Innlegg

JAKTSJEF: Styreleder Edvard Thormodsæter leder arbeidet med å finne ny rektor. Foto: Appex

Rektorjakten på Bildøy har startet

De leter etter en mann, men ingen supermann. Han skal være en skoleleder, men trenger ikke være tidligere skolemann. Og så må han trives med ungdommen.

Styret har ikke sittet stille i båten etter at Gunnar Ferstad ga styret beskjed om at han ønsket å gi seg som rektor. Det ble tidlig satt ned en arbeidsgruppe med tre av styremedlemmene: Edvard  Thormodsæter (leder), Gøril Hillesland og Kenneth Foss. I tillegg ble generalsekretær i ImF, Erik Furnes, koblet på.

– Formelt er det skolestyret som ansetter, men rektorstillingen er en viktig stilling for hele ImF. Derfor har vi koblet oss tett på eieren vår helt fra starten, sier Thormodsæter.

Ekstern hjelp
Foreløpig har jobben handlet om å kartlegge hva slags leder skolen nå trenger.

– I forkant av forrige styremøte utarbeidet vi en systematisk jobbanalyse for å lage et utkast til profil på hva slags rektor vi nå ønsker oss, sier han.

Det ble også bestemt at de skulle søke ekstern og profesjonell hjelp på deler av prosessen. Firmaet som ble valgt, var Human, der Thormodsæter arbeider i «det sivile».

– Jeg var ikke til stede da denne avgjørelsen ble tatt. Den lå helt og fullt i hendene på de øvrige styremedlemmene. Min jobb som styreleder gjør jeg på frivillig basis som privatperson. Når valget nå er tatt av andre, er det mitt ansvar å håndtere en mulig dobbeltrolle på en god og gjennomsiktig måte. Hjelpen vi henter, handler mest om å benytte rekrutteringsverktøy som firmaet har uavhengig av meg, bistand i vurdering av kandidater, og at Human jobber med å kontakte aktuelle kandidater direkte, sier Edvard Thormodsæter.

En leder
Dermed er jakten allerede godt i gang for å finne rett person til en spennende lederjobb. For når Bildøy-styret sammen med Human nå jakter ny rektor, er de tydelige på det er en leder de ser
etter.

– Ja, det er første punkt. Vi ønsker oss en leder, med alt det innebærer. En klok person som er flink med mennesker. I hverdagen skal han jobbe med ungdom, men han skal også forholde seg til en voksen stab og til en bredt sammensatt gruppe Bildøy-venner. Dermed må han kunne kommunisere bredt, sier styrelederen.

– Rektor har også personalansvar så han må kunne lede personalgruppen og utvikle denne. Dermed er det relasjonelle viktig. I tillegg må han være opptatt av utvikling, for Bildøy skal være i
en stadig utvikling og vekst. Dermed må han kunne være god på prosesser, vite når ting skal startes og hva som skal til for å endre noe. Det kan også kreve noen upopulære beslutninger noen ganger.

Skoleleder
Direkte skolekompetanse er derimot ikke et krav de setter, selv om det er ønskelig.

– Den formelle skolekompetansen kan vi sikre oss gjennom andre, men han må selvsagt ha sans for skoledrift og skal ha det helthetlige perspektivet på å lede skolen. Så selv om han ikke trenger
formell skolekompetanse, blir han skoleleder – en bibelskoleleder. I dette ligger det også at han skal være den åndelige lederen for skolen, både når det gjelder skolens profil, men ikke minst i oppfølgingen av studentene.

– Han skal ha ansvaret for å våke over det åndelige livet på skolen. Det innebærer for eksempel at han skal se til at unge mennesker som er ivrige, engasjerte og dedikerte, får en sunn og sann disippeltrening og at ingen utnyttes eller går på akkord med egne grenser, sier Edvard Thormodsæter.

En mann
At styrelederen sier «han», er ikke bare språklig. Det handler om at ImF ser på rektorstillingen som en stilling med såkalt «hyrde- og læreansvar» og dermed forbeholdt menn.

– Vi ser etter en som er et naturlig medlem av ImF sitt lære- og tilsynsråd. Selv om vi ikke søker en åndshøvding, er det en åndelig kapasitet vi ser etter.

Det er likevel ikke en «åndelig supermann» Edvard Thormodsæter leter etter.

– Det er en lederstilling, og det forventes av toppledere at de kan ha bred forståelse for virksomheten de leder, selv om de ikke har dybdekompetanse på alle fagområder. Derfor vil fort lederstillinger få litt preg av supermannsøknad. Vi har forsøkt å spisse dette mot ledererfaring som det viktigste, sier han.

