Tag Archive for: evangeliseringsfondet

Håper fond skal gi framgang

Midthordland Indremisjon (MI) har opprettet evangeliseringsfond, og ImF Rogaland har mål om å gjøre det. Men ikke alle kretser er klar for et slikt tiltak.

− Vi ønsker å gi inspirasjon og hjelp til de som har ideer og tiltak til evangelisering, og være en støtte i oppstarten. Vi håper å få mer aktivitet i kretsen og området. Det er nedgang mange plasser i kretsen. Det er behov for tiltak for å snu denne trenden. Jeg håper det kan bli positivt og at folk vil benytte seg av det, sier kretsleder Hans Kåre Algrøy i MI til Sambåndet.

Eiendomssalg.

Evangeliseringsfondet ble vedtatt på kretsens årsmøte. Lag, foreninger og bedehus kan søke om tilskudd. Av pengene fra salget av Misjonsheimen på Askøy har MI satt av 1 million kroner til fondet. Maks tildeling per år er 100 000 kroner, og det kan ikke innvilges større beløp per søknad og prosjekt enn 50 000 per år. Fristen er 1. januar 2016 for å søke om penger for 2016. Kretsstyret er også styre for fondet. Det vil behandle søknadene på første styremøte etter nyttår.

− Vi vil se etter hvor sterkt evangeliseringsfokuset er. Prosjekter og tiltak for barn og unge vil bli prioritert etter tilråding fra Barne- og ungdomsrådet. I tildelingen vil vi også se på om det gjelder tiltak og prosjekter i et område hvor det er lite arbeid fra før, og hva som finnes av arbeid der de søker, sier Algrøy.

Nabokrets

Nordhordland Indremisjon (NI) opprettet et evangeliseringsfond i 2013.

− Det spørs om ikke Midthordland har fått ideen fra oss. For tiden står det rundt 2,7 mill. på dette fondet. Vi har en del eiendommer på Frekhaug, og meningen er at om disse blir solgt, skal pengene plasseres i et slikt fond, forteller kretsleder Asle Hetlebakke i NI.

I strategiplanen

ImF Rogaland har planer om å følge etter de to hordalandskretsene.

− Vi har det i vår strategiplan å opprette et evangeliseringsfond. Som indremisjon ønsker vi å satse på tiltak som kan lede folk til Jesus. Et slikt fond skal stimulere lokalt initiativ og arbeid. Lokale foreninger har kanskje ikke penger til å dekke utgiftene til spennende tiltak. Fondet kan være en hjelp til å bety noe lokalt. Det handler om å kanalisere penger til hovedoppdraget – å gå ut med evangeliet, sier kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland.

Noe for andre kretser?

ImF Sør har derimot ikke planer om å opprette et evangeliseringsfond.

− Det er ikke noe vi snakker om. Det er veldig fint og sikkert greit at de gjør det, men jeg tror ikke at vi kommer til å opprette et evangeliseringsfond. Vi bruker penger på evangelisering hele tiden, sier kretsleder Ommund Tveit.

− Det er ingen dårlig idé. Men for å ha et evangeliseringsfond må man ha prosjekter som er konkrete på hva man skal gjøre, hvor, hvordan og for hvem. For vår del har vi et prosjekt gående med bymisjonærer i ytre bydel i Ålesund. Det er mulig at vi fremover vil vurdere å opprette et slikt fond, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon.

Kretslederne for Nordmøre og Romsdal Indremisjon og Finnmark Indremisjon sier at de er positive til tanken, men at det foreløpig ikke har vært tema i deres krets.

Ungdomsteamet som skal begynne her, er jo i grunnen et evangeliseringstiltak, sier kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Gir hjelp til å nå nye

Anja Ulveseth Heggen i ImF oppfordrer alle som har evangeliseringsprosjekter på gang, til å søke støtte fra evangeliseringsfondet.

I 1988 fikk Indremisjonsforbundet (ImF) en stor gave. Av denne gaven pluss andre penger ble det opprettet et fond. Avkastningen av fondet går til evangeliseringstiltak. Hvert år blir det delt ut penger som man kan søke på, om man har et prosjekt hvor man har til hensikt å evangelisere eller å nå nye. Hvor mye penger som blir delt ut, avhenger av avkastningen av fondet. I fjor ble det søkt om ca 200 000 kroner, og det ble delt ut 45 000 kroner til fire prosjekter.

Oppfordrer til å søke
− Vi vil oppfordre folk til å søke støtte fra evangeliseringsfondet hvis de har et evangeliseringsprosjekt. Det er ingen grenser for hva slags beløp de kan søke, men vi har begrensede ressurser. Så er det viktig med en god begrunnelse. Da er det lettere å få, sier administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF til sambåndet.no.

Hun og daglig leder Kenneth Foss i ImF-Ung er faste medlemmer i komiteen som hvert år vurderer hvem som skal få pengestøtte. En representant fra kretsene er også med i komiteen. Fristen for å søke i år er 1. april. Det er fire typer tiltak som kan få støtte; by- og bydelsmisjon, evangeliske aksjoner, prosjekt som har til hensikt å virke evangeliserende på lengre sikt, og prosjekt med evangeliserende profil.

Tysnes-fest
I fjor fikk Indremisjonssamskipnaden støtte til evangelisering på Tysnes-festen, som er et stort arrangement som samler over 20 000 mennesker til konserter og aktiviteter over fire-fem dager.

Tysnes er en kommune med 2700 innbyggere. Det ble solgt 23 000 billetter til Tysnes-Fest i fjor, ifølge Harald Heie i Tysnes Støtteforening for Indremisjonen. Evangeliseringsprosjektet var et samarbeid mellom denne foreningen, Indremisjonssamskipnaden og Friluftsmisjonen. Pengene fra evangeliseringsfondet ble blant annet brukt til et 32 kvadratmeter stort telt som ble rigget sentralt utenfor bedehuset der mange passerte til og fra ulike arrangement.

En god ordning
− Vi hadde 25 frivillige og fire evangelister. Noen var aktive ute på gata og snakket med folk, og noen var i teltet. Folk er veldig åpne og søkende. Cirka 5-600 mennesker kom innom teltet, og vi serverte kaffe og vafler og hadde mange enkeltsamtaler. Det var veldig givende å være med på. Det er viktig å være der folk er, sier Heie.

Han er meget fornøyd med støtten fra evangeliseringsfondet.

− Det er en god ordning. Vi hadde gjennomført prosjektet selv om vi ikke hadde fått støtte, men nå kan vi bruke våre egne penger på noe annet, sier Heie.

Administrasjonslederen i ImF tror også at evangeliseringsfondet betyr en del.

− En del tiltak kommer i gang eller får hjelp til å nå bredere ut. Jeg tror fondet er et viktig instrument i arbeidet for å nå nye, sier Anja Ulveseth Heggen.