Tag Archive for: barnehage

Velkommen til Barnelederkonferanse

Pause for barneledere

Formidling står på timeplanen når ImF-UNG inviterer til Barnelederkonferanse 11.-13. november.

– Dette er en helg for alle som er engasjert som barneledere i en eller annen form, sier Ingrid Kvam Steinshamn, sjef for Barnelederkonferansen.

Andre helga i november er tidspunktet, Bildøy Bibelskole er stedet.

– Dette er et sted der du kan få lære noe nytt. Det er et sted der du får møte andre barneledere og kan dele både gleder og frustrasjoner med dem. Det blir rett og slett veldig kjekt, og en god pust i hverdagen der du som leder skal få lov til å ta imot.

Fortellerkunst
Årets konferanse er den tredje i rekken, og tema denne gang er: «Alle må få vite det, hvordan skal vi gi det …». Hovedseminarene blir ved Birgitte Bjørnstad Sæbø. Hun er adjunkt med tilleggs-fordypning i fortellerkunst og har lang erfaring som forteller, kursholder, musikalsk gudstjenesteleder, komponist og tekstforfatter.

– Jeg har aldri hørt henne selv, men hun er en mye brukt og svært anerkjent kursholder, sier Ingrid Steinshamn. Derfor vet hun ikke helt hva hun går til:
– Men jeg er nysgjerrig og spent på hva hun har å lære oss, sier hun engasjert.

Nils Arne Lavik, Søndagsskolekonsulent i Bergen krets vil også ha fellesseminar om formidling og gudsbilde. «Hva formidler vi til barna? Skal vi bruke alle bibelfortellingene? Hvilket gudsbilde får barna gjennom vår forkynnelse?», er noen av spørsmålene han tar opp.

For barnehager
I tillegg til fellesseminarene blir det også valgfrie verksted om kreativ formidling, hobbyverksted og barnesanger.

Nytt av året er også et eget verksted spisset inn mot barnehageansatte. Seminarholder her er Torborg Aalen Leenderts, familieterapaut og førstelektor, ansatt ved Diakonova i Oslo.
– Det kommer til å handle om hvilket gudsbilde vi formidler i den kristne samlingen. Det vil være spisset inn mot ansatte i barnehagene, men fullt mulig for alle å være med på.

Bibeltimene blir ved Audun Hjellvik, emissær i Nordhordland Indremisjon.

– Meld på
Den første konferansen i 2007 samlet 100 deltakere. I 2009 samlet de halvparten.
– Men jeg håper at vi denne gangen kan nærme oss 100-tallet igjen, sier Ingrid som forteller at deltakernavn allerede har begynt å fylle blokken.

– Jeg vet blant annet om en barnehage som kommer med hele staben, sier konferansesjefen.

Påmeldingsfristen er satt til 15. oktober. Ved påmelding før 30. september er deltakeravgiften noe lavere.

statssekretær Lisbeth Rugtvedt

– Resultatene var ikke uventede

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) ser ikke grunn for å innføre makstid i barnehage slik blant annet KrF ønsker.

– Tallene fra Barnetilsynsundersøkelsen viser at det er viktig å skille mellom avtalt og faktisk oppholdstid i barnehagen. Undersøkelsen viser at svært få barn har svært lange dager i barnehager, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt til Sambåndet.no

Hun er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen.
– Selv om 85 prosent av barna har heltidsplass, oppholder det store flertallet barnehagebarn (om lag 70 prosent) seg i barnehagen bare 25-40 timer i uken.

Forskjeller
Men tallene er ikke like for hele landet. Det finnes forskjeller mellom by og land.

– I småkommuner, dvs. kommuner med under 10.000 innbyggere, har færre barn lange dager. I disse kommunene oppholder bare 13-15 pst av barna seg i barnehagen mer enn 41 timer i uken. Dette gjelder 1-2 åringer så vel som 3-5 åringer, sier Rugtvedt.
– I storbyene er 23 prosent av 3-5 åringene og 19 prosent av 1-2 åringene i barnehagen mer enn 41 timer per uke.

Også i andre enden av skalaen er tendensen den samme. Antall barn med kortere oppholdstid enn 25 timer, er høyere i småkommunene enn i storbyene. Det er foreløpig ikke oppdaget noen noen forskjell på private og kommunale baarnehager.

Ønsker ikke maks-tid
Tallene gir ikke et grunnlag for å innføre maks-tid for barn i barnehager, i følge kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun er tvert i mot redd en lovbestemt maks-tid kan oppfattes som en anbefaling og dermed virke mot sin hensikt.
– Vi må ha tillit til at foreldrene flest er opptatt av barnas beste, og hvis det er noen foreldre som ikke tenker nok gjennom denne problemstillingen, så får barnehagen ta det opp med dem, sier Halvorsen til NTB.

