Tag Archive for: jerusalem

Gravkyrkja nær kollaps

Restaureringsarbeidet av Jesu Gravkyrkje i Jerusalem syner at den kviler på eit svært ustabilt jordisk fundament.

Denne veka feirar kristne over heile verda Jesu oppstode og mirakelet med den tomme grava. Men staden der ein meiner Jesu gravkammer ligg, står på usikker grunn og er nær ved å falla saman.

Eit forskingsteam frå National Technical University of Athens (NTUA), som akkurat har fullført restaureringa av det som tradisjonelt seiast å vere Jesu gravkammer i Gravkyrkja i Jerusalem, åtvarar om at ytterlegare arbeid er nødvendig for å hindre at heilagdomen og komplekset rundt opplever ei alvorleg strukturell svikt. Dette melder National Geographics.

– Når det skjer, vil ikkje skaden vere ein sakte prosess, men ei katastrofal svikt, seier Antonia Moropoulou, som er prosjektet sin administrerande vitskaplege rettleiar frå NTUA.

Sist gong gravkammeret i kyrkja blei restaurert, var i 1810. Usemje mellom dei seks ulike kyrkjesamfunna som bruker Gravkyrkja, har ført til at ikkje noko er blitt restaurert sida 1947. Den greske, armenske, etiopiske og syriske ortodokse kyrkja samt den koptiske og den romersk katolske kyrkja, er alle brukarar av kyrkja over staden der ein meiner Jesu grav låg.

Tusenvis for å sjå

Ifølgje The Jerusalem Post kom tusenvis av menneske for å sjå det nyrestaurerte gravkammeret i Gravkyrkja då det blei avduka onsdag 22. mars.

Det er Aediculen (frå latin aedicule, som betyr «lite hus»), ein liten struktur i Den heilage grav si kyrkje, som har gjennomgått ni månaders restaurering. Strukturen omfamnar restane av ei hole som minst sidan det fjerde hundreåret e.Kr har blitt rekna som grava til Jesus.

– For fyrste gong på over to hundreår har denne heilage aediculen blitt restaurert. Dette er ikkje berre ei gåve til vårt heilage land, men til heile verda, sa den gresk-ortodokse patriarken Theophilos III under avdukinga.

Inne i grava er ei gravferdsseng laga av stein, der Jesu kropp seiast å ha blitt plassert. Forskarar har no vore i stand til å undersøkje senga for fyrste gong på over 200 år.

Vil koste 53 millionar

Strukturen som kalles Aediculaen, er oppført over stedet mange regner som Jesu grav. Her fra 2015. Foto: Petter Olsen

Mens den nylege restaureringa, som har kosta over 30 millionar kroner, feirast, må forskarar og kyrkjeleiarar ta inn over seg nye prov for den alvorlege risikoen prosjektet har openberra. Ved hjelp av radar, robotkamera og annan teknologi har forskarar gjort ei grundig vurdering av Aediculens fundament.

Restaureringa avslører at mykje av heilagdomen og den omkringliggjande rotunda, som har millionar av gjester kvart år, ser ut til å i stor grad ha vore bygt på eit ustabilt grunnlag av smuldra restar av tidlegare strukturar og er gjennombora av omfattande tunnelar og kanalar.

NTUA foreslår no eit nytt omfattande 10-månaders, 53 millionar kroners prosjekt for å løyse den gamle staden sin nyleg oppdaga strukturelle sårbarheiter. Dei kristne gruppene som i mange år har krangla om bruken av området, må dermed igjen klare å bli einige om eventuelle nye planar.

Frå alle verdshjørne

JERUSALEM: Fra inngangspartiet i Gravkirken. Foto: Petter Olsen

Det greske restaureringsteamet har stort sett arbeidd om natta for at kyrkja framleis skulle vere open for publikum. Gjester frå alle verdshjørne valfarta til området for å sjå restaureringa og få ei omvising i det kristne kvartalet

Shynar Jakiyeva, ein 27 år gammal revisor frå Kasakhstan, reiste saman med si syster og fetter frå det sentralasiatiske landet for å sjå avdukinga.

