Samfunnsregnskap for Sambåndet i 2013

Hvordan forvaltet bladet Sambåndet, på papir og nett, sitt oppdrag i året som gikk?

Det første nummeret av Sambåndet var datert lørdag 7. januar 1899. Under overskriften «Til Læserne» skrev den ene av bladets to første redaktører, P. G. Sand (bildet),

P G Sand Sambåndet

blant annet at Sambåndet skulle omhandle de troendes «arbeide i hjemmet og udenfor hjemmet» og være til «opbyggelse og belærelse» når det gjaldt Guds ord. Ifølge forfatterne av «Ordets folk – det Vestlandske Indremisjonsforbund 1898-1998» fulgte bladet helt fra starten av en åpen linje som overrasket noen. Både kulturelle, menneskelige og nasjonale spørsmål fikk plass, selv om det oppbyggelige var tyngdepunktet. Sambåndet ble redigert på en frisk og aktuell måte og skal ha vært det første indremisjonsbladet som tok inn en artikkel på nynorsk (i den tiden da nynorsk ble regnet som radikalt).

I 2013, Sambåndets 115. årgang, er det kommet ut 12 nummer av bladet. Det følgende er en subjektiv gjennomgang – et slags regnskap – over hvordan jeg som redaktør oppfatter at Sambåndet har forvaltet sitt samfunnsoppdrag det siste året. (Gjennomgangen omfatter bare selve Sambåndet, da redaksjonen ikke har redaktøransvar for de inntil fire kretsbladene som følger med.) Gjennomgangen vil være dominert av temaseksjonen. Det er disse (som oftest sju) sidene som setter tonen for hvert blad, og som vi også legger mest arbeid i. Jeg vil også ha et blikk rettet mot hva vi har gjort på nyhetsnettsiden sambåndet.no, særlig i perioden mellom bladutgivelsene.

Sambaandet1

Nummer 01/13, datert 26. januar

Årets første nummer var også mitt første som redaktør (jeg startet i jobben 14. januar 2013). 1. juledag 2012 hadde jeg lest, og latt meg fascinere av, Bjørn Stærks 55.000 tegn (på forsiden vår kom vi i skade for å skrive 55.000 ord!) lange essay på aftenposten.no med tittelen «Den skjulte minoriteten – konservative kristne i Norge»: «Jeg tror konservative kristne har noe å lære oss andre, om det å leve omgitt av mennesker som har andre verdier enn oss selv», skrev Stærk blant annet. Jeg fant dette essayet så verdifullt at jeg ønsket å trykke det i Sambåndet. Generalsekretær Erik Furnes, i egenskap av ansvarlig redaktør, var enig, og jeg innhentet tillatelse fra både forfatteren selv og daværende debattredaktør i Aftenposten. (Lite ante jeg da at artikkelen også skulle komme til å dominere talen til forbundsstyreformann Sverre Dag Ljønes under åpningen av Arbeidermøtet i starten av januar.)

Siden det ikke var kretsbladsider i januar, kunne vi utvide temaseksjonen, og det trenges ti sider for å presentere artikkelen på en lesbar måte (bildet).

n-skjulte-minoriteten-2

I tillegg brukte vi en side på å forklare hvorfor vi valgte å trykke denne artikkelen. Via denne lenken kan du lese min begrunnelse og eventuelt gå videre til Bjørn Stærks essay. Oppsummeringen min var at «ved å lytte til stemmer utenfra, kan vi lære mye om hvem vi selv er». Vi oppfordret leserne til å komme med de reaksjoner de måtte ha, både på innholdet i essayet og vår avgjørelse om å trykke det. De reaksjonene som har kommet oss for øre, er nesten utelukkende positive (de som valgte å bruke kommentarfeltet på sambåndet.no, kan du lese ved å trykke på lenken over), og det er jeg glad for. En brevskriver undret seg riktignok over hvordan lesningen av disse 10-11 sidene kunne ha en saliggjørende effekt, og jeg forsøkte å forklare ham at det ikke var utgangspunktet vårt for akkurat denne artikkelen.