Maks-tid er derimot et ønske fra mange KrF-ere, blant annet Øyvind Håbrekke og Filip Rygg. Begge trekker paralleller til Arbeidsmiljøloven som også er ”overflødig” ved mange arbeidsplasser fordi forholdene er gode, men ingen ønsker å fjerne denne likevel.

– Kan ikke sammenlignes
Den argumentasjonen følger ikke Regjeringen.

– Et barnehagetilbud og en barnehagehverdag er noe helt annet enn voksnes arbeidsdag. Å trekke arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven inn som et eksempel på hvordan barnehagen bør reguleres er derfor ingen god løsning, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) til Sambåndet.no.

Hun peker på at behovene vil variere fra familie til familie og det at det derfor ikke bør gis detaljerte føringer om åpningstid eller makstid på nasjonalt nivå.
– Vi må ha tillit til at foreldrene tar ansvar for å vurdere hvor lang oppholdstid i barnehagen som er til barns beste, sier hun.

LES OGSÅ: Regjeringen sier nei til maks-tid i barnehagene

 

Filip Rygg

Regjeringen sier nei til maks-tid i barnehagene

– Det er besynderlig at så få i det politiske miljøet vil ta denne debatten, sier byråd for barnehage og skole i Bergen, Filip Rygg (KrF)

Tall fra den store Barnetilsynsundersøkelsen som ble kjent denne uken, viser at barna i gjennomsnitt oppholder seg 35 timer i uka i barnehagen. En av fem er der i 41 timer eller mer.

– Dette viser at vi ikke har behov for å innføre makstid i barnehagen. Vi må stole på at foreldrene selv er de beste til å avgjøre hvor lenge barna skal være i barnehagen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding.

– Tør ikke debatt
Den uttalelsen utfordrer byråd Filip Rygg i Bergen.
– Dersom vi hadde overført argumentasjonen til de voksens rekker, ville vi blitt hudflettet av hele fagbevegelsen og havnet på alle 1. mai parolene, sier han til Sambåndet.no.

Selv har han tatt til orde for å vurdere en makstid i Bergen, men understreker at Byrådet ennå ikke har fremmet dette som en egen sak.
– Men vi har sagt at denne debatten må vi ta før vi får 11-12 timers barnehager. Vi må være i forkant. Debatten pågår for fullt i barnehagene og det er mange som tar til orde for barns rettigheter, men i det politiske miljøet tør vi ikke, sier Rygg, som er bekymret for den likegyldigheten som råder i møte med denne delen av barns hverdag.

Fremmer sak i Stortinget
Bekymret er også stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke (KrF). Sammen med Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Dagrun Eriksen fremmer han mandag et forslag for Stortinget om å innføre maksimaltid for barn i barnehagen på 47,5 timer uka, eller 9,5 timer per dag. De ber samtidig regjeringen innføre regler som hindrer kvelds- og nattåpne barnehager.

– I dag finnes det ikke et nasjonalt regelverk som sikrer barn mot for lange dager i barnehagen. Nå er vi i ferd med å få full barnehagedekning. Det betyr at det vil gå fra en kamp om barnehageplasser til en kamp om barna. Vi ser at flere barnehager vil bruke utvidet åpningstid som et konkurransefortrinn, derfor er det viktig å innføre disse begrensningene nå, sier Øyvind Håbrekke i KrF til NTB.

Ikke problem
Kristin Halvorsen ser derimot ikke behovet for å en slik makstid.
– For det første synes jeg 9,5 time er en altfor lang barnehagedag. Jeg er redd for at hvis Stortinget vedtar dette som en maksgrense, så vil det forstås som en anbefaling. Det kan faktisk føre til at flere barn vil være lengre i barnehagen, sier Halvorsen til NTB.

– For det andre er dette et problem som ikke egentlig eksisterer, mener statsråden.

Arbeidsmiljøloven?
Den argumentasjonen kjøper ikke Filip Rygg.
– Arbeidsmiljøet på de fleste norske arbeidsplasser er godt, men vi fjerner ikke Arbeidsmiljøloven av den grunn. For meg handler dette om å sikre barn et minimum av rettigheter, sier han.

Den sammeneligningen følger ikke Kunnskapsdepartementet:
– Et barnehagetilbud og en barnehagehverdag er noe helt annet enn voksnes arbeidsdag. Å trekke arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven inn som et eksempel på hvordan barnehagen bør reguleres er derfor ingen god løsning, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt til Sambåndet.no.
– Det vil variere hva den enkelte familie har behov for, og av denne grunn bør det ikke gis noen detaljerte føringer om åpningstider eller maksimal oppholdstider på nasjonalt nivå, sier hun.


LES OGSÅ:
– Resultatene var som forventet, sier Lisbet Rugland (SV).