Forsamlingen er i hus

Midlertidig brukstillatelse i tolvte time og ulyder som stoppet skriftlesingen og truet med å sprenge trommehinnene, hadde ikke sjanse til å ødelegge åpningshelgen for bedehuset Straume Forum på Sotra.

STRAUME: Hvilken betydning selve bygningen i betong og glass har, var det – ikke unaturlig – en pressemann som var først ute med:

– Som et maleri har glass og ramme, er bygningen rammen – og har betydning som det. Men vi som skal bruke bygget, må fylle rammen med innhold, sa Tore Hjalmar Sævik.

Sævik, som til daglig er journalist i Dagen, spiller gitar i husbandet og ledet konserten lørdag sammen med pianist Øyvind Blom.

Kickoff

Aller først var det «kickoff» fredag kveld i form av ungdomskonsert med om lag 250 unge fra hele Sotra i salen, så stand på handlesenteret Sartor tidlig lørdag ettermiddag, fulgt av to konserter lørdag kveld. Den første hadde om lag 400 tilhørere, mens den andre – en jazzkonsert – samlet en del færre, men viste mangfold. I formiddag var det så åpningsgudstjeneste med nær fullt hus, om lag 650 personer. Også da var det folk fra andre forsamlinger og menigheter på Sotra og i Bergen.

Sambåndet vet at den midlertidige brukstillatelsen måtte purres på og først dukket opp i den aktuelle innboksen like før kl. 15 fredag. Dermed berget byråkratene så vidt ordfører Marianne Bjorøy (Ap) i Fjell kommune fra to dager senere å hilse til en forsamling i et lokale uten papirene i orden.

Fabrikk?

Hilsener, ja. Dem var det mange av i løpet av helgen, og det startet allerede fredag kveld med videooverførte lykkeønskninger fra blant andre Brann-trener Lars Arne Nilsen og artist Trygve Skaug. I motsetning til journalist og forfatter Ronny Spaans, som på Vårt Lands førsteside fredag karakteriserte Strume Forum som en «fabrikk», mente Skaug det var snakk om «verdens flotteste bedehus». Sannsynligvis traff ingen av dem helt blink, men den lokale sympatien ligger nok hos den kristne sangeren.

Videre rullet godord fra Kjell-Elvis (Kjell Henning Bjørnestad), sanger Bjarte Leithaug og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) over skjermen: – Straume Forum er et løft for kommunen og for hele regionen, erklærte Indrevik, før lovsangsleder Jay Cook fra Hillsong i Storbritannia rundet av.

Komfortsonen

Refuel Øygarden vant menighetsbattle under åpningshelgen for Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Refuel Øygarden vant menighetsbattle under åpningshelgen for Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Fredagskvelden inneholdt også «menighetsbattle», oppskriftsmessig vunnet av hardbarkede mopedister fra Refuel i Øygarden, og andakt av Kristin Aamodt Hardang. Hun tok utgangspunkt i historien om Jesus og Peter som gikk på vannet.

– Poenget er likevel ikke at de gikk på vannet, men at Jesus er her nå, kjenner dere og vet hvordan dere har det. Han vil uansett holde deg, redde deg og være med deg, sa Hardang, som også benyttet Peters skritt over båtripen som et bilde på å tre ut av komfortsonen av og til.

Haldis Reigstad og Terje Kleppe har skrevet en sang til åpningen av Straume Forum. «Jublande lovsong» fikk sin premiere før kveldsmørket senket seg.

Konsert

Bless var et av korene som sang på konserten lørdag ettermiddag. Foto: Petter Olsen

Bless var et av korene som sang på konserten lørdag ettermiddag. Foto: Petter Olsen

Konserten lørdag ettermiddag ble en mektig presentasjon av mer eller mindre lokale sangere: Korene Telos, divisi – som dagen før hadde øvd med sin nygamle dirigent, Jostein Myklebust, for første gang – Bless og Reedemed. Katrine Skjold, Ingrid Grøvan, Arne Pareli og Birger Danielsen var dels forsangere og dels solister. Og husbandet, bestående av Sindre Leigland (trommer), Kristian Blom (bass), Håkon Ree (gitar), Trygve Hellesen (saksofon) og tidligere nevnte Tore Hjalmar Sævik (gitar) og Øyvind Blom (flygel), hadde en travel kveld.

Nær fullt hus søndag

Gudstjenesten i formiddag var nok likevel høydepunktet for mange og den samlingen som var nærmest å samle fullt hus. Forsamlingens styreleder, Kenneth Foss, ledet med sedvanlig sikker hånd og trakk en linje fra lørdagens konsert:

– Bless hadde strofen «til Guds ære», og det er noe som klinger sammen med hele denne helgen, sa Foss.

