Innlegg

FORFATTERE: Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Per Åge Berge har fått tilbakemelding på at bøkene deres fungerer. FOTO: PRIVAT. MONTASJE: SAMBÅNDET

Samtale om livet, troen og disippelfellesskapet

Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Per Åge Berge har gitt ut hver sine gruppeopplegg til samtale.

‒ Vi har samlet en del av samtaleoppleggene vi har hatt for Flekkerøy Bedehusforsamling, og gir det ut med tanke på at det kan være fint også for andre. Det sier forsamlingsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, til sambåndet.no.

Du har fått nåde hos Gud har også med bidrag fra forsamlingens ungdomsarbeider, Johan Byremo. Det er det kombinerte forlaget og reklamebyrået Kristiansen SRM som gir ut boka, og daglig leder Steinar Kristiansen har vært prosjektleder for utgivelsen. Etter hvert kapittel er det caser som kan være utgangspunkt for samtale. Boken inneholder også en bibelleseplan.

Hjelp
‒ Opplegget kan hjelpe grupper med å komme i gang med viktige samtaler om liv og tro og kommentere problemstillinger og kjenne igjen utfordringer, forteller Kjølvik Ringvoll.

‒ Hvem er «Du har fått nåde hos Gud» beregnet på?

‒ En kan bruke boken som enkeltperson, to og to eller i bibelgrupper, husgrupper, eller blant venner, familie og par. Alle har ikke mulighet til å være med i bibelgruppe. Den kan også brukes til personlig samling alene. En kan lese en tekst og reflektere over den.

«Disippelfellesskap» er utgitt på Lunde Forlag, mens Kristiansen SRM har gitt ut «Du har fått nåde hos Gud».

Ungdom
Per Åge Berge som har deltidsstilling i Fokus Hverdagsmenighet på Klepp, har også gitt ut et samtaleopplegg, «Disippelfellesskap», på Lunde Forlag.

‒ Det er et forsøk på å lage et undervisningsopplegg for smågrupper og bibelgrupper for ungdom som gir de grunnleggende sannhetene i den kristne troen, sier Berge.

Boken har ti kapitler, og det er fem spørsmål til samtale til hvert kapittel.

‒ Det er fire faser i disippellivet. Første fase er «Følg meg». Det er kallet til å følge Jesus som herre og ta på alvor det å være hans etterfølger. Fase to er «Stol på meg». Her ønsker jeg å hjelpe unge til å løfte blikket fra seg selv til Jesus og hvem vi er i Jesus, og ha sin identitet i ham. Tredje fase er «Lær av Jesus». Det går på bli helliggjort og bli mer lik Jesus. Fase fire er «Gi det videre». Det handler om å leve som kristen i hverdagen og gi videre det vi har fått, og være misjonær. Jeg prøver å bruke enkle bilder og eksempler fra eget liv, forteller Berge.

Fundament
‒ Hva vil du med «Disippelfellesskap»?

‒ Intensjonen er å legge et godt fundament for ungdom. Jeg vil at de skal bli trygge på frelsen og vokse i helliggjørelse og bli frimodige, og jeg håper og tror dette kan være med å gi et fundament slik at ungdom kan bli frimodige vitner og frimodige kristne, og at de kan være hele seg og være ærlig. En del unge som begynner å følge Jesus, faller fra fordi de ikke har rett fundament og identiteten sin i Kristus. Jeg vil gi dem en trygg og grunnfestet tro og gjøre dem til disipler.

‒ Hva slags tilbakemelding har du fått på opplegget?

‒ Jeg har fått respons på at det er gjenkjennbart, og at viktige sannheter blir enkelt formidlet. Det er en kjekk tilbakemelding å få.

Nåden

Aud Kjølvik Ringvoll har inntrykk av at Du har fått nåde hos Gud fungerer bra som samtaleopplegg.

‒ Noen av spørsmålene til samtale kan være utfordrende og få folk til å granske seg selv og gi et bilde av at det følger mange krav med det å være kristen. Hvordan henger dette sammen med tittelen «Du har fått nåde hos Gud»?

