Testamentariske gåver til ImF

ImF har i 2011 fått utbetalt to testamentariske gåver. Den eine var på 180.000 og den andre på 185.000, til saman  365.000,-. – Me er djupt takksame og glade for at menneske ynskjer å tilgodesjå oss på denne måten med livsarva si, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn. Testamentariske gåver er ingen fast budsjettpost for ImF […]

ImF har i 2011 fått utbetalt to testamentariske gåver. Den eine var på 180.000 og den andre på 185.000, til saman  365.000,-.

– Me er djupt takksame og glade for at menneske ynskjer å tilgodesjå oss på denne måten med livsarva si, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn.
Testamentariske gåver er ingen fast budsjettpost for ImF og gåvene kjem difor særs godt med for økonomien sin del.

SAMBÅNDET