Innlegg

Teltmøte med misjonsløp attåt

For femte år på rad er det aksjon på Evje for å nå lenger ut med evangeliet.

Det begynte med at et ektepar kjøpte et småbruk på Krossen på Evje. Til bruket var det et jorde som var ideelt for teltmøter. Og ekteparet hadde lyst til å bruke jordet til nettopp teltmøter. Fra 17. juni og to uker fremover er det på ny teltmøteaksjon der, for femte år på rad. Det er «Ungdommer fra Indre Agder» som drar i gang aksjonen.

− Det er en evangelisk aksjon hvor vi prøver å nå lengre ut. Terskelen er lavere for å komme på teltmøte, forteller forkynner Torgeir Skrunes i Indremisjonsforbundet (ImF) som har vært med på alle aksjonene.

Ifølge Skrunes har møtene så langt vært godt besøkt med rundt 200 fremmøtte, og alle aldersgrupper er representert.

Sentral forkynnelse
− Hvilke forventninger har du til årets aksjon?

− Det blir spennende å se om noen blir kjent med Jesus og frelst.

Foruten Skrunes, skal også forkynner Vegard Soltveit (også fra ImF) og sangevangelist Nils Kåre Strøm fra Norsk Luthersk Misjonssamband være talere på teltmøteaksjonen. Den 27. og 28. juni vil bibellærer Audun Hjellvik fra ImF ha bibeltimer, og gruppene Justified og Folk vil ha to minikonserter i løpet av aksjonen. Evje radio er fast samarbeidspartner med overføring av møtene hver kveld. På dagtid blir det radiosendinger med gjester, vitnesbyrd og konkurranser.

− Hva vil du legge vekt på i forkynnelsen?

− Det blir sentral forkynnelse om Jesus og frelsesverket, forkynnelse til frelse og nytt liv og forkynnelse til fornyelse for Guds folk, sier Skrunes.

Misjonsløp
Så langt kan han ikke si så mye om resultat av aksjonen

− Men jeg kan merke at arrangementet er mer innarbeidet og mer kjent. Vi har hørt om noen som er blitt kristne og om noen som er blitt fornyet gjennom de tidligere aksjonene. Vi ber og håper at dette kan skje i år også, sier Torgeir Skrunes.

Søndagen var det for første gang misjonsløp på teltmøteaksjon. Det gikk til inntekt for bibeloversettelse i Etiopia. Det ble samlet inn 160 000 kroner, og 20 personer deltok i løpet. Skrunes er godt fornøyd med det resultatet, som er langt over de 70 000 kr som han selv forventet skulle komme inn.

Teltmøteaksjoner i Knarvik og på Evje

Rune Larsen sang på åpningsmøtet til teltmøteaksjonen i Knarvik i Lindås onsdag 11. juni. Samtidig startet det tilsvarende aksjon på Evje i Setesdal.

I Knarvik varer aksjonen fram til 18. juni, mens møtene på Evje, en times kjøring fra Kristiansand, pågår i to uker fram til 22. juni.

Visjonen til Nordhordland Indremisjon (NHI) er å skape et arrangement i Knarvik som lettere kan få med bedehusfremmede, og samtidig ta sikte på foreldregenerasjonen.

– Det er lenge siden det sist ble arrangert teltmøter her i området. Initiativet til arrangementet kom fra ungdommene i organisasjonen, sier fungerende ungdomskonsulent Solveig Hosøy i NHI til sambåndet.no.

RUNE LARSEN OG MICHAEL ENGLISH

NHI satser stort på teltmøteaksjonen og har ordnet med sangere lokalt til hvert møte. Det blir grilling etter møtene og overraskelser for barna. Talere er Marit Stokken, Johan Halsne og Torgeir Nygård, alle godt kjent i Indremisjonsfamilien. I tillegg vil det bli konsert med amerikaneren Michael English, og bergenseren Rune Larsen vil bidra på onsdagsmøtet.

Artisten Michael English er tidligere kjent for å synge i gruppen Gaither. Nå synger han solo og skal ha konsert i Knarvik fredag 13. juni. I helgen vil det være ungdomstreff for de som ikke føler for å være voksen helt ennå.

For å nå ut til folk, inviterte Solveig Hosøy alle til å hoppe på sjøen.

«HOPP I HAVET»

– Vi bestemte oss for å bli med på «hopp i havet»-bølgen som har vært på Facebook, med en konkurransevri. 18. mai sjøsatte vi et flytende telt, og førstemann fram vant en helaften for to med Michael English-konsert og middag, forteller Hosøy energisk.

Om lag 30 stykker møtte fram denne søndagen. Og vinneren? Det ble Daniel Solbakk.

FJERDE ÅR

På Evje er det fjerde året på rad at det arrangeres to ukers teltmøteaksjon. Foruten møter blir det egen radiosending, amerikansk auksjon, fotball, vaffelstand i sentrum og konsert.

Også i Setesdal er det ungdommer som står som arrangører, og det blir lagt ned mye arbeid i samlingene. Hver kveld bidrar ulike kor og sangere og et eget husband. Talere er Erik Albert fra Normisjon og ImF-forkynnerne Vegard Soltveit og Torgeir Skrunes.

– Det som gleder oss mest, er tilbakemeldinger om at mennesker har fått møte Jesus til frelse og fornyelse på disse aksjonene, og vår bønn er at det skal skje i år også, sier Torgeir Skrunes til avisen Dagen.