Innlegg

ImF Trøndelag og Nordland er lagt ned

– Vi fikk ikke noen til å ta lederansvar, sier ildsjel Kjell Kolbrek, som mener organisasjoner i større grad bør gå sammen om arbeidet.

«ImF Region Trøndelag og Nordland» ble i 2007 den 11. kretsen i ImF. Men nå eksisterer den ikke lenger.

− Den er lagt ned, men vi har opprettet kontaktpersoner fordelt i Trøndelag, det vil si i Mosvik, Stjørdal, Frøya, Frosta og Trondheim, forteller Kjell Kolbrek. Han har vært leder i ImFs yngste krets.

Opptatte folk.
Det begynte den 23. april 2007, da det ble holdt stiftelsesmøte i Stjørdal bedehus for ImF Trøndelag. Senere ble navnet endret til ImF Region Trøndelag og Nordland, fordi det var interesse for ImFs arbeid enda lenger nord. Oppgavene som sekretær/regionleder ble basert på frivillig innsats. Den nye kretsen fikk imidlertid kort levetid. 1. januar i år ble den lagt ned. Kolbrek forklarer:

− Folk er opptatte i så mange sammenhenger, og de reiser mye. Vi fikk ikke noen til å ta lederansvar. Det var vanskelig å samle folk. Vi slet. Inntrykket er at folk trekker mot sentrale bedehussamlinger. På små plasser er alle misjonsorganisasjonene representert, og de samme personene er ofte engasjert flere steder.

Behov for indremisjonsarbeid.
− Hva skjer med indremisjonsarbeidet i Trøndelag og Nordland?

− Det gis direkte støtte fra hovedkontoret til et bedehus i Nordland. I Trøndelag konsentrerer vi oss om å ha kontaktpersoner. Hvis man vil ha talerhjelp, må man kontakte hovedkontoret, sier Kolbrek og understreker behovet for indremisjonsarbeid.

− Vi trenger en sterk indremisjon med en forkynnelse som skaper tro og som har forskjellige plattformer for å nå ut med budskapet. En del av de lutherske organisasjonene som har teologisk samme utgangspunkt, må slå seg sammen og samarbeide mer. I Trøndelag trodde vi at et samarbeid mellom Indre Sjømannsmisjon og Indremisjonsforbundet ville være redningen. Men Indre Sjømannsmisjon ville ikke, sier Kolbrek. Som eksempel på et vellykket samarbeid nevner han NLM ung og ImF-Ungs samarbeid om UL.

− Det fungerer veldig bra, sier Kolbrek.

Lyngdal Bibelcamp på Visjon Norge

Møteopptak og reportasjer fra fjorårets sesong sendes hver søndag utover våren

– Dette er knakende god undervisning. Ja, det er faktisk noe av det beste jeg har hørt på de 25 årene jeg har holdt på.

Attesten kommer fra Kjell Kolbrek. TV- og radiomannen fra Trøndelag er ansvarlig ildsjel for tv-programmene som nå sendes på Visjon Norge under programfanen Ved kilden. Opptakene ble gjort i uke 28 og 29 i fjor sommer og hovedinnholdet er møteopptak fra bibeltimene og kveldsmøtene.

Og det er denne undervisningen fra Runar Landro og Per Gunstein Nes, Kolbrek roser i skyene. Opptakene er allerede sendt på radio. Noen av programmene er også sendt på Kanal10 og på web-tv. Nå får du dem også på Visjon Norge.

Hvor mange seere som har fulgt de første programmene, er det ingen tall på, ifølge TV-sjef Alf Henning Frestad hos Visjon Norge. Slike målinger blir ikke utført, men seerpotensialet er 98 prosent av befolkningen.

– Men vi er selvsagt ikke der, sier Frestad, som vil anta av 100-125000 er realistiske tall for denne typen program.

26 program har det blitt i serien og i tillegg til møteopptak, er det også laget noen reportasjeprogram fra livet på Campen. Programmet sendes hver søndag kl 13-14 med reprise med reprise torsdag 23-24. Foreløpig strekker avtalen seg ut april.

Visjon Norge kan tas inn via satelitt, kabelnett, digitalt bakkenett og web-tv.
LES MER HER

LES OGSÅ: Kolbrek blir TV-mann (pdf)