‒ Det er viktig at nåden er bærekraften. Det er fundamentet vi står på, og det som holder. Hva handler nåden om? Det handler om å leve som kristen. Det er å leve et liv i Guds nåde. Vi skal ikke prestere for å bli kristne, men det handler om at vi ønsker å leve et nytt liv fordi vi er kristne, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Kvinneforum tar form

Kvinnelige forkynnere, ledere og tillitsvalgte i ImF samles i kveld for andre gang for å gi hverandre inspirasjon og frimodighet i tjenesten.

− Det er ikke lett å si hva det er for noe. Vi vet ikke helt hva det blir. Men vi har satt opp at det er for ledere, forkynnere og tillitsvalgte. Spørsmålet er om det bare skal være lokale inspirasjonssamlinger eller et nettverk man kan bli medlem av, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll, personalleder i ImF.

Inspirasjon og frimodighet
På den første samlingen onsdag 14. januar på Sunnmøre kom det 25 stykker. Ifølge Kjølvik Ringvoll var det en samling med inspirasjon, samtale, mat og forbønn.

− Vi var opptatt av det å være kvinne i tjeneste, og vi snakket om det som gir inspirasjon og frimodighet i tjenesten. Vi samtalte om hva som er viktig for oss. I denne fasen sjekker vi hvilket behov folk har, og hva de kunne tenkt seg, forteller Kjølvik Ringvoll.

Hvordan forumet skal organiseres, som nettverk eller inspirasjonssamlinger, er ennå ikke klart.
− Det får vi lete oss litt frem til. Vi må også snakke om behovet for å møtes, sier Kjølvik Ringvoll.

Målet
Målet er derimot klart.

− Målet er å gi frimodighet til kvinnene som er i tjeneste, og invitere flere som har interesse og gaver til å bli med. Det er fordi vi registrerer at det er få nye kvinnelige forkynnere, og vi får spørsmål om det er rom for kvinner i vårt arbeid.

Kjølvik Ringvoll understreker at kvinneforumet ikke bare er opptatt av antall kvinner som er med, men at de er ute etter kvinner som har gave til å være forkynner eller leder.

I kveld samles det nye kvinneforumet på KVS Lyngdal. Det er også klart at tredje samling blir onsdag 15. april på Bildøy Bibelskole.

Vil vera opne om overgrep

– Openheit kan skapa eit klima der seksuelle overgrep ikkje kan halda fram, seier personalleiar Aud Karin Kjølvik Ringvoll i ImF.

Tidlegare TV2-journalist Trude Teige har skrive kriminalromanen «Jenta som sluttet å snakke», der temaet er seksuelle overgrep i kristne miljø. Teige vaks opp i bedehusmiljøet i Fosnavåg på Sunnmøre og vart sjølv, som 17-18-åring, utsett for ei utuktig handling av ein nokre få år eldre kristenleiar.

Ho kom i kontakt med ei kvinne som hadde vorte utsett for fleire overgrep.

– Slike saker har blitt dyssa ned gjennom tidene, seier Teige til Dagen (04.09.).

Har skrive brev
Dei fire organisasjonane ImF, NLM, NMS og Normisjon har skrive eit brev til Trude Teige i samband med boka:

– Me seier her at det er veldig viktig at det blir sett søkelys på slike problem. Me trur at det kan virka preventivt, og at fleire som har vorte utsette for seksuelle overgrep i våre samanhengar, vågar å ta kontakt med oss. Me ynskjer ikkje å skubba dette under teppet, men å ta tak i det, understrekar Aud Karin Kjølvik Ringvoll overfor Sambåndet.

Retningsliner
Personalleiaren i ImF seier at det fram til slutten av 80-talet var ei taus haldning til seksuelle overgrep, og handsaminga av sakene vart ofte dårleg. Så vart det sett eit offentleg søkelys på problemstillinga, og på slutten av 1990-talet kom dei første sakene i ImF. Dei nemnde fire organisasjonane gjekk etter kvart saman om å henta erfaring og laga felles retningsliner for korleis ein skulle handsama slike saker.