Jeg er den dag i dag både glad og litt stolt over at vi våget å slippe en tekst fra en selverklært ateist til i Sambåndet. Og jeg tenker at det er i tråd med den åpne, aktuelle og til dels overraskende linjen som forfatterne av «Ordets folk» bemerker at bladet ble redigert etter fra starten av. Selv lot jeg med inspirere av artikkelen under arbeidet med strategiplanen for Indremisjonsforbundet, og jeg har også trukket veksler på den i flere av mine egne kommentarartikler i Sambåndet.

I en slags selvangivelse (noe lignende denne du nå leser) gjennomgår Bjørn Stærk noen av de reaksjonene han har fått på artiklene han skrev i 2013. Her er det også kommentarer til «Den skjulte minoriteten».  I et interessant innlegg på Vårt Lands Verdidebatt kommenterer også Bjørn Stærks far, Dagfinn, sønnens artikkel. Dagfinn Stærk drøfter begrepene «konservativ», «minoritet» og «skjult».

Ellers i januarnummeret slo redaksjonen an tonen for det som har blitt en sterkere vektlegging av nyheter i bladet, såvel positive som negative: At Bildøy bibelskole måtte kutte i staben og at Vestbok (bildet)

Bok og Media, Vestbok

Vestbok i Bergen sentrum

var i trøbbel vakte interesse også utenfor ImF-sammenheng (lenke til avisen Dagen).

Sambaandet2

Nummer 02/13, datert 23. februar  

Fredag 4. janaur 2013 ble 12 år gamle Olav Hovda påkjørt av en bil på Lalandsvegen i Klepp. Bilføreren stoppet ikke, og Olav dør dagen etter. Påkjørselen berører en hel nasjon. Familien tilhører Fokus hverdagsmenighet på Klepp, og pastoren der, Aslak Tveita står fram som familiens talsmann. På bakgrunn av at Tveita både har vært student ved Bildøy bibelskole og forkynner i ImF, går redaksjonen inn i denne saken under stikkordet «omsorg». Hvordan kan Jesu ord om å elske hverandre bli mer enn fine ord for oss, spør vi i introduksjonsteksten til temaet. I tillegg til intervju med Aslak Tveita snakker vi med psykiater Hans Olav Tungesvik, og journalist Vilhelm Viksøy skriver en kommentar basert på sine erfaringer fra et besøk i Egypt noen måneder tidligere.Vi bringer også inn diakoni-punktet i det som da var forslag til strategiplan for ImF (nå vedtatt) og bedehusundersøkelsen Motstrømsfolket.

Vi får tilbakemelding om at dette var sterk lesing, og det blir etterlyst når sakene kommer ut på sambåndet.no (noe de normalt ikke gjør før bladet er kommet i postkassen). I dette tilfellet ble de imidlertid ikke lagt ut, noe som var en feilvurdering. ImF-UNG publiserer imidliertid intervjuet med pasto Aslak Tveita på sin nettside, etter avtale med redaksjonen, og det kan leses her.

Lederartikkelen i dette nummer var en aktuell kommentar til innstilling fra samlivsutvalget i Den norske kirke, som da nylig var blitt framlagt. Det er et eksempel på at vi forsøker å få med oss viktige ting i det nasjonale nyhetsbildet som berører kristentroen. Ettersom bladet bare kommer ut en gang i måneden, bruker vi ofte leder- eller kommentarplass til dette.

Sambaandet3

Nummer 03/13, datert 23. mars 

Av utenforliggende årsaker var dette dessverre en utgave som brakte få nyheter for de som hadde fulgt med på sambåndet.no. Alle de tre hovedsakene på nyhetssidene hadde vært publisert på nett før de kom i bladet. (En av sakene var nyheten om at Vestbok ble lagt ned. Denne saken måtte vi uansett ha lagt på nett først for å unngå å tape i konkurransen med dagsavisene.) Normalt ville vi da ha laget notiser av disse allerede publiserte sakene og latt andre saker få større plass i bladet, men denne gangen hadde vi ikke ressurser til det. Et litt komisk utsalg av ressurssituasjonen er at vi i farten trykket bilde av Ikea-gründer Ingvar Kamprad i stedet for andaktsskribent Ingvar Fløysvik. Det gikk ikke helt upåaktet hen!

