Innlegg

Restart på bedehuset

For et år siden tok Skeie Indremisjon noen grep for å få mer liv på Helgatun bedehus. Resultatet er mer aktivitet og flere folk på bedehuset.

− Vi begynte å markedsføre det som skjer på bedehuset. Vi opprettet en egen programkomite som hadde ansvar for å prøve å få tak i talere og aktiviteter. En i komiteen hadde erfaring og kjente mange gode talere og musikere. Vi fokuserer spesielt på programmet, og vi ønsker god kvalitet på det vi tilbyr, forteller Oddny Aspenes i styret for Helgatun bedehus.

Bedehuset ligger mellom Nesttun bedehus og Karmel bedehus ikke langt fra Flesland utenfor Bergen.

− Det ligger i et område med veibygging, og hvor det bor barnefamilier som gjerne ikke har et åndelig tilholdssted, forklarer Aspenes.

Aktivt styre
For to år siden ble hun spurt om å gå inn i styret.

− Det var et ønske om å skape liv og gjøre noe med bedehuset som står der. Vi har en visjon om å bringe evangeliet videre til de som bor i nærmiljøet. Styret er veldig aktivt. Det er et lite bedehus med plass til maks 45-50 stykker. De som kommer, skal bli sett. Det er et alternativ for de som vil ha mer nærhet og fellesskap, forteller Aspenes.

Det nye styret har markedsført Helgatun bedehus ved å lage et hefte med program på Origo, og de sender ut mail til de som er venner og medlemmer. De bruker ikke penger på avisannonser.

De seks-sju siste årene har bedehuset hatt barnearbeid, og for to år siden ble det opprettet en søndagsskole. Men det var ikke noe voksenarbeid.

Bibelkvelder
− I høst hadde vi Alphakurs. Vi så at folk syntes at det var vanskelig å komme på hele kurset. Derfor begynte vi med bibelkvelder som er mer uforpliktende. Fremmøtet er økende. Annen hver uke har vi bibelundervisning hvor vi satser på å gå tilbake til det grunnleggende. Det er cirka 15 stykker som kommer. Det er beregnet på voksne, sier Aspenes.

Helgatun bedehus har også tilbud for barnefamilier. En gang i måneden har de sang og musikk for hele familien med musikere og andakt.

− Nå jobber vi for å få tak i folk som brenner for ungdomsarbeid, for å få i gang arbeid blant ungdom, forteller Aspenes.

Økt oppgang
I tillegg er det bønnemøte en gang i måneden.

− Det er ikke mange som kommer, men det er veldig verdifullt og viktig.

− Har du merket noen endringer på bedehuset etter at dere «restartet» virksomheten?

− Absolutt! Vi har fått veldig bra tilbakemelding, også på at bedehuset er blitt mer kjent. Folk kommer tilbake. Der er en fast kjerne som tar med seg nye folk. På den måten har vi opplevd oppgang. Det er blitt mer engasjement og flere ildsjeler, fordi vi fordeler arbeidsoppgaver, noe som er helt nødvendig. Folk føler mer tilhørighet hvis de har oppgaver, svarer Oddny Aspenes.