Sambåndet

Onsdag 20. september 2017
RSS

Har laget ditt store momsutlegg?

Du kan fortsatt rekke å søke om momskompensasjon for 2011, men nå haster det.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 26. april 2012.

Fakta

Momskompensasjon

  • Kompensere økte utgifter som følge av momsreformen i 2001
  • Refusjonen organiseres gjennom sentralleddet.
  • Frist for å søke i ImF er satt til 10.mai.
  • Kontakt Edith Molland – tlf: 56 31 42 47, epost: e.molland@imf.no
  • Les mer hos Lotteritilsynet: lottstift.no/momskompensasjon

– Å søke momskompensasjon kan gjøres med frimodighet. Dette er et stort håndslag og anerkjennelse fra det offentlige til den frivillige sektoren og til at det flotte arbeidet som drives her, sier økonomileder i ImF, Ingebrigt S. Sørfonn.

Ordningen kom på plass som en følge av momsreformen i 2001. Den gav det frivillige organisasjoner betydelige merutgifter gjennom blant annet moms på tjenester. Disse utgiftene skulle frivillig sektor få refundert.

Indremisjonsforbundet og alle dets kretser, lag og foreninger er blant organisasjonene som har krav på momsrefusjon.

– Men staten krever at refusjonen skal gå igjennom sentralleddet. Derfor må alle som mener de har rett på momsrefusjon ta kontakt med Edith Molland snarest – og senest 10.mai, sier Sørfonn.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bygda Hellevik i Fjaler kommune har vært uten skole siden 2006. Nå blir det kanskje skole i bygda igjen.

Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon blir ny medarbeider i Sunnmøre Indremisjon fra høsten 2018.

Monica Pollestad er ny barnearbeider, og Per Åge Berge er ny forkynner i ImF Rogaland.

Hadde den tiltalte etter knivstikkingen på KVS-Bygland vært fire måneder eldre da ugjerningen skjedde, kunne han fått nesten dobbelt så lang straff.

Talar av dei mest kjende forkynnarane i Norge dei siste 50 åra blir no gjort tilgjengelege for alle.

Copyright © Sambåndet 2017