Bladet kom i postkassen like før påske, og vi valgte derfor å gjøre høytiden til tema. Vinklingen ble hvordan påskebudskapet kunne gjøres til mer enn «bare» ord. Vi intervjuet blant andre et ektepar som i flere år hadde formidlet budskapet til egen og andre familier gjennom en påskevandring, og en ansatt i Israelsmisjonen som hadde laget sin versjon av det jødiske påskemåltidet. Spaltist Merete Å. Blindheim kom med eksempler på familieaktiviteter.

Sambaandet4

Nummer 04/13, datert 23. april

I aprilnummeret valgte vi ImF-UNGs preik.tv som tema. Bakgrunnen var i alle fall todelt: Andaktstjenesten hadde vært i funksjon i to år, og det var på tide med en statusrapport. I tillegg var andaktsboken «Dagens preik 2» klar fra Sambåndet Forlag, i samarbeid med ImF-UNG. Hovedhistorien er en reportasje der journalist Vilhelm Viksøy beskriver hvordan det var da han selv ble gjort opptak av til preik.tv. Dette bryter med et anerkjent prinsipp for journalistikk om at journalisten skal holde seg selv utenfor saken («keep yourself out of the story»), men i dette tilfellet velger vi å nærmest la journalisten være historien. I tillegg intervjuer vi nettkonsulent i ImF-UNG og preik.tvs «far», Kjetil Fyllingen. Vi får også en bruker av tjenesten i tale.

I dette nummeret gjør vi plass til en reportasje, ført i pennen av administrasjonsleder Terje Slettebø i ImF Rogaland (lenken er til ImF Rogalands nettside): Åse Bente Høivik Nielsen starter en innsamlingsaksjon for Bildøy bibelskole i takknemlighet for det skolen fikk bety for sønnen, Tor Ådne. Sammen med ektemannen vil hun gi 3000 kroner til skolen i 2013 og hvert av de neste fire årene. Dette inititativet blir utgangspunkt for 3000-klubben i forbindelse med det omfattende vedlikeholdsprosjektet ved skolen.

På nyhetsplass i dette nummeret skriver vi at generalsekretær Erik Furnes i ImF vil sykle til generalforsamlingen i Lyngdal i håp om at folk vil støtte bibelskolen med et pengebeløp dersom han når fram. Det hele er et initiativ fra IT-leder Øyvind Angelskår i ImF, som også skal sykle til GF med samme begrunnelse. Både Dagen og Vårt Land plukker opp dette i sine papirutgaver.

I dette nummeret innfører vi også QR-kode (ser ut som en kvadratisk boks) som en fast del av leder- og kommentarsidene. Ved å lese av denne koden med en applikasjon (program) på en smarttelefon, føres man til bloggsidene på imf.no. Poenget er både å skape en tettere kobling mellom Sambåndet på papir og nettjenestene til ImF, gjøre disse tjenestene mer kjent og brukt og å få fram at ImF-ansatte kommer med flere meningsytringer enn de månedlige lederartiklene.

Sambaandet5

Nummer 05/13, datert 18. mai

I maiutgaven bruker vi temaseksjonen til å rette blikket mot sommerens generalforsamling, med hovedvekt på forslagene til strategiplan for ImF og ImF-UNG. Vi lar Erik Furnes presentere de fire hovedpunktene i ImF-planen, og daglig leder Kenneth Foss i ImF-UNG redegjør for ungdomsorganisasjonens visjoner. Samtidig utfordrer vi en ekspert fra utsiden, professor Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole, til å komme med sitt syn på planene. Vi hadde også et håp om å lage et slags regnskap som sa noe om hvordan oppfølgingen av forrige strategiplan hadde vært, men dette fikk vi dessverre ikke tid til.