– Vi har aldri vore i Jerusalem, og vi ønskte å sjå alle dei religiøse stadene, men særleg staden der Kristus blei gravlagd, fordi det er svært viktig å vite denne typen historie, seier ho til The Jerusalem Post.

– Og så ønskte vi å kome til Jerusalem for å sjå staden som sameiner alle religionar. Det er veldig interessant å vite at ein stad som dette finst.

Også viktig for muslimar

Nokon få meter unna står over 50 muslimske menn og kvinner frå India, kledde i kvit religiøs drakt, og ventar tolmodig på at avdukingsseremonien skal avsluttast, slik at dei kan sjå grava for andre gong.

– Vi kom for å vise respekt for profeten Jesus, seier gruppa sin leiar, som vil vere anonym.

– Det er mange profetar hos oss, men dei viktigaste er Muhammed, Moses, Adam, Noah og Abraham.

Spurt om oppfatninga hans av restaureringa, seier han at den ser vakker ut.

– Heile grava pleidde å vere svart [med sot], men no skin den faktisk, seier han.

– Dessutan er det ikkje lenger stålstengjer som omgir den. Den tidlegare storheita hans er tilbake no, legg han til. KPK

Bibelstorm mot FN-organ

Organisasjonen ICEJ aksjonerer mot at berre det muslimske namnet på tempelhøgda i Jerusalem vert brukt.

– Som FN sin organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommuikasjon freistar no Unesco å omskrive historia ved å fråskrive den djupe samanhengen mellom Israel og jødane og i staden islamisere området, seier Dag Øyvind Juliussen, leiar for International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) i Noreg.

ICEJ ber i aksjonen «Bibelstorm» folk sende ein bibel til Unesco der namn som tempelet, Tempelhøyden, Jerusalem, Betlehem og Hebron blir understreka. Det blir også oppfordra til å leggje ved eit personleg brev. Dette skriv ICEJ Noreg i ei pressemelding.

Berre muslimske namn

Aksjonen kjem som ein protest mot at det bibelske namnet på tempelberget er heilt borte i fleire resolusjonar i Unesco. I staden blir berre det muslimske brukt, namnet Haram al-Sharif. Særleg ein resolusjon vedtatt 18. oktober kalla «Det okkuperte Palestina», har vekt sterke reaksjonar i Israel.

– Over 1500 år før islam så dagens lys var Jerusalem jødane sin heilage by. Jerusalem er nemnt over 800 gonger i Bibelen, mens den ikkje er nemnd ein einaste gong ved namn i Koranen. Jesus sjølv omtalte byen som «Den store Konges by», seier Juliussen.

Han meiner Unesco sin bruk av dei muslimske namna er ein kampanje mot jødane og Israel, iscenesatt av palestinske styresmakter.

– Som kristne får vi ikkje lov til å teie når jødane på nytt blir ramma i den internasjonalen samfunn, seier han.

Forventar reaksjon frå regjeringa

Til avisa Norge i dag seier politikarar frå Kristelig folkeparti (KrF) og Fremskrittspartiet (Frp) at dei forventar at regjeringa reagerer mot Unesco.

– At Unesco presenterer Tempelhøgden berre som ein muslimsk heilagdom, er historielaust og kunnskapslaust. Frå KrFs side forventar vi at regjeringa bruker alle diplomatiske kanalar overfor FN til å protestere, seier Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Norge IDAG.

Også Jørund Rytman (Frp), som er leiar for Israel sine Venner på Stortinget, meiner dei norske styresmaktene må reagere overfor FN-organet.

– Vi i Frp har allereie teke dette opp med politisk leiing i Utanriksdepartementet, der Noreg presiserer og minner om jødedomen si tilknyting. Vi har blitt lovt ein reaksjon på dette, kommenterer Rytman ovanfor Norge IDAG.

– Bør engasjere

Dag Øyvind Juliussen i ICEJ Noreg meiner dette er ei sak som bør engasjere breitt.

– Alle ansvarlege menneske som ser det alvoret i denne saka, bør delta, seier Juliussen.

Han meiner òg norske styresmakter burde vere tydelege i saka.

