Innlegg

Nytt og gammelt til Bildøy

Per Gunnstein Nes (t.v.) og Ole Magnus Breivold skal begge inn i vikariat som bibellærere kommende skoleår.

– Jeg er svært fornøyd med den kombinasjonen vi nå får, både med tanke på i erfaring, alder og kompetanse, sier Gunnar Ferstad, rektor ved ImFs bibelskole på Bildøy.

De to nye lærerne går inn i to ulike vikariat. Breivold skal inn i stillingen til Edvard Foss, som er innvilget et års permisjon, og Nes skal inn i 60 prosent stilling for Kristoffer Norbye som har søkt permisjon i 50 prosent av stillingen sin for kommende skoleår.

Misjonæren.
Ole Magnus Breivold er 34 år og utdannet teolog ved Norsk Lærerakademi og Misjonshøgskolen.  I tillegg har han blant annet pedagogisk kompetanse, bibelhebraisk fra studier i Israel og årsstudium i matematikk. I dag er han misjonær i Ukraina, utsendt fra Norkirken i Bergen.  Tjenesten hans er i dag ved bibelskolen i Petrodolina, i nærheten av Odessa. Breivold er født i Rissa i Sør-Trøndelag og er gift med Aleksandra fra St. Petersburg.

– Ole Magnus har en faglig bred kompetanse, og han har gitt et svært godt inntrykk i samtalene vi har hatt med ham. Han har også en spennende internasjonal erfaring, og aldersmessig vil han være et godt tilskudd til staben. Han framstår rett og slett som en solid og spennende kandidat til denne jobben, sier Gunnar Ferstad.

Tømreren.
Den andre vikaren, Per Gunnstein Nes, er «en gammel kjenning» for bibelskole-vennene. Han var lærer ved Bildøy på hele 90-tallet før han fant fram hammeren i januar 2001. Han går nå inn i et vikariat i 60 prosent stilling som bibellærer.

– Per Gunnstein er en som er godt kjent i misjonsfolket og har god inngang blant folket. Han er en som mange liker å lytte til, og med han på plass styrker vi bibellærersiden vår, sier Ferstad.

Selv ser den tidligere bibellæreren fram til å stå bak kateteret igjen.

– Da jeg ble utfordret til å gå inn i stillingen, kjente jeg fort at dette var jeg veldig motivert for. Så langt jeg vet per i dag, vil deler av undervisningsoppgavene handle om å tegne de lange Kristus-linjene i Bibelen, og det er noe jeg selv har stor glede av, sier Per Gunnstein Nes.

I tillegg til 60 prosent på bibelskolen skal han være 40 prosent ansatt som forkynner hos skoleeier Indremisjonsforbundet (ImF).

Ny kretsleder i Finnmark indremisjon

Paul Tore Garvo starter i 50 prosent stilling fra 1. februar.

– Paul Tore er ansatt fordi han er en mann som over tid har vist evne og forståelse for å drive misjon i Finnmark. Han har en allsidig bakgrunn og er både positiv og omsorgsfull som person, sier Roald Evensen, formann i Finnmark Indremisjon.

LOKALKUNNSKAP
Garvo er født og oppvokst i Vestre Jakobselv som ligger i Vadsø kommune. Han har «vært i sammenhengen» i mange år, kjenner landsdelen, folket, de ansatte og alle de frivillige. Nå gleder seg nå til å ta fatt på stillingen som kretsleder.

– Det er mange utfordringer som venter i Finnmark, det er klart det, men vi har også mange dyktige arbeidere og støttespillere og uten dem hadde jeg ikke våget meg inn i dette, sier Paul Tore Garvo.

– HYRDE
– Hva blir din styrke som kretsleder?

– Jeg tror jeg er flink til å lytte til hva folk har å si, og jeg er løsningsorientert i forhold til utfordringer, sier den kommende kretsledere, og får støtte fra sin formann.

– Paul Tore har litt av hyrden i seg. Han er flink til å snakke med folk, ta seg av dem og vise at han bryr seg.

STORE LØFT
Paul Tore Garvo er 46 år, gift og har tre barn. Han starter i stillingen 1. februar og overtar etter Øyvind Kjelling som slutter som kretsleder 1. mars. Foreløpig skal han virke i en 50 prosent stilling.

– Femti prosent er det vi klarer akkurat nå med tanke på økonomi. Vi har satset ganske mye i Finnmark de siste årene så kan ikke bare dure i veg. Vi må ha en viss edruelighet med oss, men er åpne for mer dersom det gis rom for det, sier Roald Evensen.

Og halv stilling passer den nye kretslederen godt.

– Jeg har noen prosjekter på egenhånd som jeg fortsatt ønsker å holde på med, så dette passer meg godt, sier Paul Tore Garvo – titulert som «grovarbeider for ungdomssenteret, Vestre Jakobselv» på sin Facebook-profil.