Tag Archive for: internatskoler

Jensen vil ikke redde internatskoler

Finansminister Siv Jensen vil ikke gå inn i saken om momskrav for private internatskoler. Jan-Erik Sundby i KFF er skuffet over svaret.

Før jul forfattet Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, et spørsmål til finansminister Siv Jensen, hvor han ville ha svar på om hun ville engasjere seg politisk i saken.

Spørsmålet ble levert inn like over nyttår og besvart av finansministeren fredag.

Fortsatt til behandling

Bakgrunnen for saken er at Skatteetaten har kommet med en ny tolkning rundt regelverket for momskompensasjon av lovpålagte tjenester. Internatdrift vil ikke lenger være en av tjenestene friskolene kan kreve tilbakebetaling av moms for.

I svaret fra finansministeren vises det til at saken fortsatt er under behandling i Skattedirektoratet, og at departementet ikke kan gå inn i konkrete enkeltsaker som er til behandling der.

Etter å ha kommet med noen generelle betraktninger konkluderer Jensen med at hun ikke finner grunnlag for å gå ytterligere inn i saken.

Les mer om hva dette betyr for ImF-skoler  

Gir ikke opp

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby, sier til KPK at han er skuffet, men ikke spesielt overrasket over svaret.

– Vi mener dette ville vært mulig å ta tak i, derfor er vi skuffet over at hun sier helt tydelig at hun ikke vil gå inn i saken. Hvis noe er overraskende, er det at en Frp-statsråd snur ryggen til et svært overraskende avgiftskrav på den måten, sier Sundby.

Dersom må etterbetale kravene, vil det få store konsekvenser.

– Ingen av skolene har disse pengene klare. Når skattedirektoratet gjør et vedtak, kan de inndrive pengene. Da må det lånes og tilbakebetales, men skolene vil få store økonomiske problemer.

Flere av rektorene ved de berørte skolene har tidligere vært klare på at et slikt krav vil bety kroken på døren for driften.

Sundby presiserer at de ikke gir opp, og at de vil gjøre det de kan for å påvirke saken gjennom politiske kanaler. Han mener internatskolene har en god sak, også juridisk.

– Vi tror vi har veldig god sak juridisk sett, men en slik sak vil være lang og utarmende, sier Sundby.

– Ikke likebehandling

Kongshaug Musikkgymnas i Hordaland har fått et brev fra Skatt Vest med varsel om at de ikke vil få momskompensasjon for et nybygg, og at skattekontoret nå vurderer å kreve inn beløpet tilsvarende avgift de siste ti årene. Det vil i så fall gi dem en ekstraregning på mer enn 6 millioner kroner.

Også andre skoler har fått brev fra sine regionale skattekontor, men der er beløpet lavere. Skatt Sør har varslet KVS-Bygland om at det kan komme et krav på etterbetaling av 600.000 kroner, for årene 2014 og 2015.

På bakgrunn av det reagerer Sundby også på en av finansministerens generelle betraktninger. I svaret står det:

«Som finansminister forutsetter jeg at Skattedirektoratet legger til grunn gjeldende rett. Jeg forutsetter også at det gjennom Skatteetatens behandling av enkeltsaker tilstrebes riktig avgiftsbehandling, godt skjønn og likebehandling av de avgiftspliktige.»

Sundby har vanskelig for å se at det er likebehandling når Kongshaug musikkgymnas har fått et krav fra Skatt Vest som går ti år tilbake i tid, mens andre skoler bare kreves for to år.

– Vi opplever ikke akkurat at Skattedirektoratet driver likebehandling når kravene er så forskjellige, sier Sundby. KPK