Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
NETTPORTAL: I samarbeid med den nye læreboken i kristendom «Kristendomskunnskap» for VG1 og VG2 relanserer Damaris den gamle nettsiden KrdOnline Vgs. Her lanserer Lars Dahle i Damaris Norge nettportalen. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Damaris vil nå også den offentlige skolen

– Vi må ta kunnskapen ut der det trengs, sier Lars Dahle i Damaris Norge.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 8. november 2016.

Fakta

Damaris

  • Damaris var navnet på en kvinne som ifølge Apg 17,34 kom til tro på Jesus som følge av Paulus' besøk i Athen.
  • Damaris Norge AS er en selvstendig virksomhet som vil gi hjelp til å forstå både Bibel og samtid, i sammenheng. Ifølge eget nettsted arbeider de med å:
  • Sette søkelys på populærkulturelle tekster som film, tv, litteratur og musikk. Gjennom artikler, samtaleguider, seminarer og boksalg vil vi gi deg hjelp til å kjenne igjen spor av livssyn, reflektere over det du finner og bli utfordret i tanke og holdninger.
  • Damaris Norge drives som en «randsonevirksomhet» til  NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG), med særlig tilknytning til bachelorstudiet kommunikasjon og livssyn (KL).

– Kristendomsfaget er selve hjertet i de kristne skolenes særpreg, sier Lars Dahle som er daglig leder i Damaris Norge (se faktaboks) og førsteamanuensis ved misjonseide NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

I samarbeid med den nye læreboken i kristendom, «Kristendomskunnskap» for VG1 og VG2, relanserer Damaris den gamle nettsiden KrdOnline Vgs i helt ny drakt som nettportalen Damaris Skole Vgs.

– Den nye siden er en åpen ressurs, uten abonnement og innlogging. Ressursene ligger veldig tett opp mot den nye læreboken og har mange flere og bredere ressurser enn de gamle sidene, forteller Dahle.

I tillegg til supplement til hvert kapittel i boken har nettportalen ressurser om bl.a. apologetikk, populærkultur og fag/tro.

– Vi har også en mengde ressurser som kan brukes til utenomfaglig formidling, som andakter, ord for dagen og lignende, sier Ingvild Thu Kro som er redaktør for portalen.

Formidlingsoppdraget

Damaris Norge har nær tilknytning til NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og ser på sitt arbeid som en del av formidlingsoppdraget til høgskolen.

– Vi må ta kunnskapen og kompetansen ut der den trengs. Med allmennrettet formidling tar vi kunnskapen ut til folk flest, mens her snakker vi om brukerrettet formidling som tar kompetansen til spesifikke brukergrupper, sier Dahle.

Han ser likevel for seg at den nye portalen også kan brukes av andre enn de kristne videregående skolene.

– Den kan absolutt brukes av andre som for eksempel lærere på KRLE-faget i den offentlige skolen.

Fornøyd lærer

Den nye portalen ble lansert på et kurs for kristendomslærere i videregående skoler i regi av KFF.

– Jeg synes portalen virker veldig spennende. Det er flott å ha ei god, grundig kristendomsbok, men det er også bra å ha en nettressurs der en kan få supplert ting som står i boka, sier Håkon Filip Lindquist som er kristendomslærer på Tomb VGS.

Han tror andre også kan få glede av ressursene.

– Jeg liker perspektivet Damaris har om at denne ressursen også kan nå? utenfor våre videregående skoler, til bibelskoler og andre som kan ha behov for slike ressurser, sier Lindquist.

Fra valgfag til særpreg

– Kristendomsfaget på de kristne skolene er en del av profileringen av skolenes egenart som ideologiske, verdibaserte skoler, sier Dahle.

Dahle forteller at på VGS har alle religion og etikk som fag på tredje året, mens kristendom før var et valgfag som fort spiste opp valgfagskvoten.

– Kristne friskolers forbund (KFF) sammen med skoleeierne og sentrale skoler har fått innført et fag som heter kristendomskunnskap på første og andre år samt som en valgfagsmulighet på tredje år. Jeg tror både rødgrønn og blåblå regjering har satt pris på at dette faget er en tydelig profilering av de kristne skolenes særpreg, sier Dahle.

Første lærebok

«Kristendomskunnskap» er den første læreboken for kristendomskunnskap for videregående skoler.

– Det er en imponerende satsing fra et team på ti forfattere og gis ut på NLA-forlaget, forteller Dahle.

Ole Johnny Møyholm, som er en av redaktørene for den nye læreboka, fortalte at det var et sterkt ønske om å ha nettressurser i tillegg til boka.

– Vi er svært glad for at Damaris tok utfordringen. De har jobbet iherdig for å få på plass noen veldig spennende sider, sier han.

Også for grunnskolen

Forrige uke ble også en ny portal for grunnskolen lansert. Damaris Skole Grs skal erstatte KrdOnline Grs. Margunn Serigstad Dahle er ansvarlig redaktør for begge portalene.

Noe av salgsinntektene til den nye læreboka for de videregående skolene går med til etablering og videreutvikling av den nye Vgs-nettportalen.

– I tillegg håper vi at de som abonnerer på KrdOnline Grs og Vgs ser nytten og verdien av de nye nettsidene og vil fortsette å støtte oss selv om ressursene nå er åpent tilgjengelige, sier Dahle. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019