Attraktiv
– Dette er en spennende stilling å hente folk til. Skolen er i vekst, nye læreplaner er på plass, og vi venter godkjenning på nye linjer. Situasjonen er positiv, vi har en flott stab og et offensivt styre.

– Å lede Bildøy er et kjempeprivilegium. Tenk å ha ansvar for å lede en skole full av motiverte og dedikerte ungdommer til det som kan være et av de viktigste årene i livet deres. Jeg vil tro at det er mange ledere som fristes av dette, og vi skal finne den beste, sier en entusiastisk styreleder, Edvard Thormodsæter.

Søknadsfrist for stillingen er 17. november og styrelederen håper å ha en ny person på plass i løpet av første halvår 2020.

Se søknadsvideo (ekstern lenke)

Sørfonn slutter til våren

– Nå jobber vi for fullt med å finne en god erstatter for Ingebrigt, sier Erik Furnes.

31. mai er definitivt siste arbeidsdag for Ingebrigt Sørfonn som økonomileder i ImF. Etter tre år med pendlerliv fra Fitjar til Bildøy, er tiden inne for en endring.

– Det ligger ikke noe dramatikk i at jeg nå har valgt å si opp, men det er en tid for alt, som det står i skriften, sier Ingebrigt S. Sørfonn.

– Det er alltid kjedelig å miste gode medarbeidere, særlig når vi har brukt tid på å få satt et godt lederteam. Men jeg har stor forståelse for Ingebrigt sitt ønske og ingen er uerstattelige, sier generalsekretær Erik Furnes.

Allsidig kompetanse
Arbeidet med å skaffe ny økonomileder er allerede startet og tankene om hvem som trengs i en slik stilling, er flere.

– Dette er en nøkkelstilling der vi trenger en med en økonomisk kompetanse i bunn. Som konsern er det store økonomiske verdier vi forvalter, sier Furnes.

Men stillingen innebærer også mer enn god kontroll på tallrekkene.

– Vi trenger en kreativ kraft som både ønsker og evner å tenke offensivt og kreativt med tanke på å bedre misjonsøkonomien. Det er også en stilling som vil være mye i kontakt med kretsene som rådgiver for dem. Det er også en stor fordel med en person som kjenner til særpreget i en ideell organisasjon der ikke alt handler om bunnlinje på en tradisjonell måte, sier Furnes.

Ber om navn.
Furnes vet av erfaring at det kan ta tid å rekruttere personer til lederstillinger i misjonen, men han er likevel optimist med tanke på prosessen som venter.

– Jeg er glad for at Ingebrigt varslet såpass tidlig slik at vi har noe tid på oss. Så håper og tror jeg at ImF har en profil slik at folk oppfatter det som positivt å jobbe her, sier han. Nå utfordrer misjonsfolket både til å be for arbeidet, men også til å tenke aktivt om aktuelle navn.

– Vi har lett for å bli defensive og tenke at mange aktuelle kandidater sitter i godt betalte jobber og at de ikke vil være interessert i en misjonsjobb. Jeg tror at hvis Gud kaller noen til en slik tjeneste, så blir slike ting mindre viktige. Vi skal ikke bestemme på vegne av andre. Vi skal være frimodige med å tenke navn, så kan de avgjøre slike spørsmål selv, sier Furnes.

Stillingen er i inntil 100 prosent og det kan også være aktuelt å kombinere den med forkynner virksomhet eller andre oppgaver dersom kandidatene ønsker dette.

 

Se stillingsannonse her

Jobbe i ImF?

Nå søkes grafisk designer

Er du en grafisk designer med godt øye for detaljer, erfaring med maljobbing, kreativ av natur og blikk for interaktiv design? Da er kanskje du personen ImF Media nå søker når de nå ønsker å utvide staben, ifølge stillingsannonsen som nå er publisert.

ImF Media er en Inhouse avdeling av Indremisjonsforbundet som staar for produksjon av blant annet Sambåndet, alt av infomateriell og brosjyrer for organisasjonen, samt noe oppdrag for eksterne kunder. Bakgrunnen for utvidelsen er først og fremst økt oppdragsmengde, samt et ønske om å styrke det grafiske arbeidet i ImF.

Søknadsfrist er satt til 1. desember og stillingsstørrelsen er definert til 50 %. Dersom den som søker ansettes ønsker kan, han benytte kontorplass tilsvarende full stilling, melder ImF Media.

Utlysningstekst og flere detaljer finnes på imf.no