Redusert mangfold

Vivo kjøpes opp av en allerede fusjonert bokhandlerkjede. Det er bra for de butikkene som videreføres, men mangfoldet i den kristne litteraturen som distribueres, vil trolig bli redusert.

Nettleder_bylinebilde_PetterVerdiene i konkursboet etter Vivo Bokhandel AS ble i går solgt til Norli Libris AS. Norli Libris er resultat av en fusjon mellom de to bokhandelkjedene Norli og Libris i 2010. Norli Libris AS eies ifølge Store norske leksikon 51 prosent av Aschehoug og 49 prosent av Norgesgruppen og har en markedsandel på ca. 30 prosent. Konkurransetilsynet mente fusjonen i 2010 ville føre til svekket konkurranse innen salg av bøker fra noen fysiske allmennbokhandler, og tilsynet satte som vilkår for fusjonen at Norli Libris AS solgte sju butikker. Norli har i dag 98 butikker og Libris 64. Selskapets resultat før skatt var i 2014 på 13,2 millioner kroner av en omsetning på 887, 2 millioner. Likviditet og soliditet vurderes som god, men lønnsomheten som svak.

Sju av 21 butikker

Norli Libris avklarte overfor Vårt Land i går at de vil opprettholde driften av sju av de 21 Vivo-butikkene, og at «de resterende vil sannsynligvis bli avviklet». Noen få av disse 14 «resterende» har andre majoritetseierne enn Vivo og vil trolig derfor fortsette uavhengig av Vivo-konkursen.

– Butikkene i Grimstad, Ålesund/Moa, Molde, Lillestrøm, Nærbø, Lillesand og Ulsteinvik vil bli videreført innenfor Norli-kjeden. Vi har vurdert hvilke butikker som blir drevet videre mye ut fra hvor vi allerede er til stede, og disse sju mener vi er drivverdige, sier administrerende direktør John Thomasgaard i Norli Libris AS til Vårt Land.

Det første vi merker oss ved gårsdagens oppkjøp, er altså at en allerede sterk markedsaktør får nye andeler. I tillegg går Vivo-butikker på steder der Norli eller Libris allerede er representert, mot nedleggelse. Samtidig er det positivt at noen av butikkene videreføres.

Ut av misjonens eie

Som Dagen påpeker i sin nyhetsartikkel, går verdiene etter Vivo «ut av hendene på misjonsfolket», og avisen minner om at Vivo var arvtager etter Lutherstiftelsens Bokhandel i Oslo. Vivo var eid av Normisjon (85 prosent) og Norsk Luthersk Misjonssamband (15 prosent, gjennom Lunde Forlag AS). Det er det andre poenget det er verdt å reflektere over ved gårsdagens salg. Bostyrer Espen R. Hamar sier til Dagen at Norli Libris AS (i midlertidig kompaniskap med Bjarøy AS) «leverte det beste budet med hensyn til pris og rask overtagelse».

Det er kreditorenes interesse bostyrer skal ta seg av, og Hamar har dermed gjort jobben sin. Noe annet er det strategiske med hensyn til kristenlitteraturens spredning. Det er kjent at det til sammen var 15 aktører som var interessert i Vivo-verdiene, deriblant Mediehuset Dagen og Hermon Forlag. Mens førstnevnte ikke var interessert i å inngå i en konstellasjon, var Hermon avhengig av at flere gikk sammen.

Bredden i kristen litteratur

Foruten situasjonen for de ansatte i tidligere Vivo Bokhandel AS, er det springende punkt nå hva som skjer med distribusjonen av kristen litteratur. Om Vivos kristne profil sa Norli Libris-sjefen dette til Vårt Land: – Vi vil videreføre den i best mulig grad, på et bærekraftig nivå. Vi ser også et potensial for akkurat denne typen litteratur innenfor alle de ca. 160 butikkene i hele Norli-Libris-systemet. Til Dagen sa Thomasgaard at Norli Libris «ønsker å lære av Vivo og til en viss grad videreføre deler av utvalget innen kristen litteratur». – Mange er opptatt av nisjen i Vivo. Vi vil i så stor grad som mulig videreføre denne i disse butikkene. Kanskje det er noe vi kan lære av Vivo-butikkene. Vi ser på dette som en positiv mulighet, sa den administrerende direktøren i Norli Libris AS.

Vi merker oss reservasjonen som ligger i uttrykket om å videreføre den kristne profilen «på et bærekraftig nivå». Det var dessverre en realitet at de bestselgende bøkene hos Vivo slett ikke alltid var i kategorien kristen litteratur. Undertegnede er også forlagssjef i Indremisjonsforbundets heleide forlag, Sambåndet Forlag AS (og dermed ikke «nøytral» i denne nettlederen). Jeg er enig med konsernsjef Geir Morten Nilsen i Mediehuset Dagen at distribusjon av kristen litteratur er et viktig poeng i seg selv, også sett isolert fra økonomisk «bærekraftige» aspekter. Både som observatør og forlagssjef er jeg usikker på hvor forpliktet Norli Libris vil være på en slik visjon. Delvis basert på erfaring holder jeg det for sannsynlig at utvalget av kristen litteratur som vil bli å finne i hyllene hos Norli Libris framover, vil bli mindre mangfoldig enn det har vært hos Vivo.

Jeg tror Norli Libris vil legger mer vekt på salgbarhet enn forpliktelse på en visjon om å spre kristen litteratur. Det kan gjøre det nødvendig for de kristne forlagene å tenke strategisk både sammen og hver for seg. Kanskje kan disse forlagene måtte satse sterkere på egne distribusjonskanaler om de vil opprettholde profilen, i tillegg til de få kjedeuavhengige kristne bokhandlene som er igjen.

For visjonens og oppdragets del hadde det vært en fordel om det var en kristenbasert aktør som videreførte Vivo. Men Norli Libris AS har jo nå full anledning til å opptre på en slik måte at skepsisen viser seg å være grunnløs.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.