Fikk nøkkel

Styrelederen i ImF Straume mente åpningen av bedehuset Straume Forum kanskje er den største dagen i historien til det som tidligere het Brattholmen Indremisjon. Han inviterte styreleder for Straume Forum AS og primus motor for byggeprosjektet, Atle Våge, opp på plattformen.

– Hadde det ikke vært for Atle, hadde ikke bygget stått her, erklærte Foss.

Atle Våge kvitterte med å overlevere nøkkelen, «master key number one», til Kenneth Foss.

– Jeg er veldig glad for at du nå overtar og er takknemlig for at bygget er ferdig, sa Våge.

Til de som overfor Våge hadde påpekt detaljer som gjensto, røpet styrelederen at han hadde et standardsvar svar som herved også anbefales til alle styreledere i borettslag: «Det er mye som er ferdig».

Lang prosess

I intervju med Kenneth Foss kunne Atle Våge fortelle at prosessen bak det som nå er Straume Forum, for hans del startet for mange år siden da han ble formann i daværende Brattholmen Indremisjon.

– Da kom Inge Ree (en annen av ildsjelene, red.anm.) og fortalte om denne tomta. Kona og jeg pleide å gå kveldstur forbi den, men det var først da jeg kom inn i byggekomiteen for Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra at det gikk opp for meg at det var mulig å få tak i tomta, fortalte Våge.

Landro

ImF Straume, ved Kenneth Foss (til høyre), fikk bæreredskapet vassel fra Sotra Indremisjon, ved Willy Landro. Foto: Petter Olsen

ImF Straume, ved Kenneth Foss (til høyre), fikk bæreredskapet vassel fra Sotra Indremisjon, ved Willy Landro. Foto: Petter Olsen

Vi skyter her inn hilsenen fra Willy Landro. Han er styremedlem i Straume Forum AS, men var for anledningen representant for både ImF Midthordland, der han er styreleder, og Sotra Indremisjon.

Landro kunne fortelle at det første organiserte indremisjonsarbeidet på Sotra startet for 120 år siden, nettopp på Straume. I 1906 ble det første av det som fram mot 1967 skulle bli 26 bedehus, bygd, på Landro.

– I dag, når vi åpner Straume Forum, er det altså nesten 50 år siden det siste av disse 26 bedehusene ble bygd. Seks av dem er solgt, flere er revet, og andre igjen har liten aktivitet, sa Landro.

Allerede i 1990-årene foreslo Willy Landro samling om tre bedehusforsamlinger på Sotra: en på vestsiden, en i nord og en på Straume. I 2001 gikk Sotra Indremisjon sammen med lagene i Foldnes og Knarrevik om å danne forsamling. Brattholmen Indremisjon sa derimot i første omgang nei til å være med. Men så ble Brattholmen bedehus for lite.

– Vi fikk altså forsamlingen før bygget. Men tomten og prosjektet inspirerte flere barnefamilier til å komme til oss, fortalte Willy Landro.

De siste fem årene er 20 barn døpt i forsamlingen, og ni konfirmanter får nå opplæring.

Liv Urhaug og søndagsskolebarna viste styrke. Foto: Petter Olsen

Liv Urhaug og søndagsskolebarna viste styrke. Foto: Petter Olsen

Barna satte da også sitt preg på åpningsgudstjenesten. Både Minigospel og Joykids, sang, og under talen var 150 barn samlet til barnefest i tredje etasje. Det var et imponerende skue da Liv Urhaug samlet dem på scenen. Hun kunne fortelle at det bare for noen få år siden kun var en håndfull barn på søndagsskolen, og at den sto i fare for å bli nedlagt.

70 millioner

Tilbake til Atle Våge. Etter at tomta var kjøpt fra Egill Danielsen Stiftelse investerte ImF Midthordland 2 millioner kroner slik at tomta kunne sprenges ut. Neste punkt var å få Indremisjonsforbundet (ImF) interessert i å kjøpe seg inn i bygget. Etter at vedtak om det ble gjort tok det to år før ImF fikk solgt administrasjonsbygget på Bildøy. Neste punkt i finansieringsplanen var salg av Brattholmen bedehus, men da en heftelse foreløpig gjorde det umulig, ble Nordhordland Indremisjon redningen med et lån.

– Bygget har en kostnad på ca. 75 millioner. Fem av dem får igjen i moms, og ImF har – rundt regnet – betalt 20 millioner. Av de 50 millionene vi da sitter igjen med, er 10 millioner egenkapital og 40 millioner lån, redegjorde Våge for.

Kenneth Foss kunne opplyse at forsamlingen har et mål om å få inn 150.000 kroner hver måned i gaver med skattefradrag. Foreløpig er tallet oppe i 136.000.

