Innlegg

PÅ KAFÉ: Å filme Plussord på en kafé har vært et bevisst valg. – Det skal føles som om du sitter ved samme kafébord, sier Svartdahl. Her gjør produsent Ole Kristiansen (t.h) klart til opptak av nye Plussord videoer. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Medierosen til Plussord

At daglige videoer på ett minutt kan få en stor betydning i folks liv er noe av det som driver teamet bak Plussord.

Årets vinner av Medierosen fra Tro & Medier er Plussord, daglige videoandakter på sosiale medier, produsert av TV-Inter.

Siden slutten av oktober i fjor har Plussord i skrivende stund fått over 41 800 følgere til sammen og nesten 6,2 millioner visninger totalt. Videoene har blitt delt over 71 000 ganger og vises i gjennomsnitt over 20 500 ganger per dag.

Slike høye tall er selvsagt motiverende for programleder Egil Svartdahl, produsent Ole Kristiansen og daglig leder i TV-Inter Einar Matre, men når KPK treffer dem i Barratt kaffebar i Filadelfiakirkens lokaler i Oslo, forteller de at det først og fremst er enkeltmenneskers hjerterørende historier som gir dem den indre drivkraften.

– For noen er slike små ting avgjørende. At noe så lite kan bety noe så stort, det deler vi med hverandre når vi får gode tilbakemeldinger. Enkeltmennesker som blir berørt og takknemlige, har alltid vært det som driver oss, forteller Egil Svartdahl.

TV-pastoren forteller at han ikke har noe ønske eller ambisjon om at Plussord skal erstatte noe for mennesker som tar seg tid til større rammer i Bibel og bønn.

– Min ambisjon er at alle de som skulle ønske de gjorde det, men ikke gjør det, likevel får noe som er bedre enn ingenting. Det er helt sikkert mange som ser dette som ikke trenger det, men noen har bare dette, sier han.

Nesten 40 prosent av stemmene

Plussord var nominert til Medierosen sammen med fem andre kandidater (se faktaboks). Det var en avstemming på nett som avgjorde vinneren der Plussord fikk nesten 40 prosent av stemmene.

Juryen skriver i sin begrunnelse for nominasjonen av Plussord:

«På kort tid har dette konseptet klart å nå ut til mange tusen, med over 21 000 følgere på Facebook og over 12 000 følgere på Instagram. Forkynnelsen er livsnær, Jesusforankret og i et format som er perfekt for sosiale medier.»

Prisen ble utdelt fredag 28. august i forbindelse med webinaret «Korona og digitalt kirkeliv – hva har vi lært?»

Startet med velsignelsen

TEAMET: (f.v.) Produsent Ole Kristiansen, programleder Egil Svartdahl, daglig leder Einar Matre og kameramann og postprodusent David Solbjørg utgjør teamet bak suksessen Plussord fra TV-Inter som vant Medierosen 2020. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Historien om Plussord starter egentlig med en annen produksjon TV-Inter gjorde for nettsiden OmGud.net. I videoserien «Velkommen hjem» holdt Egil Svartdal et slags innføringskurs i kristen tro. OmGud.net klippet ut velsignelsen fra en av disse videoene og la den på sin Facebook-side. Den fikk en mengde positive kommentarer og takk.

– Da begynte en tanke å forme seg hos meg: Tenk om vi kunne få velsigne folk hver dag og la dem få en god start på dagen med en tanke, et bibelvers og en velsignelse, sier produsent Ole Kristiansen engasjert.

Etter litt overtalelse ble han enig med Svartdahl om å prøve ut konseptet med korte videoandakter hver dag i ett år. Etter første uka med videoer hadde Plussord over 400 delinger og en mengde kommentarer og likes.

Vil holde ryktet om Jesus levende

Svartdahl selv forteller at en del av hans skepsis i starten stammer fra at han i stor grad har holdt seg unna sosiale medier tidligere.

– Jeg mener selv at jeg er rimelig oppmerksomhetssyk og tar stor plass. Jeg har hatt et slikt forhold til sosiale medier at det er fint for dem som håndterer det, men at jeg kanskje ikke skal behøve å fore den oppmerksomhetssyken min inn der, sier han.

TV-pastoren lot seg likevel overtale til å bli programleder i den nye satsingen.

– Vi i TV-Inter har en visjon om at vi skal holde ryktet om Jesus levende. Det er en drivkraft. Når vi snakket om hvem som kunne nå både kirkefremmede og kirkevante og de andre ble enige om at det var meg, da gjorde vi det sånn, sier Svartdahl.

Mulig å dele

Kristiansen, som har vært primus motor for Plussord fra starten, forteller at de ble enige om at videoene skulle ha en tematikk som gjorde det enkelt å dele.

– Vi ville at det ikke skulle bli så internt, eller så kristelig, at en ikke kunne dele det på sosiale medier. Det er mange som synes det er vanskelig å skulle dele en andakt, sier han.

Produsenten forklarer at TV-Inter ikke har brukt en eneste krone på å kjøpe seg seere eller visninger.

– Alt er organisk. Alt har skjedd gjennom delinger, at folk har villet dele dette med sine venner.

– Krevende å være kort

Plussord har valgt formatet med videoer på maks ett minutt fordi det er grensen for videoer på Instagram uten at du må klikke deg videre for å se hele.

Svartdahl, som er kjent fra programmer som «Pastor på prøve» og «Reisen hjem», der han har lengre og dypere samtaler med folk, innrømmer at det ikke har vært lett å skrive tekster på under ett minutt.

– Det er krevende å være så kortfattet og samtidig prøve å levere et innhold som gjør at det er verdt å høre på. Det er ikke noe problem i seg selv å være kort, men innholdet skal jo gi folk noe. KPK

Gi det videre

Awana kan vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge, konstaterer Sambåndet.