25. april, like etter at aprilutgaven av bladet var i postkassen, gikk Solveig Algrøy ut på sin Facebook-profil og fortalte at hun skulle gifte seg med en fraskilt mann. Dette ble blant annet omtalt i avisen Dagen 26. april og i VG 27. april og, særlig i VG, koblet opp mot at Algrøy hadde mistet lærerjobben ved Bildøy bibelskole. Rektors forklaring om at dette skjedde på grunn av de behov for nedskjæringer som Sambåndet hadde skrevet om i januarnummeret, ble trukket i tvil. Sambåndet-redaksjonen gjorde ikke noe eget på dette, men berører saken indirekte ved at generalsekretær og ansvarlig redaktør Erik Furnes skriver lederartikklen i mai-nummeret med ImFs syn på skilsmisse og gjengifte som tema. Det er et relevant spørsmål om vi burde ha laget noe redaksjonelt på dette.

I dette nummeret starter vi for øvrig gjengivelsen av Johannes Kleppas serie i avisen Dagen om «Den skjulte krisa i Kristen-Noreg», en serie som går resten av året.

På nyhetsplass bringer vi en sak om søkertall til noen av de skolene der ImF har eierinteresser. Dette følger vi opp med to saker på sambåndet.no henholdsvis 16. og 21. mai. Disse nettsakene inneholder blant annet tall fra langt flere skoler og utnytter dermed den ubegresende plassen på nettet. Dette er ledd i en strategi der nettsiden sambåndet.no og papirutgaven skal spille på lag og utnytte hverandres sterke sider.

En annen nyhetssak handler om avslag fra Kunnskapsdepartmentet på ImFs søknad om støtte til Ørskog folkehøyskole, en sak Sambåndet har fulgt siden sommeren 2011   Nyheten hadde vi publisert på sambåndet.no allerede 3. mai, fordi vi antok at andre kunne komme oss i forkjøpet. Dette er et eksempel på at det er viktig å holde fast i saker som er under utvikling. Dessverre klarer vi, på uforklarlig vis, å skrive «Borgund folkehøgskole» i stedet for Ørskog når vi omtaler saken på førstesiden. Dette bringer vi en rettelse om i juninummeret.

Som oftest er det konkurranse om plassen på nyhetssidene, og redaksjonen gjør en avveining mellom den viktige nyheten om salget av Vetrlidsalmenningen (der Vestbok holdt til) og forhåndsomtale av ImF-arrangementet Bibel og fellesskap 55 + (BOF), som starter 10. juni. For å balansere litt mellom «harde» og «myke» saker, velger vi å bruke mest plass på BOF og lar eiendomssalget bli en lang og godt synlig notis. Dette er også et eksempel på at vi ofte vil foretrekke å omtale et arrangement i forkant, da det kan ha en nyttefunksjon, heller enn i etterkant, da interessen kanskje vil begrense seg til de som var på arrangementet.

Sambaandet6

Nummer 06/13, datert 15. juni

Juninummeret er preget av at redaksjonen jobber parallelt med sommermagasinet og planleggingen av det første nummeret etter ferien. Avdelingen har også en rekke oppgaver i forbindelse med den forestående generalforsamlingen. Vi velger sommerens arrangement som tema. Når vi rutinemessig sjekker hvor mange delegater som er påmeldt generalforsamlingen, kommer det fram at tallet er svært lavt, og vi lager en sak på det der vi innhenter opplysninger og kommentarer fra en rekke kilder. Nyhetsdelen er preget av utbygging ved flere av skolene.

På «Fra felten»-sidene bakerst i bladet bringer vi et kart over hvilke løyper de to «GF-syklistene» har valgt, og vi informerer om at det vil være mulig å følge dem kilometer for kilometer på en egen nettside for GF. Dette er del av en strategi om å ta i bruk virkemidler digitalt som ikke er mulig på papir, slik at vi gir leserne en tilleggsopplevelse på nett.

I mai/juni er vi ellers ganske aktive på sambåndet.no. 24. mai legger vi ut en artig sak om at generalsekretæren får ny sykkel, 3. juni kommer reportasje fra avslutningsfesten på Bildøy bibelskole, dagen etter legger vi ut nyhet om store byggeplaner ved KVS-Lyngdal, og 6. juni kommer det reportasje fra Danielsen ungdomsskule Frekhaug, for å nevne noen. Flere av disse kommer ikke med i juniutgaven av bladet og er eksempler på at det er lurt å også følge med på sambåndet.no om en ønsker å holde seg oppdatert på alt som skjer i ImF. Nettside og blad skal ikke være like.

