Sambåndet

Fredag 20. juli 2018
RSS

Friskoleelever best i klassen

 GODE RESULTAT: Matematikk er ett av fagene der friskolene har bedre resultater enn den offentlige skolen.  FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV Av Vilhelm Viksøy – Den offentlige skolen lykkes ikke alltid godt nok med å gi tilpasset opplæring, særlig i den videregående skolen. Vi trenger særlig å jobbe for å få bedre faglige resultater og mer sosial utjevning, […]

Av admin. Publisert 24. november 2006.

  
GODE RESULTAT: Matematikk er ett av fagene der friskolene har bedre resultater enn den offentlige skolen.  FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV

Av Vilhelm Viksøy

– Den offentlige skolen lykkes ikke alltid godt nok med å gi tilpasset opplæring, særlig i den videregående skolen. Vi trenger særlig å jobbe for å få bedre faglige resultater og mer sosial utjevning, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) til Dagsavisen.

Hun tror at friskolene følger opp elevene sine på en bedre måte enn den offentlige skolen. For friskolene tar ikke bare imot eliteelever, men også en del elever med spesielle vansker, påpeker hun.
– De lykkes ofte i oppfølgingen av elever med vansker. Det skal vi merke oss.

Nå vil statssekretæren finne friskolenes suksessoppskrift ved å ta kontakt med dem. For de offentlige skolene, med middelmådige resultater, har ikke råd til å overse rådene fra de private, mener Rugtvedt.
– Det kan være interessant å spørre hva friskolene legger spesielt vekt på og hvordan de følger opp elevene.

Grundige forskningsrapporter
De gode tallene for friskolene generelt og kristenskolene spesielt, kommer fram i to forskningsrapporter som er utarbeidet på oppdrag av Utdanningsdirektoratet av henholdsvis NIFU STEP og Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Dette er den mest omfattende sammenligningen av elevresultater som noen gang er gjort her til lands.

Både i grunnskolen og i den videregående skolen er det friskoleelevene som presterer best.

Til nå har de argeste kritikerne av friskolene hevdet at skoleflinke elever og ressurssterk bakgrunn er forklaringen på de gode resultatene i friskolene.
Rapporten slår nå fast at dette bare er halve forklaringen. Etter at forskerne har silt bort elevenes familiebakgrunn, tidligere skoleprestasjoner og flere andre forhold, er tendensen den samme. Elevene ved friskolene skårer i hovedsak høyere.

KFF er fornøyd
 Torgeir FlatbyeGeneralsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Torgeir Flateby, er svært glad for resultatene, som han ble gjort oppmerksom på av Utdanningsdirektoratet torsdag.

– Vi har lenge visst at de kristne friskolene har ligget langt oppe på statistikkene, men denne undersøkelsen er enda grundigere, og dessuten korrigert for den eventuelle fordelen enkelte elever kan ha ved å komme fra ressurssterke hjem, sier Flateby til vl.no.

Generalsekretæren sier han reagerte mest positivt på uttalelsene til statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet i etterkant.

– Hun viser evne til refleksjon og jeg synes det er prisverdig at hun kommenterer resultatet faglig grundig og ikke gir ferdige politiske slagord, sier Flateby.


Rapportene finner du i sin helhet på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Copyright © Sambåndet 2018