Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Har laget ditt store momsutlegg?

Du kan fortsatt rekke å søke om momskompensasjon for 2011, men nå haster det.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 26. april 2012.

Fakta

Momskompensasjon

  • Kompensere økte utgifter som følge av momsreformen i 2001
  • Refusjonen organiseres gjennom sentralleddet.
  • Frist for å søke i ImF er satt til 10.mai.
  • Kontakt Edith Molland – tlf: 56 31 42 47, epost: e.molland@imf.no
  • Les mer hos Lotteritilsynet: lottstift.no/momskompensasjon

– Å søke momskompensasjon kan gjøres med frimodighet. Dette er et stort håndslag og anerkjennelse fra det offentlige til den frivillige sektoren og til at det flotte arbeidet som drives her, sier økonomileder i ImF, Ingebrigt S. Sørfonn.

Ordningen kom på plass som en følge av momsreformen i 2001. Den gav det frivillige organisasjoner betydelige merutgifter gjennom blant annet moms på tjenester. Disse utgiftene skulle frivillig sektor få refundert.

Indremisjonsforbundet og alle dets kretser, lag og foreninger er blant organisasjonene som har krav på momsrefusjon.

– Men staten krever at refusjonen skal gå igjennom sentralleddet. Derfor må alle som mener de har rett på momsrefusjon ta kontakt med Edith Molland snarest – og senest 10.mai, sier Sørfonn.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017