17. juni, kort tid etter at juniutgaven er i postkassen, legger vi ut en sak om han som skal «rydde vei for» Erik, Øyvind Angelskår. 24. juni publiserer vi den første av flere viktige personalnyheter dette året: personalleder Aud Karin Kjølvik er konstituert som rektor ved Bildøy bibelskole. Denne saken blir delt 107 ganger på Facebook. Vi er nå blitt mer bevisst på å «markedsføre» sakene våre på Facebook, og det fører helt klart til at vi når ut til flere.

Sambaandet7

Nummer 07/13, datert 20. juli

Juliutgaven, som vi kaller for Sommermagasinet, skiller seg ut både i form av glanset papir og innholdet. Bortsett fra lederartikler har alle faste spalter «ferie», og sidene fylles med reportasjer fra hver av de 11 kretsene.  Vi legger vekt på bilder og design. Flere av sakene omtaler arrangement som skal komme, og disse legger vi ut på sambåndet.no etter hvert. Reportasjen fra Sogn og Fjordane får en tilleggsverdi digitalt i form av flere bilder enn det var plass til i papir.

Vi får gledelig mange gode tilbakemeldinger på denne utgaven av bladet.

Ettersom sommermagasinet ikke inneholder nyhetssider, bruker vi sambåndet.no særlig aktivt i juli. Vi dekker turene til de to syklistene våre. Dette blir nærmest dramatisk når de som er inne og følger Erik Furnes’ GPS-signaler på lørdagen, kan se at han stopper utenfor sykehuset i Haugesund (bildet).

n-kart-sykkel-haugesund

Som kjent hadde han et uhell som gjorde at han brakk kragebeinet og måtte avbryte turen. Vi er først ute med nyheten om at Indremisjonssamskipnaden for første gang har ansatt en kvinne som daglig leder . Generalforsamlingen 24.-28. juli dekker vi også på sambåndet.no, se sakene her og se flere saker her , i kombinasjon med en mengde umiddelbare foto- og videoglimt på Facebook-siden til ImF (som ImF Media opprettet i slutten av april). Også ImFs nyetablerte profil på bildedelingstjenesten Instagram (søk på #imfmedia) brukes aktivt.

Sambaandet8

Nummer 08/13, datert 24. august

I det første nummeret etter sommerferien passer vi på å få med de viktigste sakene som har vært publisert på nett i løpet av sommeren, men da som notiser med henvisning til å lese mer på sambåndet.no. Vi er klar over at dette kan virke provoserende for lesere som ikke benytter seg av internett, men dette er altså en bevisst strategi med tanke på å kunne skrive om ting når det skjer. Nyhetssidene bruker vi i hovedsak til å oppsummere sykkelaksjon og generalforsamling, saker som da også inneholder opplysninger som ikke tidligere har vært publisert på sambåndet.no. Tanken er altså unngå dobbeltkjøring mellom nett og papir. I lederartikkelen fryder jeg meg over svært god respons gjennom sommeren fra brukerne av de digitale mediene våre.

Temasidene i august er preget av det forestående stortingsvalget. Utgangspunktet for sakene er, slik vi skriver i introduksjonsteksten, at partiet De Kristne har tatt mål av seg til å bli det nye partiet for kristenfolket. Ved hjelp av en frilanser intervjuer vi en representant for hvert parti, henholdsvis Trine Overå Hansen og Astrid Byrknes  . I ettertid får vi kritikk for at intervjet med Overå Hansen i for stor grad framstår som en kritikk av KrF, i stedet for å være en presentasjon av De Kristnes verdisyn. Det blir også hevdet at Sambåndet med dette framstår som en talsperson for De Kristne. Jeg skriver en nettleder der jeg forsøker å forklare forskjellen på hva vi skriver om og hva vi står for. I denne lederen, og tydeligere senere, har vi tatt selvkritikk på at vi ikke i større grad maktet å sette Overå Hansens uttalelelser i perspektiv, for eksempel i form av at en uavhengig kilde kommenterte dem.