– ImF, Normisjon, NLM og NMS har òg eit forum som møtest ein gong i halvåret der me held kvarandre orientert og gjev kvarandre råd og vegleiing, seier Kjølvik Ringvoll.

Ord mot ord
Trude Teige erkjenner overfor Dagen at kristenleiarar og kristne miljø tek slike ting langt meir på alvor no enn før.

– Men problemet er at det ofte er ord mot ord, og der unge jenter ofte blir sett på som ustabile. Det er ofte dei sårbare som treng merksemd, som vert utsett, seier Teige.

Personalleiaren i ImF vil kommentera dette:

– I over 90 prosent av dei tilfella vi har jobba med, vert handlingane i vesentleg grad erkjente. Men det vert ofte forklart av den som har krenka, som eit forhold, og ikkje som overgrep. Krenka kvinner vi møter, har det vanskeleg, men vi opplever dei ikkje som ustabile.

Openheit
Aud Karin Kjølvik Ringvoll seier at organisasjonane ikkje er redde for det søkelyset Teige set på kristne miljø:

– Me tenkjer tvert imot at det er berre openheit som på ulike måtar kan vera med på å skapa eit klima som gjer at slike ting ikkje kan fortsetja. Me tar avstand frå utnytting og misbruk av makt og treng hjelp til å gripa tak i dette, seier Kjølvik Ringvoll og får støtte av generalsekretær Erik Furnes i ImF:

– Berre openheit kan belysa det vonde som me snakkar om her, seier han.

– Ta kontakt
Personalleiaren ser heilt klart at det kan vera vanskeleg for den som er offer, å stå fram.

– Ein del av krenkinga er ofte å kjenna seg lamma og oppleva seg som den skuldige, og det er viktig for oss at den som er blitt krenka, skal våga å bryta tausheten, seier Kjølvik Ringvoll.

I Dagen-intervjuet kjem det fram at fleire har kontakta Trude Teige etter å ha lese den siste boka.

– Skulle det vera nokon i kristne miljø som ikkje har fortalt om overgrep, vil eg oppmoda dei om å kontakta leiinga i den aktuelle organisasjonen og å søkja hjelp og vegleiing, seier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

I morgon kan du lesa kommentaren frå Trude Teige til brevet frå misjonsorganisasjonane.

Bibelskolestudenter feiret 17. mai på gresk

T2-studentene ved Bildøy bibelskole markerte grunnlovsjubileet i kortbukse og t-skjorte.

PATMOS: Norges grunnlovsdag feires mange steder i verden, på mange forskjellige måter. Noe ekstraordinært ble det i år, siden det er 200 år siden grunnloven ble ferdiggjort. Få kan skilte med å feire 17. mai mer annerledes enn andreårsstudentene ved Bildøy bibelskole, som ligger på Sotra utenfor Bergen.

LES OGSÅ: Bildøy søker ny bibellærer

T2-linja, som er en ledertreningslinje for studentene som vil gå ett år ekstra på Bildøy bibelskole, reiser hvert år til Patmos, en gresk øy utenfor Tyrkia, på studietur. I år landet denne turen på selveste 17. mai.  Noe som, hvis en skal tro studentene, ikke var et alt for stort tap.

På turen var det 22 sollystne nordmenn, som kunne veive med det norske flagget i solfylte, greske gater. De reisende kunne nyte sol og strandliv, kombinert med ”Ja, vi elsker” og norske flagg.

LES OGSÅ: Kjører gravemaskin på dugnad

For 17. mai-feiring ble det, med norske sanger og flagg. Lokalbefolkningen på Patmos fant det norske 17.mai-toget fascinerende og tok både bilder og film av de feirende nordmennene.

