Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Ny ekteskapslov vedtatt

  ØNSKER OMKAMP: Kampen er på ingen måte over, sier Øivind Benestad. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV) Av Ole Andreas Husøy, KPK Han mener ekteskapsloven må gjøres til en viktig valgkampsak ved stortingsvalget i 2009. Benestad har vært en av de mest profilerte motstanderne av den nye loven.  Med 84 mot 41 stemmer vedtok Odelstinget regjeringens forslag til ny ekteskapslov. Før […]

Av admin. Publisert 12. juni 2008.
   
ØNSKER OMKAMP: Kampen er på ingen måte over, sier Øivind Benestad. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Han mener ekteskapsloven må gjøres til en viktig valgkampsak ved stortingsvalget i 2009. Benestad har vært en av de mest profilerte motstanderne av den nye loven.
  
Med 84 mot 41 stemmer vedtok Odelstinget regjeringens forslag til ny ekteskapslov. Før vedtaket ble gjort, avviste Odelstinget med det samme stemmetallet et forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om å sende saken tilbake til regjeringen for en grundigere utredning.
 
Vil ha omkamp
Utenfor Stortinget ble det holdt en ca. tre timer lang markering med appeller mot lovforslaget.
Stortingets vedtak innebærer endring i flere lover enn ekteskapsloven, blant annet bioteknologiloven og adopsjonsloven, men Benestad mener det først og fremst er ekteskapsloven man må rette skytset mot foran neste valg.
– Hvis den nye ekteskapsloven overlever stortingsperioden 2009-2013, blir den vanskeligere å endre siden, mener han. Årsaken er at ekteskapsloven får så mange konsekvenser på andre områder, for eksempel når de gjelder skolens undervisning.
De andre lovene som nå blir endret, kan være lettere å reversere ved senere korsveier, tror Benestad.
 
Mange appeller
Han ledet arrangementet utenfor Stortinget der det ble holdt 16 appeller.  Flere av dem som holdt appeller kritiserte lovforslaget for ikke å ivareta barns rettigheter, og at man underslår biologiske realiteter. Flere appellanter mente også at saken er for dårlig utredet, og at de virkninger lovendringen får for samfunnet bagatelliseres.
– Regjeringen lar seg lede av stemninger. Hadde folk visst hva loven innebærer, ville den aldri gått igjennom, sa filosof Nina Karin Monsen.
 
Saken forsetter under bildet

 
TIL SISTE SLUTT: Nina Karin Monsen (på benken) holder appell foran Stortinget mot den nye ekteskapsloven. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Lang debatt
Inne i Stortinget hadde svært mange representanter ordet. Debatten startet klokken 10 og var ikke ferdig til klokken 16. Debatten måtte derfor fortsette i kveldsmøtet som startet klokken 18. Talspersoner for flertallet la blant annet vekt på likestilling og demokratiske rettigheter i sine innlegg. Tidligere statsråd Karita Bekkemellem  mente at mindretallet stod for et menneskesyn som ikke hører hjemme i vår tid. KrF-leder Dagfinn Høybråten konstaterte at regjeringen ikke har funnet det hensiktsmessig å utrede saken skikkelig. I dette synet fikk han støtte fra blant andre Rune J. Skjælaaen (Sp) som stemte imot regjeringens forslag.
 
Nei til solospill fra prester
Prester som måtte ønske å vie lesbiske eller homofile par kan imidlertid ikke gjøre dette uten at Kirkemøtet først vedtar et vielselsrituale for slike par. Det vedtok et enstemmig Odelsting. Hvis en prest skulle komme til å foreta en vielse av et lesbisk eller homofilt par uten at Kirkemøtet har vedtatt en liturgi for dette, vil en slik vielse være ugyldig. KPK
 
&nbs

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017