Vi fikk også kritikk for at vi bare skrev om KrF og De Kristne, og ikke f.eks. Kristent Samlingsparti. Dette oppfattet vi imidlertid at berodde på en misforståelse om at vårt mål var å presentere de kristne partiene som helhet, noe det altså ikke var. Problemstillingen var at De Kristne hadde utfordret KrF. Fire år tidligere skrev Sambåndet tilsvarende om det som var aktuelt da, nemlig Frp versus KrF. Noen mente også at vi burde ha skrevet om de andre partiene, ettersom disse også har kristne medlemmer og velgere, men dette var altså utenfor det vi hadde satt oss fore.

Mindre kontroversielt fra denne temaseksjonen var Sambåndets egen velgerundersøkelse. På sidene som vi kaller «Postkassen», tok vi inn et referat fra arrangementet 55 +, prisverdig skrevet og fotografert av en av deltakerne. På «Fra felten»-sidene trykket vi en del av bildene som var publisert på Instagram-profilen i konkurransen «Ta bilde av et bedehus».

Like etter at augusnummeret var sendt til trykkeriet, fikk vi tilsendt brevet «Mitt møte med bedehuset». Vi valgte å publisere det på sambåndet.no. Det ble delt mange ganger på Facebook, og flere skrev gjennomtenkte svar i kommentarfeltet.

forside Sambåndet

Nummer 09/13, datert 28. september 

4. september, en god stund før septemberutgaven går i trykken, publiserer vi neste personalnyhet dette året, om at Glenn Nord-Varhaug blir ny forsamlingsleder i Bergens Indremisjon, på sambåndet.no.  Denne saken blir så en notis i papirutgaven noen uker senere. Like før bladet går i trykken, publiserer vi også sak om at Nord-Varhaugs forgjenger, Gunnar Ferstad, er ansatt som permanent rektor på Bildøy bibelskole. Dette blir såpass ferskt også i bladet at saken får en helside.

Delvis som en oppfølging av valg-temaet i augustutgaven, følger vi opp valgresultatet på sambåndet.no, først med å konstatere at De Kristne ikke blir representert på Stortinget, og deretter for å følge med på hva KrF velger i regjeringsspørsmålet. Tanken vår er at også ImF-ere er samfunnsopptatte borgere av et jordisk hjemland. Tidligere generalsekretær i ImF Karl Johan Hallaråker, nå sentralstyremedlem i KrF, er hovedkilde. Jeg skriver også en nettleder. Etter at det er avklart at KrF ikke går i regjering, arrangerer vi historiens første nettmøte på sambåndet.no (bildet).

nettmøte bilde

Hovedhensikten med nettmøter som konsept, er å skape mer kontakt med leserne våre. «Valgdekningen» foregikk bare på nettet, og jeg er åpen for innspill på avgjørelsen om i det hele tatt å følge opp valget.

Septemberutgaven innleder det jeg vil mene er fjorårets beste periode for bladet (se bilde).

Sambaandetx3

I tillegg til saken om Ferstad, bringer vi den nasjonale nyheten om at ledere for 12 landsomfattende kristne kirker og organisasjoner, deriblant ImF, advarer Bispemøtet mot å gå inn for vigselsliturgi for homofile. Vi har også en nyhetssak om hva det betyr for skolene i ImF-sammenheng at elever ikke møter opp ved skolestart. Når vi presenterer denne problemstillingen på sambåndet.no, skjer det i form av tre saker, se under annonsen her, slik at vi altså gir leserne en tilleggsverdi. I tillegg bringer vi en reportasje fra et medlemsmøte om lederutfordringer i Bedehuskirken på Bryne.

Gode nyheter fra forkynnere på skolene får vi sneket inn en notis om rett før trykking, men følger opp med en større sak på sambåndet.no. Igjen en vekselvirkning mellom papir og nett. Bladet kommer ut like etter at Lev livet-konferansen om tro i hjemmet er avsluttet. Vi bruker temaseksjonen til å presentere utvalgte tall fra den store undersøkelsen om unges tro som ble lagt fram på konferansen. Selve konferansen dekker vi i første omgang på sambåndet.no, se fire saker nederst her. Vi live-twitret også en god del, under hashtaggen #LevLivet2013 (en god del av bildene lar seg dessverre ikke åpne, dette på grunn av en feil som oppsto ved overføring mellom twitter-profiler.)