– Sjølv om Noreg ikkje er representert i Unesco, bør styresmaktene våre så absolutt engasjere seg mot denne antijødiske kampanjen, seier Juliussen.

Internasjonal aksjon

ICEJ har over 80 medlemsland, og liknande aksjonar er i gong i fleire av desse. ICEJ Noreg skriv nettsidene sine at Bibelaksjonene starta etter ei oppfordring frå ICEJ sin internasjonale leiar, Jürgen Bühler.

– Fortel FN at du som kristen er oppøst over historieforfalskinga. Send ein bibel til Unesco. Strek under alle stadene i Bibelen der Jerusalem, Tempelhøyden, Hebron og Betlehem er nemnde, sa Bühler til ein fullsett sal i Jerusalem under lauvhyttefesten.

Mange i salen reiste seg og tok imot utfordringa.

– Dette er godt nytt. Det betyr at det i løpet av to veker vil vere send minst 2000 biblar til FN, sa Bühler. KPK

Bibelmanuskript på Unescos liste

Den eldste eksisterende hebraiske bibelen, Aleppo-kodeksen, har blitt innlemmet i Unescos Verdensminneregister.

60 år etter at den ble smuglet inn i Israel fra Syria, har den eldste eksisterende håndskrevne hebraiske bibelen, Aleppo-kodeksen, havnet i godt selskap. Det internasjonale registeret (se faktaboks) har som formål å bevare «Verdens hukommelse» og består av verdifulle dokumenter fra arkiver og biblioteker verden over.

De første dokumentene ble registrert i 1995, og i dag er rundt 300 dokumenter og gjenstander del av Unesco-programmet Memory of the World.

Aleppo-kodeksen

Nå har Aleppo-kodeksen fått plass. Manuskriptet regnes av mange forskere i dag som den mest nøyaktige og autoritative hebraiske bibelen. Det dateres til rundt år 930 og inneholder mesteparten av det Gamle Testamente, selv om 200 av dets originale 500 sider mangler, skriver Christian Today.

Manuskriptet ble tatt fra en synagoge i Jerusalem under det første korstog (1095-1099), som skulle gjenerobre Jerusalem og Det hellige land fra muslimene, og brakt til Egypt. Historien forteller at det deretter ble brukt av Maimonides, en anerkjent jødisk skriftlærd.

Trodde den var tapt

Det skal ha blitt brakt til Aleppo i Syria av en av Maimonides etterkommere. Her ble det ble oppbevart i den største synagogen i Aleppo helt til denne ble brent ned som en reaksjon på FNs planer om å etablere staten Israel i 1947.

Lenge trodde man at Aleppo-kodeksen var blitt tatt av flammene, og da uroen hadde lagt seg, lette man forgjeves etter den berømte kodeksen. Det var ikke før i 1958 at Israels daværende president, Isak Ben Zvi, kunngjøre at Aleppokodeksen var kommet til Israel. Hvordan kunne han ikke røpe.

Utstilt i Jerusalem

Manuskriptet var imidlertid ikke lenger helt. Den viktigste delen, Torahen, de fem Mosebøkene, var borte. Sannsynligvis var de brent opp. Oversettere av Det gamle testamentet bruker derfor fortsatt Leningrad-kodeksen når de oversetter.

I år 2000 ble Aleppokodeksen gitt ut på nytt i Israel under navnet «Jerusalems krone». Manuskriptet er i dag utstilt på Israels nasjonalmuseum i Jerusalem. KPK

Ledende rabbinere advarer mot bønnedag

Ledende rabbinere i Israel ber jøder om ikke å delta på den internasjonale Bønnedagen for fred for Jerusalem 5. oktober. Også mange nordmenn har vært med på arrangementet.

Initiativtaker til bønnedagen er det internasjonale menighetsfellesskapet Eagles’ Wings, og også Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) har arrangementet på sin liste over egne aktiviteter i 2014. I Jerusalem er bønnedagen lokalisert til Hulda Gate i sørveggen ved tempelhøyden, men folk oppfordres til delta hvor de er verden over. I 2011 ble det anslått at over 300 millioner kristne i 100.000 kirker i 175 land deltok. Første gang var i 2002.

