Innlegg

Gi det videre

Awana kan vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge, konstaterer Sambåndet.

«Enhver menighet er bare én generasjon unna nedleggelse», konstaterer Egil Svartdahl i boken «Gi det videre» fra 2014. Svartdahl skriver om fire aldersgrupper i forsamlingen: 0–25 år, 25–50 år, 50–75 år og 75–100. Foreldregenerasjonen er ifølge Svartdahl nøkkelen til menighetens videre liv. Klarer man ikke å inkludere den, glipper også generasjonen under.

I en utvidet temaseksjon presenterer Sambåndet denne gang disippelgjøringsopplegget fra amerikanske Awana. På en konferanse i Fredheim Arena i februar var over 300 mennesker fra 28 ulike kretser, lag, bedehus og kirkesamfunn i og utenfor Indremisjonsforbundet (ImF) samlet for å lære om Awana. Også i denne sammenheng blir setningen fra Svartdahl relevant.

Fredheim-pastor Runar Landro la fram tall som viser at de ulike kristne forsamlingene mister svært mange barn og unge, også fra rekkene av dem som har gått gjennom forsamlingens barne- og ungdomsarbeid. Samtidig understreket han betydningen av at foreldregenerasjonen lar barna se at troen har betydning for dem og dermed er troverdig.

Representantene fra Awanas hovedkontor i Chicago viste gjennom sine personlige innlegg hvilken betydning prinsippene og tenkningen i Awana har hatt for deres liv og familier. Barna og de unge tas på alvor, og det legges vekt på en klar evangelieframstilling for alle aldersgrupper. En nasjonal studie i USA viste at 92,7 prosent av dem som hadde gått på Awana i minimum seks år, og som hadde foreldre som var en del av deres åndelige utvikling, fremdeles går i forsamlingen minst én gang i uken etter at de er blitt voksne.

I tillit til Gud har Awana satt seg som mål å nå ti millioner barn og unge innen 2020 og mangler ennå seks millioner. Uttalelsen om at de tror mange av disse kan nås i Norge, framstår i norske ører i overkant ambisiøs. Men Awana kan uansett vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge.  Ikke minst involverer opplegget den viktige foreldregenerasjonen. For Awana er klar på at de baserer seg på et samarbeid mellom hjem og forsamling og har verktøy som fremmer det. Og også aldersgruppene over foreldrene kan la seg utruste til å bli ledere med evighetsbetydning for etterkommerne.

Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse

Erik Furnes beskriver tilretteleggingen og lanseringen av Awana i Norge som det største han har fått være med på siden han tok over ledelsen av ImF i 2009. Det setter satsingen i perspektiv, samtidig som det forplikter til videre oppfølging. Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse.        

Strømmer av velsignelse

Kristne i Molde vil velsigne byen sin – og fylle Moldes storstue, Bjørnsonhuset.

23.–25. august håper kristne forsamlinger i Molde på en spesiell måte å nå ut til byens befolkning. Velsign Molde er både et arrangement – forkortet VM2013 – og en forening, startet av fire privatpersoner og registrert i Brønnøysund. Foreningens mål er å arrangere felleskristne møter i Moldeområdet for at flere skal bli kjent med Jesus. Foreningens økonomi skal være innrettet slik at overskuddet i hovedsak går til gode formål lokalt, samt til investeringskapital for framtidige prosjekter.

Utadrettet

– Initiativtakerne ønsket å få til noe utadrettet. Den første tanken var å bruke Frænabu misjonssenter midt mellom Molde og Kristiansund, men så utviklet det seg til å bli storstua Bjørnsonhuset med 800 sitteplasser, forteller forsamlingsleder Audun Vesetvik i Molde Indremisjon. Han er medlem av komiteen for VM2013.

I tillegg til Molde Indremisjon er fire-fem andre menigheter med som arrangører.

– Det skal være et felleskristent arrangement der målet er å nå byen og være til velsignelse. Det skal være en lav terskel, som også er en del av begrunnelsen for å bruke Bjørnsonhuset, sier Vesetvik.

TV2-pastor

Egil Svartdahl, mest kjent som TV2-pastor, blir med som hovedtaler hele helgen, og Paul Grønseth skal være musikalsk ansvarlig. Fredag og lørdag blir det kveldsmøte, og lørdag ettermiddag blir det også søndagsskoleshow med Øystein og Chris på rådhusplassen og familiemøte. Søndag er det gudstjeneste kl. 15.

– Egil Svartdahl har jo mange et forhold til. Det skal være gratis å komme inn, og kollekten skal gå til Molde kommune. Et av forslagene til hva pengene kan brukes til, er kunstisbane i sentrum av byen, forteller Vesetvik.

10.500 cd-er

Menighetene vil også engasjere seg i arbeidet til Frivillighetssentralen i Mode. 10.500 cd-er med Øystein og Chris er pakket, og 17. august skal de deles ut til alle husstander i Molde. Samme kveld blir det lovsang og bønn for arrangementet i Molde bedehus.

– Vi ønsker å nå ut med Ordet til møtefremmede, og vi har tro på at vi skal klare å fylle Bjørnsonhuset, sier Audun Vesetvik.

Bevisstgjøring

Forsamlingslederen håper at arrangementet og tanken bak blir bevisstgjørende for forsamlingen om å ha et hjerte for byen og det å nå ut.

– På Molde bedehus ser vi på om Hjertebank-opplegget kan være noe også for oss, sier Vesetvik, med referanse til Fredheim forsamling i Sandnes i Rogaland.

Det er første året Velsign Molde arrangeres, men det er ikke meningen at det skal bli det siste.

Denne saken er  tidligere publisert i Sambåndets Sommermagasin