Innlegg

PreikTV

ImF-UNG lanserer Preik.tv

– Dette er en videoressurs med relevant og treffende forkynnelse til bruk i ungdomslag.

Det sier Kjetil Fyllingen, nettkonsulent i ImF-UNG. I ett år har han vært prosjektleder for Preik.tv som lanseres under Arbeidermøtet 5. januar.

Møte et behov
– Som ungdomsleder har jeg opplevd et behov for og spørsmål etter hjelp til andaktsopplegg for ungdom. Jeg observerer også at en del benytter filmklipp fra YouTube som hjelp eller supplement for andakt. Derfor lager vi nå denne ressurssiden som vil gi begge deler, sier Kjetil Fyllingen.

Preik.tv vil inneholde korte undervisnings-videoer på 2-4 minutt. De kan fungere som en introduksjon til en andakt, aktualisering av et tema før en samtale i grupper, eller som en kort appell. Siden er derfor ikke primært en side tenkt til nettevangelisering, men en ressursside for alle som driver kristent arbeid.

– Det er stor forskjell på ungdommene ”våre” fra plass til plass, men med å gjøre det på denne måten tror jeg konseptet kan bli brukt av alle, men på ulike måter, sier Kjetil.

Videre bruk
Hver lille undervisnings-snutt vil inneholde en aktualisering, for å skape interesse, et spørsmål de som ser på skal tenke over og et bibelsk hovedpoeng + avslutning. I tillegg vil nettsiden utstyres med ressurser til lederne for videre formidling. Som for eksempel spørsmål til samtale i grupper rundt temaet eller linker til andre relevante nettsider som tar opp det samme temaet.

Innholdet på Preik.tv vil være en åpen ressurs, fritt tilgjengelig for alle. Selve videoene vil i tillegg til Preik.tv også publiseres på andre aktuelle nettsider som You Tube, Facebook, SnakkOmTro.no, og komme som en egen podcast via iTunes.

– Vi håper derfor prosjektet vil nå lengre ut enn bare til lag knyttet til ImF-UNG.

Frivillig økonomi
Ved åpningen ligger tre episoder klare. Målet er 10-12 videosnutter i året. Enda mer dersom økonomien tillater det.

– Utarbeiding av konseptet, oppretting av nettside og filming av de tre pilotepisodene, har kostet ca 45000,-. Vi fikk 20 000,- i støtte til dette fra Familie & Medier, resten er dekket over budsjettene til ImF-UNG. Vi håper lagene ser nytten av dette, og verdien av å spre dette på nett sånn at de vil være med å bidra med et ”frivillig abonnement” på 1000,- i året, sier Kjetil.

Dersom tilbakemeldingene er gode og økonomien gir rom for det, har han også et mål og ønske om å lage andre undervisningskonsept.
– Jeg tror Preik.tv-konseptet er så bra, at det kan bygges videre med for eksempel ”BarnePreik” med korte andakter for barn, eller BibelPreik med lengre videoer og grundigere bibelstoff, sier Kjetil, som har følgende oppfordring til lagsledere og andre brukere:

– Bruk Preik.tv og spre ressurene! Og har du tilbakemeldinger og ønsker: kom med dem. Vi hører gjerne fra deg som bruker slik at vi kan bli best mulig. Vi gjør dette for dere.

Arbeidermøtet i gang

Over 130 deltakere er påmeldt til uken som startet tirsdag kveld.

– Dette kommer til å bli veldig bra, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG. Han har vært leder for programkomiteen og kjenner godt til programmet som venter.
– Det er et godt og sammensatt program og mye folk, så jeg kjenner forventningene er der, sier han like før åpningsmøtet tirsdag kveld.

Mer enn 130 ansatte, tillitsvalgte og noen pensjonister, er ventet til årets samling. De kommer fra alle deler av forbundssammenhengen; skoler, kretser, foreninger og ImF sentralt. I tillegg deltar også hele T2-klassen ved Bibelskolen.

Tre ønsker
Arbeidermøtet holdes som tidligere på ImFs bibelskole på Bildøy og rektor Roald Kvam ønsket folket velkommen med tre perspektiv fra Josva kap 5. v 13-15
– Jeg har tre personlige ønsker for det nye året. Ikke forsett, for de bryter vi bare, men ønsker, sier Kvam.

– Det første er å flytte fronten fra et «oss-de» til «så sier Herren», sier Kvam og blir godt mottatt. Det neste er et ønske om nåde nok til å utvide horisonten til Guds perspektiv.
– Vår rolle er å virke i mellomrommet, i den tiden fra han som kom, kommer igjen. Dette er ikke et venterom, men et arbeidsrom. Der skal vi få bevege oss og virke – etter hans perspektiv.

Det tredje ønsket han deler med deltakerne på arbeidermøtet, er å kunne leve mer i kontrasten enn i skansepreikene.
– Noen har fått et oppdrag til å stå på barrikadene og løfte fanen høyt, men de fleste av oss skal få være hverdagskristne. Der skal vi få leve ut kontrasten mellom lys og mørke, sier Kvam med et ønske om gode dager for alle på arbeidermøtet.

Livestream
Det har også generalsekretær Erik Furnes.
– Halvparten av forutsetningen for en god uke ligger i rammene som er lagt. Den andre halvparten har du ansvar for. Det er et krevende program, og utbyttet avhenger av hvor mye du selv invisterer i fellesskapet og samlingene. Men jeg håper og ber om at vi får gode dager sammen, sier han.

Nytt av året er at flere av samlingene også sendes direkte på internett. http://www.livestream.com/imfung er stedet å følge disse. En del av undervisningen vil også bli tilgjengelig på ImF-UNG sin Podcast i etterkant av arbeidermøtet.

Arbeidermøtet avsluttes med arbeiderfesten fredag kveld.

Vi tester livestreaming…

Noen av talene fra Arbeidermøte til ImF sendes direkte på web!

Klikk deg inn på: www.ustream.tv/channel/imfung

Programmet for Arbeidermøte finner du her

Du bør få med deg landseringen av et #Spennendeprosjekt som vi i ImF-UNG

Onsdag kl. 15.00

Lurer du på når det skjer noe?
Send en melding til Kjetil: 97 67 63 63 eller følg med på Twitter: http://twitter.com/#!/KjetilFyllingen