Innlegg

Damaris vil nå også den offentlige skolen

– Vi må ta kunnskapen ut der det trengs, sier Lars Dahle i Damaris Norge.

– Kristendomsfaget er selve hjertet i de kristne skolenes særpreg, sier Lars Dahle som er daglig leder i Damaris Norge (se faktaboks) og førsteamanuensis ved misjonseide NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

I samarbeid med den nye læreboken i kristendom, «Kristendomskunnskap» for VG1 og VG2, relanserer Damaris den gamle nettsiden KrdOnline Vgs i helt ny drakt som nettportalen Damaris Skole Vgs.

– Den nye siden er en åpen ressurs, uten abonnement og innlogging. Ressursene ligger veldig tett opp mot den nye læreboken og har mange flere og bredere ressurser enn de gamle sidene, forteller Dahle.

I tillegg til supplement til hvert kapittel i boken har nettportalen ressurser om bl.a. apologetikk, populærkultur og fag/tro.

– Vi har også en mengde ressurser som kan brukes til utenomfaglig formidling, som andakter, ord for dagen og lignende, sier Ingvild Thu Kro som er redaktør for portalen.

Formidlingsoppdraget

Damaris Norge har nær tilknytning til NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og ser på sitt arbeid som en del av formidlingsoppdraget til høgskolen.

– Vi må ta kunnskapen og kompetansen ut der den trengs. Med allmennrettet formidling tar vi kunnskapen ut til folk flest, mens her snakker vi om brukerrettet formidling som tar kompetansen til spesifikke brukergrupper, sier Dahle.

Han ser likevel for seg at den nye portalen også kan brukes av andre enn de kristne videregående skolene.

– Den kan absolutt brukes av andre som for eksempel lærere på KRLE-faget i den offentlige skolen.

Fornøyd lærer

Den nye portalen ble lansert på et kurs for kristendomslærere i videregående skoler i regi av KFF.

– Jeg synes portalen virker veldig spennende. Det er flott å ha ei god, grundig kristendomsbok, men det er også bra å ha en nettressurs der en kan få supplert ting som står i boka, sier Håkon Filip Lindquist som er kristendomslærer på Tomb VGS.

Han tror andre også kan få glede av ressursene.

– Jeg liker perspektivet Damaris har om at denne ressursen også kan nå? utenfor våre videregående skoler, til bibelskoler og andre som kan ha behov for slike ressurser, sier Lindquist.

Fra valgfag til særpreg

– Kristendomsfaget på de kristne skolene er en del av profileringen av skolenes egenart som ideologiske, verdibaserte skoler, sier Dahle.

Dahle forteller at på VGS har alle religion og etikk som fag på tredje året, mens kristendom før var et valgfag som fort spiste opp valgfagskvoten.

– Kristne friskolers forbund (KFF) sammen med skoleeierne og sentrale skoler har fått innført et fag som heter kristendomskunnskap på første og andre år samt som en valgfagsmulighet på tredje år. Jeg tror både rødgrønn og blåblå regjering har satt pris på at dette faget er en tydelig profilering av de kristne skolenes særpreg, sier Dahle.

Første lærebok

«Kristendomskunnskap» er den første læreboken for kristendomskunnskap for videregående skoler.

– Det er en imponerende satsing fra et team på ti forfattere og gis ut på NLA-forlaget, forteller Dahle.

Ole Johnny Møyholm, som er en av redaktørene for den nye læreboka, fortalte at det var et sterkt ønske om å ha nettressurser i tillegg til boka.

– Vi er svært glad for at Damaris tok utfordringen. De har jobbet iherdig for å få på plass noen veldig spennende sider, sier han.

Også for grunnskolen

Forrige uke ble også en ny portal for grunnskolen lansert. Damaris Skole Grs skal erstatte KrdOnline Grs. Margunn Serigstad Dahle er ansvarlig redaktør for begge portalene.

