Tag Archive for: hjertebank

Jubileumsfeiring i Betlehem

Bergens Indremisjon er 150 år i år, og inviterer de 2258 naboene på fest.

Hele denne uken har en kunne se mennesker med grønne t-skjorter med teksten «hjertebank» på ryggen, i aksjon. Det er Bergens Indremisjons nabolagsuke, som avsluttes med en stor fest lørdag formiddag, i Betlehem.

– Da vi planla jubileet, ville vi ha et ut-fokus, og denne uka er en del av det, sier Lisbeth Hjortland, barne- og familieleder i Bergens Indremisjon.

De om lag 30 personene som har meldt seg til tjeneste for indremisjonen, har denne uken gått rundt og gjort jobber i nabolaget. Oppgavene varierer fra å plukke søppel og røyksneiper i gaten til å male gjerder og pc-hjelp. Modellen er hentet fra Godhetsfestivalen, som arrangeres årlig av IMI Kirken i Stavanger og som nå er spredt til flere steder i landet.

STYRKER FELLESSKAPET
– Dette går veldig fint, vi har jobb til alle, og alle som har meldt inn et arbeid har fått dette utført. Vi har blant annet fått besøkt flere sykehjem hvor vi har tatt med de eldre ut på tur. Dette ble til en god opplevelse, både for de eldre og for oss som var med dem. Vi har vasket vinduer, både innvendig og utvendig og gått bønnevandring, sier en energisk «nabolagsgeneral», Haakon Georg Moe.

Fellesskap og utvikling av menighetskulturen er to ting Moe trekker fram i hva som kom overraskende på han, men som er kjekt for utviklingen av menigheten.

– Vi har satt grupper sammen i to og to, og har oppfordret folk til å gå sammen med en ny person hver gang. Ofte har vi satt sammen eldre og yngre i samme par. Før vi går ut for å jobbe tar vi oss en vaffel og en kopp kaffe og blir bedre kjent, sier Moe.

Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon, sier at beliggenheten til bedehuset gjør det naturlig å tenke rekruttering fra nabolaget:

– Nå er vi blitt en forstadsmenighet som møtes i byen. Da svekkes nabolagsfølelsen, men vi har lyst til revitalisere den, sier administrasjonslederen.

STOR FEST
– Vekten denne uka vil ikke ligge på evangelisering, men vi håper at Jesus kan skinne gjennom i det vi gjør. Og dersom folk spør om åndelige ting, eller det blir naturlig å komme inn på det ellers, skal folk få svar, sier jubileumsansvarlig Lisbeth Hjortland.

Godhetsuken rundes av med en storsamling i menighetslokalene til Bergens Indremisjon i Betlehem lørdag formiddag. Dørene åpner kl. 12, og det blir sang av Arne Pareli, barnekoret Bibalo og rappegruppen KløverKnekt og SkarreR.

For å lese mer om Bergens Indremisjons jubileumsplaner, se betlehem.no

n-nabolagsuke 3

Strømmer av velsignelse

Kristne i Molde vil velsigne byen sin – og fylle Moldes storstue, Bjørnsonhuset.

23.–25. august håper kristne forsamlinger i Molde på en spesiell måte å nå ut til byens befolkning. Velsign Molde er både et arrangement – forkortet VM2013 – og en forening, startet av fire privatpersoner og registrert i Brønnøysund. Foreningens mål er å arrangere felleskristne møter i Moldeområdet for at flere skal bli kjent med Jesus. Foreningens økonomi skal være innrettet slik at overskuddet i hovedsak går til gode formål lokalt, samt til investeringskapital for framtidige prosjekter.

Utadrettet

– Initiativtakerne ønsket å få til noe utadrettet. Den første tanken var å bruke Frænabu misjonssenter midt mellom Molde og Kristiansund, men så utviklet det seg til å bli storstua Bjørnsonhuset med 800 sitteplasser, forteller forsamlingsleder Audun Vesetvik i Molde Indremisjon. Han er medlem av komiteen for VM2013.

I tillegg til Molde Indremisjon er fire-fem andre menigheter med som arrangører.

– Det skal være et felleskristent arrangement der målet er å nå byen og være til velsignelse. Det skal være en lav terskel, som også er en del av begrunnelsen for å bruke Bjørnsonhuset, sier Vesetvik.

TV2-pastor

Egil Svartdahl, mest kjent som TV2-pastor, blir med som hovedtaler hele helgen, og Paul Grønseth skal være musikalsk ansvarlig. Fredag og lørdag blir det kveldsmøte, og lørdag ettermiddag blir det også søndagsskoleshow med Øystein og Chris på rådhusplassen og familiemøte. Søndag er det gudstjeneste kl. 15.

– Egil Svartdahl har jo mange et forhold til. Det skal være gratis å komme inn, og kollekten skal gå til Molde kommune. Et av forslagene til hva pengene kan brukes til, er kunstisbane i sentrum av byen, forteller Vesetvik.

10.500 cd-er

Menighetene vil også engasjere seg i arbeidet til Frivillighetssentralen i Mode. 10.500 cd-er med Øystein og Chris er pakket, og 17. august skal de deles ut til alle husstander i Molde. Samme kveld blir det lovsang og bønn for arrangementet i Molde bedehus.

– Vi ønsker å nå ut med Ordet til møtefremmede, og vi har tro på at vi skal klare å fylle Bjørnsonhuset, sier Audun Vesetvik.

Bevisstgjøring

Forsamlingslederen håper at arrangementet og tanken bak blir bevisstgjørende for forsamlingen om å ha et hjerte for byen og det å nå ut.

– På Molde bedehus ser vi på om Hjertebank-opplegget kan være noe også for oss, sier Vesetvik, med referanse til Fredheim forsamling i Sandnes i Rogaland.

Det er første året Velsign Molde arrangeres, men det er ikke meningen at det skal bli det siste.

Denne saken er  tidligere publisert i Sambåndets Sommermagasin