

Feil graf-tall.

Enkelte har også stusset over at Sambåndet i desember-utgaven presenterte en graf som tilsynelatende viste gode gavetall, stikk i strid med faktiske forhold.

– Disse grafene er et øyeblikksbilde av økonomien, og vi har flere ganger sett at de ikke gir et relevant helhetsbilde. Når vi for eksempel presenterer et kampanje-resultat, er det ikke gitt at vi er kommet like langt som tilsvarende kampanje i fjor. I desembernummeret forsøkte vi derfor å gi totalbildet, men det ser ut som vi har brukt ulike premisser for budsjett og faktisk inntekt, sier medieleder og redaktør Petter Olsen.

– Når det er sagt, regner jeg med at giverarbeidet til våre lesere styres av et generelt engasjement og ikke først og fremst av tallene i en graf, sier han – og får støtte fra Helge Kleven.

– Vi arbeider hele tiden med å få mest mulig misjon for kronene. Vi kan også gjøre noe med inntektene, men for den viktigste delen – gaveinntektene – er vi prisgitt våre misjonsvenner. Oppfordringen blir derfor: hjelpe oss, og aller helst med faste giveravtaler som nå kan ordnes direkte på «min side» på nett. Det gir oss mye sikrere oversikt over økonomien, sier administrasjonslederen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.