Innlegg

– Gratulerer Åge!

Geir Magnus Nyborg gratulerer Åge Nevland med dagen.

RADIOMISJON SOM LIVSKALL

Tidligere generalsekretær i Familie & Medier (tidligere Kristelig Kringkastingslag), Åge Nevland, fyller 80 år 15. september. Internasjonalt er Åge kjent som ”Age”, men alderen tynger ham ikke. Det er en utrolig sprek jubilant som kan se tilbake på et langt liv med radio og andre medier. Åge er en av radiomisjonens pionerer. Han ble tent for kristent radioarbeid på 50-tallet og var med fra den første fasen i Norea Radio. I 1979 ble han generalsekretær i Familie & Medier, en stilling han hadde i 22 år. Fra 2001 har han vært en aktiv pensjonist. Han er fortsatt aktiv i P7-Kristen Riksradio og har laget 2600 programmer i serien Veien gjennom Bibelen. For sitt store arbeid ble Nevland tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009.

Åge Nevland er født i Saudasjøen. Han forteller ofte at han på sett og vis vokste opp i to hjem. Den gjennomgripende forvandlingen av hjemmet kom etter at faren opplevde en dramatisk omvendelse på bedehuset. Dette gjorde sterke og varige inntrykk på den unge Åge. Den kristne visjonen som kom over hjemmet i Saudasjøen fikk Åge med seg ut i livet. Han hadde stor interesse for biler og utdannet seg derfor til motoringeniør ved Bergen Tekniske Skole. Det ble ikke biler, men kristen radio som skulle bli hans arbeid og hans personlige kall.

Som tekniker i nystartede Norea Radio så Åge de store mulighetene som lå i radiomisjonen til Norge og verden for øvrig. Han steg i gradene og endte opp som daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk vekst. I etterkrigstiden var radio et effektivt middel som kunne nå gjennom både jernteppet og bambusteppet. Norea Radio sendte programmer til flere land i Øst-Europa og til det folkerike Kina. Åge har gang på gang fått oppleve å møte mennesker som fikk et åndelig gjennombrudd, eller fikk hjelp til sitt kristne liv, ved å lytte til radiosendinger i skjul for undertrykkende regimer.

Åge Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig Kringkastingslag. I 1979 ble han den første generalsekretæren i KKL. Denne lytter- og seerorganisasjonen vokste sterkt under Nevlands ledelse og er fortsatt en av Europas største i sitt slag. Her fikk Nevland kjempe for kristne verdier og kristne programmer i radio og tv. Han hadde også en klar front mot alt som bryter ned og virker ødeleggende på hjem og familie. Under Nevlands ledelse har KKL delt ut mange millioner i stipend til folk som har ønsket å videreutdanne seg eller arbeide med ulike medieprosjekter.

I radiomisjonens storhetstid var det kort- og mellombølge som dominerte. Dette førte Nevland i kontakt med kringkastingsfolk i Europa og USA. Han var en av grunnleggerne av organisasjonen Fellowship of European Broadcasters, der han var nestleder i styret til han gikk av i år 2000. I 1996 ble han tildelt en internasjonal hederspris fra den store kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters i USA. I 2001 fikk han den europeiske Brobyggerprisen.

«Radiobølger uten grenser» er tittelen på en bok om Nevland som Asle Hetlebakke førte i pennen i 2010. Der kommer det fra at tross mange reisedager og et aktivt engasjement på ulike felter, har Nevland alltid gitt familien den sentrale plassen i livet. For meg personlig har det vært en sterk opplevelse å gå inn og ut i dette hjemmet og oppleve ekte kristen varme og omsorg, både fra Åge og kona Gudrun. I sin aktive pensjonisttilværelse har Åge også funnet mye tid sammen med barn og barnebarn.

Det er mange som ønsker Åge Nevland til lykke med dagen og velsignelse over mange aktive år framover.

Geir Magnus Nyborg

Kristen radiopioner rundet 80 år

Han utdannet seg til bilmekaniker og deretter til maskiningeniør. Men radiomisjon ble hans livskall. 15. september rundet Åge Nevland 80 år.

Når han ser tilbake på et langt liv, er han ikke i tvil om at han havnet på ”rett hylle ” i livet. Han har ivret for radiomisjonen siden han opplevde et kall til å gå inn i denne typen arbeid på 1950-tallet.

I 1957 sluttet han i bilverkstedet i Ganddal hvor han jobbet, for å begynne som tekniker i den nystartede Norea Radio, og her oppdaget han hvilke muligheter som lå i å spre det kristne budskap gjennom radiomisjon både til Norge og andre land. Etter hvert steg han i gradene og ble daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk vekst. Blant annet hadde Norea Radio sendinger til kommunistlandene i Øst-Europa og også til Kina. Under navnet Norea Mediemisjon er Norea fortsatt aktiv i kristent mediearbeid både i Norge og på flere kontinenter.

KKL

Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig Kringkastingslag, og ble organisasjonens første generalsekretær i 1979. Lytter- og seerorganisasjonen vokste sterkt under Nevlands ledelse, og er fortsatt en av Europas største i sitt slag, nå under navnet Familie & Medier. Nevland var generalsekretær i KKL fram til han ble pensjonist i 2001.

– Når du ser tilbake på tiden i KKL, hva var det viktigste dere oppnådde?

– Da vil jeg nevne tre ting: Stipendordningen vi innførte, der vi gir stipend til folk som vil dyktiggjøre seg innen mediearbeid. Det andre er vannskilleprinsippet, der vi fikk gjennomslag for at programmer som kan være skadelige for barn og unge under 18 år skal sendes etter klokken 21 om kvelden. Og det tredje er opprettelsen av organisasjonen Barnevakten, en organisasjon som gir råd om barn og medier, sier Nevland som mener behovet for en organisasjon som Familie & Medier kanskje er enda større i dag enn i hans tid i organisasjonen.

Satt spor etter seg

Nevland har satt spor etter seg på mange felt. For P7-Kristen riksradio laget han ikke mindre enn 2600 programmer i serien Veien gjennom Bibelen. Han var i sin tid også en av grunnleggerne av organisasjonen Fellowship of European Broadcasters, der han var nestleder i styret fram til 2000. I 1996 fikk han tildelt en internasjonal hederspris fra den store kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters i USA. I 2001 fikk han den europeiske Brobyggerprisen. Her hjemme ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009, KPK

Les også mediegründer Geir Magnus Nyborg sin hyllest til jubilanten her!