I dag skriver den israelske avisen Haaretz på sin nettside at sjefrabbinerne Ashkenazi David Lau og Sephardi Chief Yitzhak Yosef mandag advarte mot arrangementet og også har bedt myndightene om å hindre at det går av stabelen. Avisen ser dette som et ledd i en kampanje fra rabbinernes side mot at jøder skal samarbeide med evangelikale grupper. Ifølge Haaretz er det ICEJ som er arrangør, og avisen skriver at denne organisasjonen «bringer sammen evangeliske kristne  fra Nord-Amerika som er entusiastiske støttespillere for Israel».

Uttalelse

I en uttalelse fra de ledende rabbinere står det følgende:

– Til våre jødiske brødre vil vi si: Slutt dere ikke til denne forsamlingen, hvis hensikt det er å hindre Israels sanne utløsning. I henhold til vår hellige Tora (de fem Mosebøkene, red.anm.) må vi holde oss borte fra dette arrangementet, og det er forbudt å slutte seg til dem på noen måte».

– Ubalansert

Haaretz tolker uttalelsen slik at rabbinerne har akseptert argumentasjonen til organisasjonen Rabbanei Derekh Emunah («Rabbinerne som støtter trosveien»), som består av flere rabbinere fra Gamlebyen i Jerusalem og religiøse sionistledere. Denne organisasjonen mener at at bønnedagen er å forstå som et misjonsframstøt. Gruppen har hengt opp plakater i Jerusalem der budskapet er at forsøk på å si at bønnedagen ikke er skadelig, er bevisst lureri fra misjonærer som forsøker å trekke til seg jøder og styrke Kirkens forhold til hellige steder i Gamlebyen. Plakatene er signert av prominente rabbinere som  Shlomo Aviner, Avigdor Nebenzahl og Simcha Hakohen Kook.

– Seremonien har til hensikt å skade jøder. Den innbyrdes respekten mellom religionene må opprettholdes på en måte som ikke er til skade for noen, og i dette tilfellet er ikke den balansen til stede, heter det i uttalelsen fra de ledende rabbinerne Ashkenazi David Lau og Sephardi Chief Yitzhak Yosef.

Norsk tur

Den norske avdelingen av ICEJ arrangerer tur til Israel i perioden 4.-15. oktober, i forbindelse med Løvhyttefesten, men Bønnedagen 5. oktober står ikke på programmet (det gjør det heller ikke for Si-Reiser, som setter opp tur i samme tidsrom). Direktør Dag Øyvind Juliussen i den norske avdelingen av ICEJ, forkortet IKAJ, sier til sambåndet.no at dette er mest av praktiske årsaker:

– 5. oktober er før vårt arrangement begynner, sier Juliussen.

Uten spesifikt å kommentere den aktuelle uttalelsen fra de ledende rabbinerne, viser IKAJ-direktøren til at den kristne kirke har vært preget av avvisning og fiendskap overfor jødene.

– 2000 år med forfølgelse av jøder fra kristne viskes ikke lett bort. Det er lang prosess for jøder og kristne å finne hverandre, sier Juliussen.

Direktøren mener imidlertid at uviklingen har vært positiv siden ICEJ hadde sitt første Løvhytte-arrangement i 1980. Da var det flere jøder i Jerusalem som reagerte negativt, men nå hilses de kristne velkommen av mange. I 2006 ble ICEJ invitert til å åpne et kristent kontor i institusjonen Yad Vashem, som blant annet rommer Holocaust-museet.

– Vi som er kristne, må se på den historiske konteksten. Rent umiddelbart tenker jeg at rabbinerne ser på bønnedagen som et kristent arrangment som vi får ta hånd om selv, sier Juliussen.

Dag Øyvind Juliussen legger til at arrangementet som ICEJ står bak i forbindelse med Løvhyttefesten, er anslått å tilføre den israelske økonomien 100 millioner kroner. I år reiser over 100 nordmenn på den norske avdelingens tur, om lag 40 flere enn i fjor.