«Enhver menighet er bare én generasjon unna nedleggelse», konstaterer Egil Svartdahl i boken «Gi det videre» fra 2014. Svartdahl skriver om fire aldersgrupper i forsamlingen: 0–25 år, 25–50 år, 50–75 år og 75–100. Foreldregenerasjonen er ifølge Svartdahl nøkkelen til menighetens videre liv. Klarer man ikke å inkludere den, glipper også generasjonen under.

I en utvidet temaseksjon presenterer Sambåndet denne gang disippelgjøringsopplegget fra amerikanske Awana. På en konferanse i Fredheim Arena i februar var over 300 mennesker fra 28 ulike kretser, lag, bedehus og kirkesamfunn i og utenfor Indremisjonsforbundet (ImF) samlet for å lære om Awana. Også i denne sammenheng blir setningen fra Svartdahl relevant.

Fredheim-pastor Runar Landro la fram tall som viser at de ulike kristne forsamlingene mister svært mange barn og unge, også fra rekkene av dem som har gått gjennom forsamlingens barne- og ungdomsarbeid. Samtidig understreket han betydningen av at foreldregenerasjonen lar barna se at troen har betydning for dem og dermed er troverdig.

Representantene fra Awanas hovedkontor i Chicago viste gjennom sine personlige innlegg hvilken betydning prinsippene og tenkningen i Awana har hatt for deres liv og familier. Barna og de unge tas på alvor, og det legges vekt på en klar evangelieframstilling for alle aldersgrupper. En nasjonal studie i USA viste at 92,7 prosent av dem som hadde gått på Awana i minimum seks år, og som hadde foreldre som var en del av deres åndelige utvikling, fremdeles går i forsamlingen minst én gang i uken etter at de er blitt voksne.

I tillit til Gud har Awana satt seg som mål å nå ti millioner barn og unge innen 2020 og mangler ennå seks millioner. Uttalelsen om at de tror mange av disse kan nås i Norge, framstår i norske ører i overkant ambisiøs. Men Awana kan uansett vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge.  Ikke minst involverer opplegget den viktige foreldregenerasjonen. For Awana er klar på at de baserer seg på et samarbeid mellom hjem og forsamling og har verktøy som fremmer det. Og også aldersgruppene over foreldrene kan la seg utruste til å bli ledere med evighetsbetydning for etterkommerne.

Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse

Erik Furnes beskriver tilretteleggingen og lanseringen av Awana i Norge som det største han har fått være med på siden han tok over ledelsen av ImF i 2009. Det setter satsingen i perspektiv, samtidig som det forplikter til videre oppfølging. Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse.        

Strømmer av velsignelse

Kristne i Molde vil velsigne byen sin – og fylle Moldes storstue, Bjørnsonhuset.

23.–25. august håper kristne forsamlinger i Molde på en spesiell måte å nå ut til byens befolkning. Velsign Molde er både et arrangement – forkortet VM2013 – og en forening, startet av fire privatpersoner og registrert i Brønnøysund. Foreningens mål er å arrangere felleskristne møter i Moldeområdet for at flere skal bli kjent med Jesus. Foreningens økonomi skal være innrettet slik at overskuddet i hovedsak går til gode formål lokalt, samt til investeringskapital for framtidige prosjekter.

Utadrettet

– Initiativtakerne ønsket å få til noe utadrettet. Den første tanken var å bruke Frænabu misjonssenter midt mellom Molde og Kristiansund, men så utviklet det seg til å bli storstua Bjørnsonhuset med 800 sitteplasser, forteller forsamlingsleder Audun Vesetvik i Molde Indremisjon. Han er medlem av komiteen for VM2013.

I tillegg til Molde Indremisjon er fire-fem andre menigheter med som arrangører.

– Det skal være et felleskristent arrangement der målet er å nå byen og være til velsignelse. Det skal være en lav terskel, som også er en del av begrunnelsen for å bruke Bjørnsonhuset, sier Vesetvik.

TV2-pastor

Egil Svartdahl, mest kjent som TV2-pastor, blir med som hovedtaler hele helgen, og Paul Grønseth skal være musikalsk ansvarlig. Fredag og lørdag blir det kveldsmøte, og lørdag ettermiddag blir det også søndagsskoleshow med Øystein og Chris på rådhusplassen og familiemøte. Søndag er det gudstjeneste kl. 15.

– Egil Svartdahl har jo mange et forhold til. Det skal være gratis å komme inn, og kollekten skal gå til Molde kommune. Et av forslagene til hva pengene kan brukes til, er kunstisbane i sentrum av byen, forteller Vesetvik.

10.500 cd-er

Menighetene vil også engasjere seg i arbeidet til Frivillighetssentralen i Mode. 10.500 cd-er med Øystein og Chris er pakket, og 17. august skal de deles ut til alle husstander i Molde. Samme kveld blir det lovsang og bønn for arrangementet i Molde bedehus.

– Vi ønsker å nå ut med Ordet til møtefremmede, og vi har tro på at vi skal klare å fylle Bjørnsonhuset, sier Audun Vesetvik.

Bevisstgjøring

Forsamlingslederen håper at arrangementet og tanken bak blir bevisstgjørende for forsamlingen om å ha et hjerte for byen og det å nå ut.

– På Molde bedehus ser vi på om Hjertebank-opplegget kan være noe også for oss, sier Vesetvik, med referanse til Fredheim forsamling i Sandnes i Rogaland.

Det er første året Velsign Molde arrangeres, men det er ikke meningen at det skal bli det siste.

Denne saken er  tidligere publisert i Sambåndets Sommermagasin