Innlegg

Brattholmen bedehus er solgt. Foto: ImF Media arkiv

Brattholmen bedehus solgt til ortodoks menighet

Styreleder Atle Våge i ImF Straume er glad for at en kristen organisasjon har kjøpt Brattholmen bedehus.

Etter å ha stått tomt i flere år har Brattholmen bedehus fått en kjøper. Huset er solgt for takstpris, kr 4,6 millioner, til en rumensk-ortodoks menighet i Bergen som pr. i dag holder sine gudstjenester i Øvsttun kapell på Nesttun og ledes av Andrei Pop.

‒ Vi solgte til dem fordi de har oppsøkt oss og spurt om å få se huset og vist størst interesse og gitt et seriøst bud innenfor det vi tenkte å akseptere, forteller Atle Våge.

Vokser
I 2012 meldte sambåndet.no at Brattholmen indremisjonslag på Sotra var i ferd med å vokse ut av lokalene, og at det derfor var planer om et nytt bedehus til kr 48 millioner. Fire år senere, i september 2016 var det nye bedehuset innflyttingsklart.

Brattholmen bedehus er fra 1953 og ble bygget på 1990-tallet.

Regulert
Styrelederen opplyser at totalt fem aktuelle kjøpere har sett på bedehuset og fått en orientering.

‒ Det er menigheter og organisasjoner. Noen sa at det er for tidlig eller at det ikke passet å kjøpe nå, og noen syntes at lokalet var for lite. Det er regulert til bedehus, noe som betyr at det ikke kan selges til privatpersoner.

Forkjøpsrett
Fjell kommune har forkjøpsrett til bygget, men varaordfører Tom Georg Indrevik opplyser til sambåndet.no at kommunen ikke kommer til å benytte denne. Dermed vil avtalen tre i kraft om et par uker.

‒ Det er kjempefint at de har fått solgt huset, og det er bedre enn at det bare står tomt, sier Indrevik.

Som sambåndet.no meldte forrige torsdag, hadde forsamlingen som nå heter ImF Straume, fått et lån på 1 million kroner fra Fjell kommune til Brattholmen bedehus. Lånet ble, sammen med en rekke andre lån til frivillige organisasjoner, vedtatt ettergitt av Fjell kommune. Ettersom Brattholmen bedehus selges etter at dette vedtaket ble gjort, sitter forsamlingen igjen med hele salgssummen. Det vil lette gjeldssituasjonen for nybygget Straume Forum. 

Glad
Det er ikke første gang et bedehus er solgt til en ortodoks menighet. I 2016 solgte ImF Midthordand Søreide bedehus til den russisk-ortodokse menigheten Kristi Åpenbaringsmenighet.

‒ Hva synes du om at det er den rumensk-ortodokse menighet som er kjøper?

‒ Jeg har god samvittighet for å ha solgt det til dem. Jeg er glad for at det ble en kristen organisasjon som kjøpte, og at vi ikke må gå om reguleringsplanen og søke kommunen om å omregulere bygget som bolig. Det koster å omregulere. Vi ville fått mye mindre for det om det hadde blitt solgt som bolig, svarer Atle Våge.

Kontakt med barn og unge driver prisvinner

I går ble frivillig kristent arbeid hedret av Fjell kommune. Prisvinneren er en meget aktiv og engasjert ung mann, Håvard Urhaug.

På julekonserten til Sotra Brass/Fjell Musikkråd i Foldnes kirke i går ble Fjell kommunes frivillighetspris delt ut. Prisen gikk til Håvard Urhaug.

− Han gjør en enorm innsats for barne- og ungdomsarbeidet. Det er viktig at en ung person får prisen og blir hedret for sin innsats. Juryen har sett på alt han gjør i ulike sammenhenger. Han er absolutt en kandidat som fortjener prisen, sier Vidar Arnesen (FrP) fra Fjell formannskap. Han delte ut prisen som er et diplom og 10 000 kroner.

Stort engasjement
I juryens begrunnelse heter det at Håvard Urhaug «driv fleire ungdomsklubbar, som Basement på Fjell-ly, Ving på Brattholmen bedehus og KRIK på Ulveset. På Fjell-ly er han leirsjef og leiar for barne- og ungdomsleiarane og tar seg av plen og fotballbane heile sommaren. Han er og med på Fjell-ly Bowling, stiller som servitør ved større arrangement og styrer lyd og tekst når det er behov for dette. I tillegg er han med i styret for Fjell-ly, Midthordland Indremisjonslag og Brattholmen Indremisjonslag. Alt er frivillig innsats på fritida. Juryen har sett det som særs positivt at ein så ung person viser eit så stort engasjement for barn og unge..»

