KRISTIANSAND: Etableringen av økonomistudium ved NLA Høgskolens campus på Gimlekollen i Kristiansand, ble brukt som eksempel på at kvalitetsarbeidet ved høgskolen ikke var godt nok. FOTO: NLA HØGSKOLEN

NLA er kvalitetsstemplet

BAKGRUNN Den delvis ImF-eide NLA Høgskolen har nå fått godkjent systemet som skal sikre kvalitet i studietilbudet. Den opprinnelige kritikken rammet blant annet etableringen av økonomistudium i Kristiansand.

Det er styret for Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som i møte 25. oktober satte godkjenningsstempel på høgskolens systematiske kvalitetsarbeid. NLA Høgskolen meldte nyheten på sitt eget nettsted samme dag.

Tilsyn

Siden desember 2019 har NLA vært involvert i to prosesser med Nokut. Den mest alvorlige gjaldt en revurdering av høgskolens akkreditering, som handler om hvilken rett høgskolen har til å opprette nye studium. Den andre prosessen handlet om et mer rutinemessig tilsyn med kvalitetsarbeidet ved skolen.

16. desember i fjor behandlet Nokut-styret den første saken. Styret avviste påstanden fra den oppnevnte sakkyndige komiteen om at høgskolen ikke oppfylte kravene til akademisk frihet. I oktober samme år vedtok Nokut-styret å gi skolen åtte måneders frist på å rette opp mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet. Det er arbeidet med dette som ble godkjent tirsdag 25. oktober i år.

Kritikk

I tilsynsrapporten fra august 2021 om kvalitetsarbeidet konkluderte komiteen med at studietilsynsforskriften ikke var oppfylt på punktet om at «Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.» Komiteen brukte skolestyrets vedtak fra september 2020 om etablering av økonomistudiet Hauge School of Management (HSM) i Kristiansand, som eksempel.

Etableringen var, ifølge komiteen, «et regionalt utdanningsstrategisk tiltak» som ikke godt nok var koblet til kvalitetsarbeidet ved allerede eksisterende HSM i Oslo. Denne kritikken har vært lite omtalt.

Avviste

I sitt tilsvar i september 2021 viste NLA til at HSM har vokst fram uten statlig grunnfinansiering, men med et stort engasjement fra blant andre erfarne professorer i miljøet rundt Norges handelshøgskole (NHH). Ifølge NLA jobber flere titall ledere utenfra gratis som studentmentorer. NLA mente studietilbudet på campus Gimlekollen i Kristiansand ville styrke det parallelle tilbudet ved campus Oslo, ikke svekke det.

NLA avviste komiteens påstand om at satsingen i Kristiansand ikke var forankret i NLAs strategi. Ifølge strategiplanen for 2018-2020 skulle etableringen egentlig skje allerede i 2019, men måtte utsettes. I neste strategiplan, 2021-2025, er «fleksible studium» ett av tre satsingsområder, og etableringen i Kristiansand er, slik NLA ser det, et god eksempel på dette.

Gode søkertall

Styrevedtaket om etableringen i Kristiansand hadde forbehold om eksternfinansiering. Denne var på plass bare noen måneder senere, med 7,75 millioner kroner i oppstartsstøtte fra Sparebanken Sør og Sørlandets kompetansefond. «Dette var mer enn mange hadde sett for seg kunne oppnås», skriver NLA i tilsvaret til Nokut.

Søkertallene høsten 2021 var gode, med over 300 primærsøkere til HSM, hvorav 80 i Kristiansand. Det møtte 110 studenter i Oslo og 75 i Kristiansand. «Dette gir nesten en dobling av antall studenter ved HSM og hadde ikke vært mulig i Oslo alene», framholder NLA i tilsvaret.

Alle krav oppfylt

Etter å ha vurdert innsendt dokumentasjon fra NLA Høgskolen, kom den sakkyndige komiteen i september 2022 til at det systematiske kvalitetsarbeidet ved høgskolen er «tilfredsstillende», og at alle krav i lov og forskrift er oppfylt.

«De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», heter det i den nye konklusjonen. Videre skriver komiteen: «Høgskolen har på relativt kort tid rettet opp manglene som ble påpekt ved kvalitetsarbeidet og dokumentert gode prosedyrer. Komiteen ønsker å berømme NLA Høgskolen for å ha jobbet godt og systematisk med utvikling av kvalitetsarbeidet, og ikke bare innenfor de områdene der det ble påpekt mangler.»

– Konklusjonen er gledelig, skriver NLA-rektor Sigbjørn Sødal i sin uttalelse til den nye konklusjonen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.