Sambaandet10

Nummer 10/13, datert 26. oktober

Også i dette nummeret av bladet setter vi av temaseksjonen til Lev livet-konferansen. Hovedbolken er en fyldig artikkel der vi er innom det meste av det som hovedtaler George Barna bar fram på konferansen. Jeg skriver også en ganske så personlig kommentar der jeg forsøker å si litt om hvilket inntrykk Barnas budskap gjorde på meg som tenåringsfar. Vi følger opp temaet tro i hjemmet med et nettmøte på sambåndet.no (bildet)

Nettmøte Erik

noen dager etter at bladet er kommet ut.

I nyhetsdelen er vi glad for å være svært tidlig ute med saken om at Bergens Indremisjon drømmer om å lage et bo- og trosfellesskap for studenter i bedehuset Betania i Laksevåg. I tillegg bringer vi også nyheten om at Lyngdal bibelcamp møter strengere krav fra brannvesenet. På det vi kaller «Fra felten», er vi ute på reportasje på kinoen på Stord. Det er første visning av kinoreklamen for nettevangeliseringssiden omGud.net som ImF skal kjøre på Stord, Husnes og Bømlo fram til jul, sponset av lokale bedehus. Det artige er at Sambåndets utsendte er alene i salen…

Sambaandet11

Nummer 11/13, datert 16. november

Denne utgaven preges sterkt av konferansen som ble arrangert av Evangelisk luthersk nettverk om bibeltillit. Det ble sagt mye over to dager, og vi valgte å spisse hovedsaken til papir inn mot spørsmålet om hvor viktig spørsmålet om vigsel av homofile er for om konservative kristne vil forlate Den norske kirke eller ikke. Mye ble sagt i løpet av to dager, og det ble nødvendig med grundige vurderinger i redaksjonen før bladet gikk i trykken. En ung prest, Ola Ohm,

Forsiden nett

holdt et personlig innlegg som gjorde et sterkt inntrykk. Dette publiserte vi på sambåndet.no første kveld av konferansen (bildet over), og det ble en av våre mest delte saker i 2013. Likevel tror vi at det var nytt for mange av abonnentene når det samme innlegget kom på trykk i papirutgaven. Journalist Vilhelm Viksøy skrev en kommentar der han gjorde greie for ulike bibelsyn og sa noe om sitt eget. Denne kommentaren kom det gode tilbakemeldinger på. Layoutmessig forsøkte vi å myke opp litt med en tospalter med fargebakgrunn (raster) med enkeltsitater fra konferansen.

I spalten Postkassen brakte vi en egenprodusert sak som også var en nyhet – om den første gjenbruksbutikken i ImF-sammenheng.

På nyhetsplass trykket vi blant annet en spesiell sak om at Lev livet-konferansen i Sandnes var blitt rammet av om lag 30 falske påmeldinger. Denne saken ble plukket opp av både Vårt Land og Dagen.

150-årsjubileet til Bergens Indremisjon forhåndsomtalte vi i sommermagasinet (her i en oppdatert versjon med ferske bilder), og vi hadde en programomtale og en sak om en gaveutdeling i novemberutgaven. Selve jubileumshelgen, som inntraff rett etter at bladet var gått i trykken, hadde vi reportasje på sambåndet.no fra jubileumsfesten .

Vi lager en del saker til nettutgaven som vi ikke trykker i papir. I november har vi to saker som vi trolig var først ute med: At det kom reaksjoner fra instanser tilknyttet Israelsmisjonen i forbindelse med utsendelse av homofile misjonærer , var basert på et tips. Denne saken fattet en finsk avis interesse for. En sak om jordansk initiativ mot kristenforfølgelse var basert på et postliste-sak, og den ble i ettertid fanget opp av Dagen. Kom svært gjerne med synspunkter på at vi altså av og til, på sambåndet.no, skriver allmenne saker om kristenrelaterte emner.