Drivkraften
− For meg betyr det at folk setter pris på det jeg gjør. Ellers vil ikke prisen ha noen betydning for meg. Jeg står på og gjør det samme, sier prisvinner Håvard Urhaug som innrømmer at listen over engasjementet er lang, og at han har stor energi og kapasitet.

− Hva er drivkraften i ditt engasjement?

− Det er kontakten med barn og unge. Det er kjekt å treffe dem igjen når de vokser til. Og det er at barn og unge skal lære om Jesus.

Anerkjennelse
− Jeg kjenner Håvard og er ikke overrasket over at han fikk prisen. Jeg synes det er helt riktig gjort. Håvard er en gutt som gjennom sin frivillige aktivitet har gjort seg fortjent til prisen. Jeg heier på ham. Han er aktiv på mange områder. Han er ungkar. Det er ikke mange som kan holde på sånn, sier Atle Våge, som er formann i styret for Brattholmen bedehus. Han fikk selv frivillighetsprisen i 2008. Da han fikk prisen, var det ikke helt hemmelig. Kveldsmøtet ble på bedehuset ble derfor avlyst, og mange kom på arrangementet. I går var det hemmelig.

− Jeg tror det blir et bedre arrangement om det ikke holdes hemmelig.

− Hva betyr det å få en slik pris?
− Det betyr at vi ser at et slikt arbeid blir verdsatt, og at man setter pris på det kristne arbeidet. For meg var det en anerkjennelse av det arbeidet jeg gjør. Det er kjekt å få anerkjennelse. Alltid kjekt at noen klapper deg på skulderen. Men for meg hadde ikke prisen noen betydning ellers, svarer Våge.

Vokser ut av huset

SERIE, DEL 4: Det spirer og gror på Sotra. Brattholmen bedehus begynner å bli for lite, og fra i høst vil man ha søndagsmøtene på Bibelskolen.

Fra i høst vil Brattholmen indremisjon ha alle søndagsmøtene på Bibelskolen på Bildøy. Lokalene i Brattholmen bedehus er sprengt.

Serie på sambåndet.no om bedehusforsamlinger i utvikling.

− Vi har gjort flere ting. For det første har vi lagt alle møtene på søndag til klokken 11 på formiddagen. Da kan barnefamiliene komme. På kveldsmøtene er det vanskeligere for barnefamilier å komme. Folk kommer fra områdene rundt. Ellers har vi lagt vinn på å ha søndagsskole, som det første vi fikk opp å gå. Det er en nødvendighet. Så er forkynnelsen og god sang viktig. Slik forklarer Atle Våge, formann i styret for Brattholmen bedehus, den veksten som har skjedd på bedehuset.

Søndagsmøter.
For to-tre år siden begynte bedehuset på Sotra med søndagsmøte på Bibelskolen en søndag i måneden. Siden da har det vært en opptrapping av aktivitet og medlemmer. Foruten søndagsskole er der også to barnekor. Nå har Brattholmen bedehus søndagsmøte klokken 11 hver søndag, og to søndager i måneden er møtene på Bibelskolen.

Fra høsten av vil alle søndagsmøtene være på Bibelskolen.

Kvalitet på møtene.
− Det kommer cirka 30 stykker på kveldsmøter, mens det på formiddagsmøtene kommer 150-200 stykker. Og det er cirka 50 flere som kommer, når vi har møtene på Bibelskolen. Kapasiteten på Brattholmen bedehus er 120, inkludert en sofagruppe, forteller Våge.

− Så dere har jobbet bevisst med å rekruttere flere?

− Vi er en aktiv gjeng som har vært opptatt av at vi skal bli flere. Vi legger vekt på at det skal være kvalitet på møtene, sier Atle Våge.

Tidligere publisert i denne serien:

01.09.: Samles for å samarbeide

02.09.: Tre bedehus går sammen

03.09.: Sørlandsbedehus planlegger utvidelse

Dette var fjerde og siste sak i denne serien. Men har du tips om andre forsamlinger som gjør noe lignende, tar vi gjerne imot!