Inge Ree, nummer tre fra venstre, og kona Eli, helt til venstre, ble hedret for sin dugnasinnsats av de to styrelederne, Kenneth Foss og Atle Våge. Foto: Petter Olsen

Inge Ree, nummer tre fra venstre, og kona Eli, helt til venstre, ble hedret for sin dugnasinnsats av de to styrelederne, Kenneth Foss og Atle Våge. Foto: Petter Olsen

Styreleder Atle Våge hadde ikke talt hvor mange som har jobbet dugnad eller hvor mange timer de har lagt ned, men 150 innkjøpte roser sier sitt. Inge Ree og kona Eli ble hedret på en særlig måte, ikke minst for uteområdet.

Også Atle Våge og kona Anne Turid ble hedret – av styret for forsamlingen – med en pengesum til å reise vekk og slappe av for.

Det viktigste

Erik Furnes talte under åpningsgudstjenesten i Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Erik Furnes talte under åpningsgudstjenesten i Straume Forum. Foto: Petter Olsen

Generalsekretær Erik Furnes holdt talen på åpningsgudstjenesten. Han tok utgangspunkt i søndagens krevende tekst i Luk 9,57-62.

– Hva er viktigst i livet ditt, spurte Furnes – og håpet at det i alle fall ikke handlet om ting.

– Mellom alt som er viktig, er det ett som er nødvendig og viktigst. Det handler om Gud og om ditt liv sammen med Gud, sa Furnes.

Generalsekretæren minnet om at vi ikke kan tjene Gud uten at Gud har fått tjene oss først – med sin frelse.

– Det er noen «men» hos oss som blir så viktige. Vi glemmer at Gud ber oss om først å søke hans rike, og at vi skal få det andre i tillegg, sa Furnes.

Om det nye bedehuset sa Furnes dette:

– Vi håper og ber om at det skal være et redskap, ikke et sted der kristne gjemmer seg bort i lukkede rom, og ikke et hus for de som får det til, men for de som trenger Gud og kristne medmennesker, understreket Erik Furnes.

Hauge

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy hilste forsamlingen. Foto: Petter Olsen

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy hilste forsamlingen. Foto: Petter Olsen

I tillegg til Willy Landro kom også flere andre med hilsener til forsamlingen i Straume Forum. Fjell-ordfører Marianne Bjorøy (Ap) fortalte at Einar Gerhardsen i sine erindringer hadde trukket fram Hans Nielsen Hauge og dennes visjoner om et jernverk – en visjon som også ble en realitet noen år senere.

– Det er tydelige spor etter Hans Nielsen Hauge på Sotra og i Øygarden og en sterk framvekst av bedehus tidlig på 1900-tallet, påpekte Bjorøy.

Ordføreren mente strukturendringen som Straume Forum representerer, ikke behøvde å gå ut over aktiviteten andre steder, forutsatt et godt samarbeid.

Bibelskolerektor Gunnar Ferstad ba forsamlingen i det høyreiste bygget om å legge vekt på havutsikten, forstått som folkehavet. Frode Monsen er rektor ved naboen, Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra. Han påpekte – ut fra Salme 18,3, at bygget er bygd på Fjell, i dobbel betydning, men at forsamlingen ikke er ferdig med å bygge, i overført betydning.

Det hvite hus

Prost Erling Kopperud mente Straume Forum minnet om Det hvite hus. Foto: Petter Olsen

Prost Erling Kopperud mente Straume Forum minnet om Det hvite hus. Foto: Petter Olsen

Prost i Vesthordland prosti, Erling Kopperud, uttrykte takknemlighet på vegne av menighetene i Fjell, Landro og Foldnes:

– Jeg er takknemlig for at vi har fått dette nye bedehuset, og for det arbeidet bedehusbevegelsen har lagt ned og den evnen den har vist til å fornye seg. Jeg tror dette hvite huset får stor betydning, sa Kopperud.

Pastor Eivind Algrøy i Tremorkirken oppfordret forsamlingen i Straume Forum til å være «frimodig på Guds vegne». Sistemann ut var styrelder Runar Mulelid i Bergens Indremisjon, som hadde avlyst egen samling for å være med på åpningsgudstjenesten:

– Bygget er Guds verk, men hadde ikke latt seg realisere uten alle ildsjelene. Nå handler det om hva dere fyller huset med, sa Mulelid – og trakk dermed tråden tilbake til Tore Hjalmar Sæviks formulering dagen før.

Ulyden

Dermed var klokken 14 – en halv time senere enn kjøreplanen – og det var tid for kakebord. ImF Straume er kommet i hus.

Hva så med ulyden midt i skriftlesningen til Inge Ree og Annbjørg Barane? Den var etter sigende forårsaket av tilbakeslag fra en HDMI-kabel. Tydningen overlates som seg hør og bør til andre.

Se også bildegallerier på Indremisjonsforbundets Facebook-side.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.