Dekningen av debatten om bibelsynet på NLA dekket vi i 2013 med først en sak på sambåndet.no som oppsummerte første del av debatten, og deretter med en nettkommentar fra min side basert på fagdagen NLA arrangerte i starten av desember.

Nummer 12/13, datert 21. desember

Sambaandet12

Her er et sammendrag fra bloggen min, der jeg fra og med dette nummeret hadde kommet i gang med en månedlig vurdering:

Første gang du ser oppslagsbildet på forsiden, sier det deg kanskje ikke så mye (trolig vil du være mest interessert i å lese bilmerket). Men se bildet i sammenheng med tittelen (journalistspråk for »overskrift») og gå tilbake til det etter at du har lest temaseksjonen og sett de bildene som er brukt der, så forstår du kanskje mer av hvordan vi tenkte da vi valgte nettopp dette bildet til forsiden.

Om temaseksjonen: Tanken var å brette ut julemusikk, med case (journalistspråk for en reportasje som aktualiserer og gir ansikt til det vi skriver om), julemusikkens historie, redaksjonens juleplatefavoritter og noen julesangtekster. Men så kom vi i kontakt med kvinnen som skrev brevet «Mitt møte med bedehuset», som sambåndet.no publiserte 14. august og som kan leses her. Den gang valgte kvinnen å være anonym, men nå står hun fram  i full offentlighet. Jeg besøkte henne i hjemmet hennes på Kvitsøy. Hun har et sterkt budskap, et budskap som vil utforde, kanskje også skuffe og irritere noen, men som vi mener er både svært viktig og aktuelt. Vi mener dette er noe alle som går i en kristen sammenheng, bør tenke gjennom, ikke minst når vi næmer oss starten på et nytt semester. Det skal sies at vi har fått noen reaksjoner på denne saken, som går i retning av at dette opplevdes ubehagelig og til dels unødvendig, men det er vi rett og slett ikke enig i.

Da det ble klart at vi ville få dette intervjuet, hentet vi fram igjen et stikkord som vi også hadde tenkt på tidligere; sårbar. Reportasjen som var ment å være case til julemusikktemaet, handler om Vegard Schow som gir ut sin første plate. Tidligere har han hjulpet andre, nå kaster han seg ut på selv – og kjenner seg sårbar. Det samme stikkordet sier også noe om hun som forteller om sitt møte med bedehuset. Hun uttrykker selv at hun stiller seg laglig til for hogg, men velger å gjøre det likevel, fordi hun mener budskapet er viktig. Begge er de sårbare, på hver sin måte. Vi lar også Jens Bjørneboe få si noe om dette, og det er kanskje første gang antroposofen er sitert i Sambåndet. Vi mener at bladets temaseksjon denne gang innbyr til virkelig å sette seg ned og lese – og å glede seg over gode bilder og god og tjenlig layout.

Før juleferien var i gang, la vi opp en publiseringsplan som sikret at det i gjennomsnitt ble publisert en sak per dag de neste to ukene. En sak som ikke sto på denne planen, var nyheten om at ImF endelig hadde fått på plass ny økonomileder. En sak som var nevnt i planen, men da hemmelighetsfullt, var nyheten om at Carola gjestet Solvorn kyrkje i Sogn. Denne publiserte vi, etter avtale med kretsrådgiveren i Sogn, nærmest i det sangfuglen trådte inn i kirken, og saken fikk også bred deknig på NRK1 Kveldsnytt.

Oppsummering

Mye er nå nevnt, men svært mye er også utelatt. Har du fulgt med helt ned hit, gjennom nesten 5000 ord, håper jeg at du også har lyst til å skrive noen ord i kommentarfeltet om hva du synes om hvordan du har opplevd Sambåndet, på papir og/eller nett i 2013. Hva har gledet, og hva har skuffet? Hva gjorde vi bra og mindre bra? Var det noe vi skulle ha latt være ugjort eller noe vi skulle ha gjort som vi glippet på? Velkommen med ditt syn!

Bilde: Når lange økter blir nødvendig, er det godt med pizza (foto: Beate Augestad)1000528_10151683082296416_590566792_n

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.