Sambåndet

Mandag 17. juni 2019
RSS
Lederartikkelen i Karmel Israel-Nytt nr. 5/17.

Ikke kong Kyros likevel?

Bladet Karmel Israel-Nytt låner profeten Daniels ord og slår fast at den amerikanske presidenten Donald Trump er «veid og foreløpig funnet for lett» i israelspolitikken.

Av Petter Olsen KOMMENTAR. Publisert 6. april 2017.

Karmel Israel-Nytt utgis av Karmel-Instituttet og er utleukkende opptatt av det bibelske Israels sak. På nettstedet karmel.net defineres oppgaven slik: «Karmel-bevegelsens hovedoppgave er å peke på profetienes oppfyllelse i Israel i dag, og rope det ut både i Norden og i Israels land.»

Leder

Det er på lederplass i nummer 5/17 (1.-15. mars) at bladet kommer med den noe uventede vurderingen av Donald Trump. Bakgrunnen er uttalelsene som kom under den israelske statsministerens USA-besøk i midten av februar. Lederartikkelen framholder at den amerikanske presidenten «i skrivende stund følger i sine forgjengeres fotspor»:

  • Han har ikke flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jersusalem, men bare sagt at han studerer saken
  • Han ber Israel være tilbakeholden med bosetninger i Judea og Samaria (Vestbredden)
  • Han har sagt at det er det samme for ham om det blir en tostats- eller énstatsløsning, bare Israel og palestinaaraberene er enige.

«Farlige forhandlinger»

«Donald Trump vil ha en avtale mellom mellom Israel og palestinaaraberne. Men skjøtet på Jødeland, mellom elven Frat og Nilen, står alt skrevet i Bibelen på Jødefolket. Araberne skal bo østenfor sine brødre. (…) Med dette åpner han også for farlige forhandlinger og høyt spill om Bibelens land», heter det i lederartikkelen, hvor det også legges til: «Skulle hans politikk sparke beina under tostatsløsningen, er det på tide. Den har vært død i mange år og bør nå begraves en gang for alle.»

Lederartikkelen anerkjenner at den israelske statsministeren fikk en vennligere mottakelse av Trump enn han fikk av forgjengeren «Barack Hussein Obama». «Men æresvakter og smil er som glansbilder og glassperler å regne mot Jerusalem av gull og fedrenes land og evige eiendom Judea og Samaria, Guds land som aldri kan gis bort. Man må derfor ikke la seg blende av glitter og glans, smil og klapp på skulderen. Her er det Bibelens ord som teller. Israel skal ha et udelt Jerusalem og hele Judea og Samaria.»

På denne bakgrunn er det at lederartikkelen låner profeten Daniels ord til kong Belsasar: «Veid er du på vektskål og funnet for lett» (Dan 5,27).

Kong Kyros

Det er ikke første gang at Donald Trump holdes opp mot en bibelsk referanse. Avisen Dagen skrev 21. januar at flere amerikanske kristne valgte å sammenligne Trump med kong Kyros i Jesajaboken i Bibelen da eiendomsmagnaten ble valgt til president mot alle odds. Taleren og bloggeren Ken Ham var en av disse. Under valgkampen skrev han at selv om han tviler på at Trump vet hva sann kristendom er, tviler han ikke på at Gud gav presidentembetet til Trump. Han begrunnet dette med å vise til Romerne 13,1. Amerikanske Christian Post viser til en diskusjon på Hams Facebook-profil dagen etter valget. Her viser Ham til at Gud brukte den hedenske kong Kyros og kalte ham hans salvede, «for å kaste hedningefolk ned for ham, for å løse beltet fra kongers lender, og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holdes stengt.»

Interessant nok for referansens del var kong Kyros av Persia den som i år 538 f.Kr. gav jødene tillatelse til å vende tilbake til Jerusalem etter eksilet i Babylonia og bygge opp igjen tempelet  og bosette seg i byen (Esra 1,1-4).

Forhåpning

Jeg har ikke funnet at Karmel Israel-Nytt har brukt denne referansen med tanke på Donald Trump, men det er likevel ingen tvil om at bladet både før og etter valget har hatt klare forventninger til Trumps presidentskap. På lederplass i nummer 19/16 (1.-15. oktober 2016) skrev bladet at «akkurat nå er det den republikanske presidentkandidaten Donald J. Trump som med sine uttalelser gir nytt håp om at han vil (…) flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.»

En slik forhåpning var det da også grunn til å ha, dersom man forutsetter at man kan ha tillit til det Trump sier. Trump ga under valgkampen utrykk for at å flytte ambassaden var det første han ville gjøre etter at han var innsatt som president.

Kritisk

Første nummer av Karmel Israel-Nytt etter den erklærte skuffelsen over Trump (6/17 – 15.-31. mars) inneholdt verken negative reaksjoner fra lesere eller noen formildende trekk rundt Trumps utsettelse av ambassadeflyttingen. Tvertimot bringer bladet en bakgrunnsartikkel ført i pennen av redaktøren der hovedbudskapet er at USAs forsvarsminister (Jim Mattis) ikke er en venn av Israel. Bladet videreformidler også kritiske synspunkter fra en kommentarartikkel skrevet av Caroline B. Glick i avisen The Jerusalem Post, hvor det framgår av Trump-administrasjonen har opprettet forbindelser med PLO-leder Mahmoud Abbas.

Uansett tror jeg bladet gjør klokt i å helle kaldt vann i blodet på dem som trodde at Donald Trump var svaret på alle ønsker man kan ha hva angår Israels sak

Pence

I mellomtiden har visepresident Mike Pence sagt til den proisraelske lobbygruppen Aipac (26. mars) at det fortsatt er en «god mulighet» for at USA flytter ambassaden fra Tel Aviv til Jersualem. Dette synes for øvrig ikke Karmel Israel-Nytt å ha registrert i sin andre marsutgave, trolig på grunn av trykketidspunktet. Uansett tror jeg bladet gjør klokt i å helle kaldt vann i blodet på dem som trodde at Donald Trump var svaret på alle ønsker man kan ha hva angår Israels sak – selv om at lederartikkelen legger inn en gardering med ordet «foreløpig». Som bosetningsordfører Yossi Dagen blant annet siteres på i nr. 6/17: «Trump er ikke Messias».

Og han er kanskje heller ikke en ny kong Kyros. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for ny bibelkunnskapslinje på bibelskole eid av Normisjon. Bildøy bibelskole har søkt om å få starte en tilsvarende linje.

Korleis såg eigentleg Jesus ut? Den pensjonerte læraren Jostein Andreassen meiner å vita kvar svaret kan vere å finne.

En oppfordring til misjonsfolket i Nordhordland Indremisjon om å samle inn kr 2 millioner til kretsen i løpet av juni har resultert i kr 1 million etter en drøy uke.

Kretsårsmøtet bestemte også at deler av summen for å realisere nye Raknestunet, skal hentes fra evangeliserings- og nybrottsfondet.

ImF stiller seg bak et felleskristent dokument for hvordan konvertitter bør tas imot i forsamlingene.

Copyright © Sambåndet 2019