Tag Archive for: Nærbø bedehus

God erfaring med felles forsamling

Det begynte med to foreninger på Nærbø bedehus som slo seg sammen til én. I dag er det en forsamling i forsiktig vekst.

− Vi så at foreningene hadde en nedadgående deltakelse på samlingene. For cirka ti år siden slo ImFs og Normisjons foreninger seg sammen til én forening med ett styre. Det var flere medlemmer som kunne bidra, og folk i styrene i de to foreningene kjente hverandre, hadde gode relasjoner og var omtrent på samme alder, forteller styreleder Asle Eggebø i forsamlingen ImF/Nor Nærbø.

Konkurrent
Den nye foreningen startet med søndagsmøter klokken 11.

− Da valgte noen vekk bedehuset og begynte i kirken i stedet. Samtidig kom det noen nye til, og vi fikk en tydeligere profil, sier Eggebø.

For åtte år siden hadde de den første barnedåpen, og de startet med nattverd én gang i måneden. I år vil de for første gang starte konfirmasjonsundervisning, da i samarbeid med ImF Rogaland. Status i dag er at ImF/Nor Nærbø har 148 medlemmer totalt, og at det kommer 30-60 unger på søndagsskolen.

Forsamling
− I dag er vi en forsamling, slår Eggebø fast og legger til: − Vi er en relativt ung forsamling. De fleste er 50 år og yngre.

ImF/Nor Nærbø er tilknyttet både ImF og Normisjon, det vil si at de bruker samme modell for forsamlingssamarbeid som den nye Lyngdal Bedehusforsamling.

− Flere er med på Normisjons møtekampanjer for Normisjons prosjekt i Kambodsja som er vårt misjonsprosjekt. Kollekten blir fordelt likt mellom ImF, Normisjon og Normisjons prosjekt i Kambodsja, sier Eggebø.

Vokser
− Hvilke erfaringer har dere gjort dere som en forsamling?

 − Det var brytninger i oppstartsfasen da flere valgte vekk bedehuset, men det har gått seg veldig fint til på mange måter. Vi har et godt fellesskap og vokser fint og forsiktig. Så ser jeg at vi har langt flere å fordele arbeidet på. Det siste året har noen meldt seg ut av kirken og begynt i forsamlingen. Vi opplever mye større trygghet og frimodighet.

− Var det noe dere trodde skulle bli et problem, men som ikke ble det?

− I begynnelsen laget vi noen lover slik at det lovteknisk skulle være vanskelig å «kuppe» årsmøtet og fellesskapet. Da måtte en være medlem av forsamlingen i tre måneder for å kunne stemme på årsmøtet. Det ble for tungvint, så vi endret det til at man må ha vært medlem i én måned.

Velsignet arbeid
Foruten søndagsmøtene har ImF/Nor Nærbø syv huskirker, eller smågrupper, som er vertskap og har ansvar for søndagssamlingene på omgang.

− Hva med fremtiden?

− I fremtiden vil vi satse enda mer på familie- og barnearbeid, sier Asle Eggebø og fremholder: − Vi kjenner på takknemlighet for at vi dannet en felles forsamling. Det oppleves rikt og stort, og vi opplever Guds velsignelse i arbeidet.

Dette er tredje artikkel i en serie om forsamlingsdannelse på bedehuset.

Første sak: Lyngdal bedehusforsamling.

Andre sak: Vestnes misjonsforsamling.