Noe av salgsinntektene til den nye læreboka for de videregående skolene går med til etablering og videreutvikling av den nye Vgs-nettportalen.

– I tillegg håper vi at de som abonnerer på KrdOnline Grs og Vgs ser nytten og verdien av de nye nettsidene og vil fortsette å støtte oss selv om ressursene nå er åpent tilgjengelige, sier Dahle. KPK

NLA-studenter til New York

Snart har journaliststudentene på NLA Høgskolen mulighet til å ta et semester på The Kings College i New York.

− The King’s College er en spennende samarbeidspartner midt i finansdistriktet på Manhattan. Dette er en høyskole som er faglig anerkjent og som har et tydelig kristent ståsted. Vi står nær hverandre som kristne høyskoler, sier viserektor Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

I mars i år besøkte Dahle The King’s College i New York. Tidligere Wall Street Journal-journalist Paul Glader, som leder den nye satsingen på journalistikk på The King’s College, var så i juni på gjenvisitt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Gode relasjoner
− Vi fikk flere anbefalinger internasjonalt om å ta nærmere kontakt med høgskolen på Manhattan. Dette førte til årets to gode møtepunkter, der vi har oppdaget at vi har mange sammenfallende faglige interesser, forteller Dahle.

The King’s College er en privat kristen høyskole med 5-600 studenter. De tilbyr primært studier i økonomi, politikk og statsvitenskap. Nå bygger de også opp en journalistutdanning, med NLA Mediehøgskolen Gimlekollen som en sentral internasjonal samarbeidspartner.

Samarbeidsområder
− Vi samarbeider nå i første omgang om studentutveksling, slik at våre studenter på Gimlekollen kan få tilbud om et spennende semester i New York City på det nystartede journalistikkinstituttet på King’s College. New York er jo interessant nyhetsmessig, med mange sentrale mediebedrifter. Så vil vi også utvikle kurstilbud i Norge for studenter fra King’s College og deres mange samarbeidsskoler i USA. Ikke minst er det interesse for kurs om Hans Nielsen Hauge og hans vesentlige rolle for indremisjon og entreprenørskap i Norge, sier Dahle.

Av andre aktuelle samarbeidsområder for NLA Høgskolen og The King’s College nevner Dahle både forskningssamarbeid knyttet til temaområdet livssynsjournalistikk og internasjonalt prosjektsamarbeid om kursing og utdanning av journalister. Bakgrunnen for dette er at The Media Project, som ble drevet av den norske teologen og journalisten Arne Fjellstad, som døde i fjor, nå er flyttet til Kings College.

− The Media Project fokuserer på å gi journalister verden over bedre kompetanse til å forstå den religiøse dimensjonen i nyhetsbildet. Her skulle det ligge godt til rette fremover for nært samarbeid om ulike prosjekter som fremmer ytringsfrihet, trosfrihet og kompetanse innenfor livssynsjournalistikk, utdyper Dahle.

Internasjonalisering
Ifølge Dahle er avtalen et ledd i internasjonaliseringen innen høyere utdanning.

− NLA Høgskolen er opptatt av internasjonalisering. Det er en integrert del av alt vi gjør. Myndighetene stiller krav til at man bl.a. skal ha utveksling og samarbeid. Vi er nå engasjert i et større prosjekt finansiert av Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) over flere år for å bistå Uganda Christian University med å bygge opp en master i journalistikk. Fra før har vi vært involvert i slike større prosjekter i bl.a. Etiopia og Kosovo, sier han.

Det er ennå ikke klart når de første studentene fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen kan dra på utveksling til The King’s College.

− Det krever en del tilrettelegging. Vi håper at alt er på plass slik at vi kan begynne med studentutveksling i 2016/2017. Et slikt tilbud kan nok være særlig interessant for studenter med bakgrunn fra våre eierorganisasjoner som for eksempel Indremisjonsforbundet, sier Lars Dahle.