Skjærgårdsvandring med Gunnar Ferstad

Gunnar Ferstad takket for seg som rektor ved Bildøy Bibelskolen - men så fortsatte han likevel.

Gunnar Ferstad takket for seg som rektor ved Bildøy Bibelskolen – men så fortsatte han likevel. Skoleåret 2019/2020 nærmer seg mål, men det har blitt et ganske annerledes år både for Gunnar, staben og ikke minst studentene. Fra et tomt skoleanlegg deler Gunnar Ferstad erfaringer og inntrykk fra livet her og nå, og fra det som er levd dette skoleåret.

Lydbåndet nyhet

gjhdgFGGFGlifyiowYLUYIYFIULyuigy

gjhdgFGGFGlifyiowYLUYIYFIULyuigy