Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

50-tals på Kyrkjekrinsen

 SANS FOR STIL: Kanskje var det slik dei såg ut,dei som starta Kyrkjekrinsen bedehus for 50 år sidan.Frå venstre: Asgeir Helland, Eivind Skår, Hallvard Marøyog Martin Ivar Kristoffersen.(FOTO: INGRID HELLAND) I jubileumsveka arbeidde alle lag, foreiningar og kor i bedehuset  saman om arrangement tilpassa dei ulike aldersgruppene.Kyrkjekrinsen bedehus ligg midt i eit område i Åsane  […]

Av admin. Publisert 18. november 2004.
  
SANS FOR STIL: Kanskje var det slik dei såg ut,dei som starta Kyrkjekrinsen bedehus for 50 år sidan.Frå venstre: Asgeir Helland, Eivind Skår, Hallvard Marøyog Martin Ivar Kristoffersen.
(FOTO: INGRID HELLAND)

I jubileumsveka arbeidde alle lag, foreiningar og kor i bedehuset  saman om arrangement tilpassa dei ulike aldersgruppene.
Kyrkjekrinsen bedehus ligg midt i eit område i Åsane  som har utvikla seg frå bygd til drabantby dei siste tiåra. Mange menneske finn kvar veke saman i dette huset. Bedehuset er eit stort og tenleg hus, og har vorte ein stad som rommar langt meir enn møte og basarar. Her har dei ulike aldersgruppene sine samlingar rundt Jesus og Ordet som han gav oss.

Jubileumsveka avspegla mangfaldet gjennom barneselskap, pensjonistfest, historisk tilbakeblikk i ord og tonar, konsert med Bjarte Leithaug og kristen-rockgruppa «Seed», ungdomsmøte, 50-tals party, jubileumsfest og «Minns du songen» – arrangement.

Mange hundre menneske fekk denne veka møta livet i bedehuset på nært hald. Jubileumsutstillinga i kjellaren sette fart i mimringa. Der vart m.a. det store Unge Røster – arbeidet , som har sitt utspring i Kyrkjekrinsen bedehus, dokumentert gjennom eit mangfald av bilete.

Mange menneske har desse 50 åra møtt Jesus i bedehuset vårt. Mange har vorte bevart hos han. I dag har mange av dei unge som vaks opp på bedehuset på Nyborg tatt ansvar for kristent arbeid i andre bygder og bydelar. Evangeliet må vidare ut. Me må saman nå ut med Guds ord til folket.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017