Tag Archive for: Visjon Norge

Distanserer seg fra Visjon Norge

Bildøy bibelskole ber NRK offentlig presisere at det ikke er noen kobling mellom skolen og Visjon Norge/Norge i dag. NRK avviser anmodningen.

Programmet Brennpunkt på NRK1 25. oktober rettet et kritisk søkelys mot TV Visjon Norge AS og gründer Jan Hanvold. Også Norge i dag og avisens sommerstevne i leide lokaler i Bibelskolehallen på Bildøy i juni i år utgjorde en ikke ubetydelig del av dokumentaren «Pengepredikanten». Gjennom filmklipp kom det fram at Jan Hanvold deltok på stevnet.

Selv om ordet «bibelskole» ikke ble brukt, bare «Bildøy», ble det vist skilt med kombinasjon av stedsnavnet Bildøy og bibelskole. I tillegg til at det filmet inne fra Bibelskolehallen, ble nedkjørsel og inngangspartiet til Bibelskolen vist fram, og det var også oversiktsbilder av hele skoleanlegget.

Sendte klage

Tre dager etter at dokumentaren ble sendt sendte Bildøy bibelskole e-post til Brennpunkt-redaksjonen. Rektor Gunnar Ferstad påpeker at skolen ikke har noe å gjøre med profil eller innhold i programmet til leietakere. «Vi opplever at det fra NRKs side, gjennom filming av logo og skoleområde, gjøres en kobling mellom innholdet i dokumentaren og oss som skole. Vi er spørrende til en slik type journalistikk, og at vår logo brukes i en sak uten at vi er kjent med det på forhånd. Vi mener derfor at det fra NRKs side – overfor seerne – bør gjøres oppmerksom på dette forholdet ved neste dokumentar», skriver rektor Gunnar Ferstad.

Neste dokumentar kom og gikk 1. november uten at noen slik presisering ble gitt. Overfor Sambåndet bekrefter redaktør for Brennpunkt, Odd Isungset, at han vil svare på e-posten, men at det ikke vil komme noen offentlig beklagelse.

– Ikke belastende

– Vi var på Bildøy etter invitasjon fra stevnearrangør Norge i dag og filmet i tre dager fra et offentlig arrangement. Det er riktig at programmet gir en stedbinding, slik er nå en gang fjernsynsfortellingen. Men jeg kan ikke skjønne at publikum skulle koble det opp mot Jan Hanvold på en måte som skulle være belastende for Bildøy bibelskole, sier Isungset.

Redaktøren er likevel ikke helt uten forståelse for skolens anliggende.

– Dersom rektor har opplevd at programmet skapte en slik kobling, eller at skolen har blitt sterkt assosiert med Jan Hanvold som følge av programmet, beklager jeg det, sier Odd Isungset.

– Ingen siling

Rektor Gunnar Ferstad opplyser at han, per 8. november, bare har mottatt én skriftlig negativ reaksjon etter programmet.

– Hvorfor leier dere ut til Norge i dag dersom dere ikke ønsker å bli assosiert med dem?

– Det har hittil ikke vært aktuelt for oss å sile mulige leietakere, og flere som har leid hos oss, står ikke spesifikt for kristne verdier, sier Ferstad til Sambåndet.

Rektoren ser imidlertid at Brennpunkt-dokumentaren aktualiserer dette spørsmålet, og han vil legge det fram som en orienteringssak i førstkommende styremøte.

– I dette tilfellet tror vi uansett at de som kjenner misjonslandskapet, vet at Bildøy bibelskole følger en annen teologisk linje enn Visjon Norge/Norge i dag, sier Gunnar Ferstad.

Les også: Blir evangeliet hindret? (nettleder)