Innlegg

Sambåndet på ny plattform

Nå finner du artikler fra Sambåndet på nettstedet vio.no – et pionerprosjekt som ønsker å samle magasin-journalistikk fra ulike publikasjoner under en felles pålogging.

– Dette er veldig spennende og betyr at Sambåndet nå får en fjerde plattform for distribusjon av innholdet sitt, sier Petter Olsen, redaktør i Sambåndet.

Fra før finnes Sambåndet på papir, som e-blad og på sambåndet.no.

Den nye plattformen heter Vio, og de har tatt mål av seg til å bli magasinjournalistikkens svar på strømmetjenesten Netflix. Dette betyr at man ved å betale en fast månedspris får tilgang til en rekke ulike publikasjoner «under samme tak». Per i dag er det 42 publikasjoner med i prosjektet, og blant disse finner man nyhetsnavn som Morgenbladet, Plot og Dagens Næringsliv – men også interessemagasin som Jakt, Fotografi og Bonytt – og fra og med 26. april er også Sambåndet-logoen på plass.

KVALITET
Basiskriteriene for å bli vurdert som aktuell for Vio, er at stoffet fra før gis ut på papir eller utgis mot betaling. I tillegg vurderes innhold.

– Vi ønsker alle typer innhold på vår plattform, og Sambåndet representerer en spennende nisje vi ikke har fra før, sier Agnes Dyvik, daglig leder i Vio Media.

– Har du selv sett på det Sambåndet nå har levert til dere?

– Ja, dette er annerledes, men gode saker som er godt skrevet. Vi vurderer dette som kvalitetsjournalistikk som passer i vårt konsept, sier Dyvik.

Det er en tilbakemelding redaktør Petter Olsen setter pris på å høre.

– Dette ser jeg på som en anerkjennelse av Sambåndet sitt arbeid. Vi skal gjøre en faglig like god jobb som alle andre som lager blad og aviser, både med tanke på innhold og presentasjon.

TILPASSET
Sakene som presenteres på Vio, vil innholdsmessig være som i bladet, men utseendet vil være annerledes, for noe av poenget med konseptet er å gjøre sakene lesbare og tilpasset skjermbruk.

– Dette er ikke pdf-er eller e-avis. Vi skal presentere innholdet slik at det fungerer optimalt for den skjermen det blir lest på, sier Dyvik.

Dermed blir også sakene presentert enkeltvis, og helheten som man finner i Sambåndet sitt temastoff i bladet, vil bli redusert.

– Ja, det vil den nok. Noe av modellen vår er at vi sorterer sakene i ulike kategorier. Dermed vil det bli mer flytende skiller mellom publikasjonene, og en sak fra Sambåndet kan havne i samme kategori som en sak fra en annen avis. Men det vil være tydelig hvem som har levert stoffet, sier Dyvik.

IKKE FERDIG
Den prisen er redaktør Petter Olsen villig til å betale.

– Det som er spennende for oss, er at vi med en ny plattform også får et nytt publikum. Nå kan vi oppleve at en leser som i utgangspunktet ser etter artikler fra andre medier, finner stoff fra oss som dekker samme tema, sier Petter Olsen.

Foreløpig er Vio gratis for brukerne, men etter hvert vil det komme en månedlig betaling. Da vil det også dryppe noen kroner på Sambåndet – så sant sakene blir lest.

– Dere er i en beta-fase, vil det si at det kan stanse med det og ikke bli noen endelig lansering?

– Tilbakemeldingene har vært så gode at jeg er sikker på at vi får dette til. Men nøyaktig hvilken form det vil få når vi lanserer ferdig løsning, vet vi ikke helt ennå. Men det kommer til å skje, sier Agnes Dyvik.

Sambåndet, nå også som e-blad

Alle som har betalt den frivillige kontingenten, får det nye produktet automatisk. I tillegg åpnes det for eget digitalt abonnement på Sambåndet.

– Med denne omleggingen forbereder vi oss på framtiden. En eller annen gang, uvisst når, vil papiraviser bli faset bort for godt. Da trenger vi å være på plass med en ny plattform vi kan distribuere journalistikken vår på, sier Sambåndet-redaktør Petter Olsen.

Nye lesere.
Det nye produktet er en digital versjon av bladet Sambåndet. Den kommer i tillegg til dagens papiravis og nettavisen på sambåndet.no. Et av målene er å nå nye lesergrupper.

– Vi tror og håper at et digitalt produkt vil gjøre Sambåndet attraktivt for nye lesergrupper. Da tenker vi særlig på unge lesere, men vi vet også at stadig flere i aldersgruppen 60 pluss leser aviser på nettbrett og smart-telefoner, sier Olsen, som opplyser at flere av dagens lesere, og potensielle abonnenter, har etterspurt et slikt produkt.

Gjør som Time.
Løsningen som er valgt, er levert av selskapet Issuu, et av de største innen digital distribuering av aviser og magasiner. Nærmere 20 millioner publikasjoner er distribuert gjennom disse, blant annet anerkjente Time Magazine og Newsweek.

– Det nye digitale produktet vil være identisk med papirutgaven av Sambåndet. Sidene vil ligge i oppslag, man kan zoome og bevege seg rundt, og man kan bla som i en avis. Det vil derfor være mer brukervennlig og lesbart enn vanlige pdf-filer for nedlasting, sier Petter Olsen.

Billigere.
Redaktøren legger ikke skjul på at også økonomiske motiver ligger til grunn for det nye tilbudet.

– En digital distribuering vil gi oss besparelser, for tilretteleggingen koster oss mindre enn trykke- og portokostnadene. Men trykk og porto er bare to av kostandene ved å gi ut Sambåndet. Vi vil fortsatt ha den samme jobben med tanke på journalistisk innhold og presentasjonen av dette, sier Olsen.

Derfor vil tilgangen til det digitale produktet være forbeholdt de som har betalt det frivillige abonnementet på Sambåndet.

– Vi ønsker på denne måten å gi noe ekstra til de som har betalt. I tillegg gir vi nå tilbud om et rent digitalt abonnement som vil være noe billigere, sier redaktør Olsen.

Epost.
Det nye abonnementet vil fra desembernummeret av distribueres via epost til de abonnentene som har betalt og som i tillegg har oppgitt sin epostadresse. Disse vil få en lenke som gir tilgang til siste nummeret av bladet. For alle andre vil digitalversjonen ligge skjult, og den vil ikke være søkbar i basen til Issuu.

– Løsningen har sine fordeler og ulemper, men den gir oss det vi trenger for å komme i gang. Så får responsen og tilbakemeldingene avgjøre hvordan dette blir i framtiden, sier redaktør Petter Olsen.

Gledesdag.
– Er det sant, dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier Roald Evensen. ImF-forkynneren er en av dem som har etterspurt et digitalt produkt i mange år.

– Utviklingen er at det er «på nett» folk befinner seg. Det er der folk finner sin informasjon og flere og flere leser sine aviser og blad. Da er det klart at også Sambåndet må ha et digitalt tilbud, sier en glad Roald Evensen.