Tag Archive for: godhetsuke

Vil vise Guds godhet

Denne uken har folk rundt om i Norge anledning til å få gratis hjelp til blant annet maling, hagearbeid, oppussing, rydding og reparasjoner. Det er Godhetsuke.

Bergen er et av stedene hvor det er Godhetsuke, og flere menigheter står bak, blant annet Bergens Indremisjons forsamling Betlehem, som er med på andre året.

– I vår forsamling liker vi å rette blikket utover og være noe for andre. Det er mange rundt oss som sliter med sykdom, har dårlig økonomi, eller at tiden ikke strekker til for dem. De som tar kontakt med oss, vil vi gjerne hjelpe. Og hjelpen er gratis og for alle. Vi skal ikke noe tilbake, og vi ber ikke om inntektsopplysninger. Det er en praktisk handling gjort i kjærlighet fordi vi tror at små ting gjort i kjærlighet, forandrer verden, forteller Signe Olise Berg, som er med i komiteen i Betlehem, til sambåndet.no.

Oppdrag og frivillige
I Betlehem har de fått cirka 20 oppdrag, og omtrent 50 frivillige i alle aldre stiller opp for å hjelpe folk gratis. Oppdragene består blant annet av maling, hagearbeid, oppussing, rydding, reparasjoner, monteringer, flytting og trefelling.

– I fjor hadde vi litt flere oppdrag, cirka 25, og vi la vi inn annonse på finn.no hvor vi fikk respons fra folk som ellers ikke ville tatt kontakt, sier Berg.

Ellers er hun fornøyd både med antall oppdrag og frivillige.

– Jeg synes det er bra. Det avgjørende er hvor mye vi legger i de forskjellige oppdragene. Vi må vurdere økonomi og frivillige og hva vi har kapasitet til. Uken før godhetsuken legges det mye arbeid i å koordinere de frivillige med de innkomne oppdragene. Og på forhånd har noen vært ute og besiktiget de største oppdragene. På grunn av dette forarbeidet så blir Godhetsuken en god opplevelse for alle.

For alle
– Hva vil dere med Godhetsuken?

– Vi ønsker å stille opp for de som trenger det og vise Guds godhet overfor dem. Og vi ønsker ingen ting tilbake. Dette er for alle, uansett tro, uansett om man er fattig eller har mange penger i banken, svarer Berg.

Alle kostnader i forbindelse med et oppdrag betales med penger som er gitt til Godhetsuken. I Betlehem har de i år samlet inn nesten 30 000 kr, som skal gå til dette formålet.

– Jeg synes det er fantastisk, et kjempebra beløp, sier Berg

God respons
– Hva slags erfaringer har dere gjort dere med Godhetsuken?

– I fjor opplevde vi at de frivillige syntes det var spennende å være med og kom begeistret tilbake og fortalte om det de hadde opplevd på oppdragene sine. Tilbakemeldingene var positive fra de som hadde fått hjelp fra oss. Folk var takknemlige, og en av de vi hjalp, forteller at de snakket mye om det vi gjorde for dem.

Feil dør
– Noen spesielle opplevelser du vil trekke frem?

– Noen som kjørte rundt for å samle inn boss, ringte på ei dør og sa «vi kommer for å hente bosset deres». De som åpnet, ble himmelfalne og sto der som noen spørsmålstegn og sa «hvordan kunne dere vite det?». De holdt på med å pusse opp og skulle kvitte seg med mye bygningsavfall. Våre frivillige hadde ringt på feil dør, men tok med seg bosset i tillegg til det bosset de egentlig skulle ta med seg. Så hjalp vi slitne, enslige småbarnsmødre som var overlykkelige over at vi vasket huset deres. Andre oppdrag var malerarbeid, reparasjoner og monteringsarbeid hos noen eldre, og vi ryddet i skog og kratt i hagen til en som satt i rullestol, forteller Signe Olise Berg.