Innlegg

Bymisjonærer i Ålesund

Alice Holmen og Eivind Landro startet som bymisjonærer 1. mars. Nå får de også støtte fra ImFs evangeliseringsfond for å nå ytre bydel i Ålesund med evangeliet.

− Dette gjør det lettere å gjennomføre prosjekt Ytre bydel, for nå er det økonomi til å gjøre det, sier Alice Holmen om de drøye 60 000 kronene de har fått i støtte fra evangeliseringsfondet. Sammen med Eivind Landro skal hun arbeide som bymisjonær i ytre bydel av Ålseund. Landro er ikke klar over at prosjektet har fått penger fra Evangeliseringsfondet når Sambåndet ringer.

− Kjempebra! Det er veldig fint at de vil satse på det, og det viser at dette er viktig for ledelsen i ImF. Det er inspirerende, sier han.

God starthjelp
Sunnmøre Indremisjon har i flere år ønsket seg en utadrettet stilling for å gjøre noe i ytre bydel i Ålesund.

− Det er en bydel med lite kristent arbeid. Vi har misjonsmarken rett utenfor stuedøren, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon. Han er heller ikke i tvil om hva denne støtten vil bety for prosjektet.

− Det betyr god starthjelp. Prosjekt Ytre bydel har behov for penger, sier han.

Kjent med misjonsarbeid
Verken Holmen eller Landro er ukjent med misjonsarbeid. Landro jobber i tillegg som ungdoms- og undervisningssekretær i Sunnmøre Indremisjon, Holmen har vært utsending til Nepal for Normisjon i fem år og jobbet der som ergoterapeut.

− Jeg har kjent på et kall, og jeg fikk en konkret forespørsel. Det tok litt tid før jeg bestemte meg, men jeg vil gjerne være med og skape forandring. Jeg vil bidra i den bydelen og nå ut til folk slik at flere kan få en god og nær relasjon til Gud. Relasjonsbygging vil være sentralt; å bli kjent med folk og at de kan bli kjent med arbeidet. Jeg ønsker at Guds rike skal bli enda mer synlig i ytre bydel, forteller Holmen.

I startfasen
Bymisjonærene startet i stillingen 1. mars i år, Holmen i 50 prosent og Landro i 20, men det er ennå ikke helt klart hva bymisjonærene skal gjøre.

− Vi er veldig i startfasen hvor vi prøver og feiler, sier Landro.

− Vi kartlegger behovene i bydelen og hvem vi skal samarbeide med. Det er ikke avklart hva slags målgruppe vi skal fokusere på, forteller Holmen.

Ytre bydel er en bydel med en del tilflytting og vekst, og den har ca. 8 000 innbyggere. Det bor en del barnefamilier der, men også eldre og innvandrere. Skolen i området har ifølge Holme sprengt kapasitet. Etter planen skal det konkrete arbeidet i bydelen starte i august.