– Vi var fornøyd med grunnlovsfeiringen på en gresk øy, sier Knut Ivar Iversen, student ved bibelskolen.

LES OGSÅ: Bibelskolen snart ferdig renovert

Ellers brukte studentene fra bibelskolen tiden på å besøke hulen til Johannes, hvor endetiden ble proklamert til apostelen. Det ble også tid til kirkebesøk, omvisning i klosteret og mye, mye bading.

– Det var kjekt å kunne tilbringe en uke på Patmos. Det var også en opplevelse å feire 17. mai et annet sted enn i Norge, sier student Ellen Kristine Skregelid.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at journalisten som har skrevet denne artikkelen, selv var med på turen.

ImF starter kvinneforum

Indremisjonsforbundet vil satse på kvinnelige ledere og forkynnere.

– Vi ønsker kontakt med kvinner som vil si noe om hva de opplever som sitt behov, og hva et slikt forum kan jobbe med, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll til Sambåndet.

Hun er til vanlig personalleder i ImF og skal lede kvinneforumet. Dette skoleåret er hun konstituert rektor ved Bildøy bibelskole.

Les også: Første kvinnelige rektor på Bildøy, styreleder får hyrdeansvaret, første kvinnelige kretssekretær, første kvinne i forbundsstyret, kvinne blir generaksekretær i Normisjon

Kjølvik Ringvoll understreker at det gjenstår en del avklaringer.

– Det er ikke definert om det skal være inviterte, åpent for alle interesserte eller en kombinasjon av disse to. Men målgruppen er kvinner i alle aldre, ikke minst unge, sier Kjølvik Ringvoll.

Utsyn meldte 19. februar at seks kvinner i Norsk Luthersk Misjonssamband har tatt initiativ til å etablere et kvinnenettverk i sin organisasjon. Her er startskuddet en samling på Fjellhaug kurs- og konferansesenter 14.-15. juni, og også her er kvinnelige ledere og forkynnere målgruppe.

FORANKRET
– I ImF har vi samtalt om dette over flere år. Vi hadde kvinnekonferanser på begynnelsen av 2000-tallet der hensikten var å samle og inspirere kvinner, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Kvinneforumet er også forankret i punktet i strategiplanen om å «gjere medarbeidarar i indremisjonen bevisst på at vi alle skal vere misjonærar i Norge». Ett av tiltakene for å oppnå dette, er å «rekruttere unge medarbeidarar, ikkje minst kvinner med forkynnargåver». I den tilhørende tiltaksplanen for høsten 2013 til våren 2015 står det at IMF skal «samle unge og potensielle leiarar/forkynnarar til regionale samlingar om lag annankvar månad».

– Målet er å få til et par temasamlinger til høsten, sier Kjølvik Ringvoll.

MØTEPLASSER
– Hensikten med et kvinneforum er å skape møteplasser, og målet må være å sette mot i kvinner som står i ulike leder- og forkynneroppgaver. Vi vil inspirere og styrke hverandre til frimodig tjeneste, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Generalsekretær Erik Furnes i ImF opplyser at det er satt av penger i forbindelse med revidert budsjett for 2014. Forbundsstyret fikk en sak om dette på bordet i møtet 14. og 15. mars. Pengene skal blant annet brukes til å leie inn foredragsholdere til temasamlinger.

– ImF vil selv speide etter unge som vi vil satse på, og vi begynner med kvinnene. Deretter kan det bli snakk om et lignende forum for menn, sier Furnes.

Fra før finnes blant annet den felleskristne stiftelsen Kvinner i Nettverk, som ble startet av sju kvinner i Kristiansand i 1990. Det som begynte som en lokal kvinnekonferanse, utviklet seg til å bli et nasjonalt arrangement, og fra 2011 har det vært en nordisk konferanse med 2500 deltakere.

Les også: Første kvinnelige rektor på Bildøy, styreleder får hyrdeansvaret, første kvinnelige kretssekretær, første kvinne i forbundsstyret,  kvinne blir generaksekretær i Normisjon