Innlegg

SELVBILDE: I møte med unge ønsker Alexis Lundh å få dem til å reflektere. Foto: Brit Rønningen

Speiler barn og unge

Når Alexis Lundh møter barn og unge, utfordrer han dem gjerne på deres nettbruk.

En gang så Alexis Lundh noen episoder av den amerikanske tv-serien «Modern Family» sammen med sin tenåringssønn. Serien handler om en familie hvor det er dine, mine og våre barn.

‒ Etterpå spurte jeg ham om hva han tenkte om familie og hva som var en god familie for ham, og vi snakket om det. Det som var interessant, var at det han ønsket av en familie, var noe annet enn det bildet av familie som vi får presentert i «Modern Family». Hvorfor liker han serien når den står for andre verdier enn det han selv ønsker å stå for? Gjennom den samtalen fikk jeg være med på å speile min sønn, forteller Lundh til Sambåndet.

Nettbruk
Som leder for Helt fri og Ungdom & Medier i Tro & Medier jobber Lundh med barn og unges nettbruk, og han møter mange unge i jobben. Da han i januar i år holdt foredrag på en temakveld i forsamlingen i Betlehem i Bergen, ble han spurt av Sambåndet om det var noe som overrasket ham i arbeidet med barn og unges nettbruk. Da var svaret at han var overrasket over hvor mange barn og unge som ser på porno.

Knalltøft
‒ Det er knalltøft å være barn og ungdom og få tilsendt nakenbilder eller bli spurt om nudes (engelsk for nakenbilder, red.anm.).

Som en motvekt har Lundh tro på det å utfordre og speile barn og unge, og at det er viktig at unge har trygge voksne rundt seg som tar den oppgaven. I møte med ungdom forsøker han å få dem til å reflektere over hva slags verdier som ligger bak for eksempel å filme og sende nakenbilder.

‒ Vi voksne må hjelpe de unge til å definere grenser, slår Lundh fast.

Nakenbilder
Som eksempel nevner han en ung jente som fortalte ham at hun blir spurt om nakenbilder.

‒ Jeg spurte henne om hun har sendt nakenbilder. «Ja, det har jeg», svarte hun. «Hva føler du når du gjør det», spurte jeg. «Skam. Jeg har egentlig ikke lyst», sa hun. Hun kjente seg uverdig. «Det er under din verdighet å sende nakenbilder», sa jeg og viste henne en alternativ måte å se på seg selv og nakenbilder.

Hore
Et annet eksempel han kommer med, er jenta som gikk rundt og kalte seg hore.

‒ Hun sa: «’Hore’, det er mitt varemerke. Jeg er hore». Jeg utfordret henne og spurte om hun visste hva en hore er og om hun selger sex. Hun solgte ikke sex, og jeg spurte hvorfor hun da kalte seg hore. «Jeg er horete når jeg er frampå, og jeg er ofte frampå», svarte hun. «Så ikke kall deg hore, for du er ikke hore», kunne jeg si, og gi henne hjelp til å se på seg selv på en annen måte.

Gudsbilde
I sine samtaler med unge ønsker Lundh å formidle at de er verdifulle og elsket av Gud.

‒ Barn og unge trenger ubetinget kjærlighet. Vi voksne må modellere kjærligheten. Som far setter jeg føringer for mine barns gudsbilde. Hvilket gudsbilde gir vi våre barn? Er det bildet av en krevende Gud? Eller bildet av en fjern Gud, eller uinteressert Gud, en sviktende Gud eller en urettferdig og dømmende Gud? Jeg ønsker som far å gi mine barn et bilde av Gud som en kjærlighetens Gud, sier Alexis Lundh.

Les også fra tidligere i uken: Barns nettbruk – de foresattes problem.

Alexis Lundh har undersøkt verdigrunnlaget for det som vises på nettet og i pornografien. Alle foto: Brit Rønningen

Barns nettbruk – de foresattes problem

Elsk dine barn og snakk identitet inn i dem, så de får vite hvem de er, som en kontrast til det porno forteller. Det er Alexis Lundhs råd til foreldre.

BERGEN: Det er tirsdag 16. januar, og Alexis Lundh som jobber i Tro & Medier hvor han er leder for Helt fri og Ungdom & Medier, er i Betlehem i Bergen for å holde innlegg om hvordan snakke med barn om nettbruk og porno. Barne- og familieleder Marta Lomheim i Betlehem er initiativtaker til denne temakvelden.

‒ Jeg har vært på seminar med Alexis Lundh to ganger, og jeg tenkte at dette er viktig, og at vi måtte få han til en kveld i Betlehem. Han åpner øynene for hva som skjer når det gjelder barns nettbruk, forteller Lomheim til sambåndet.no.

Læringsarena
Ifølge Lundh får barn tilgang til porno når de får mobiltelefon, noe de gjerne får i åtte-niårsalderen.

‒ De får tilgang til porno fordi venner deler bilder, sier Lundh.

For å få frem at møtet med porno starter tidlig, viser han en syvårings søkerhistorikk på nettet. «Ekle bilder» «jenter sine tiser» og «bilder av nakne folk» er blant søkerordene. Som eksempel på hva som foregår i ungdomsmiljøer nevner han grov humor, forespørsel om «send meg nudes», nakenbilder på nett og mobil og saken om en sekstenåring som er dømt for ulovlig filming av kjæresten.

‒ De er i ferd med å flytte grenser. Hvor har de det fra, spør Lundh og peker på porno og på seksualundervisningen.

‒ Porno er en læringsarena, den er visuell, repeterende, den er der hele tiden, og den er belønnende, og belønningen er orgasme. Den kobler hjernen og hjertet, følelsene våre, og er skadelig for barn. Hjerneforskere har funnet at en trettenårings hjerne ikke har forutsetning for å skjønne de langsiktige følgene av at han i dag klikker og ser på porno. Og hva slags seksualundervisning er det vi gir de unge? En ting som synes å gå igjen, er at hvis det bare er godt for meg, og den andre er med på det, så er det greit.

Alexis Lundh med boken «Klikk her, Thomas!» som Helt fri og Ungdom & Medier har gitt ut som en hjelp til foreldre til å snakke med barn og unge om nettbruk og porno.

Stort omfang
‒ Er det noe som har overrasket deg i arbeidet med barn og unges nettbruk og bruk av porno?

‒ Jeg er blitt overrasket over omfanget, hvor mange barn og unge som ser på porno.

‒ Hvorfor tror du det er så utbredt?

‒ Grunnen til det er at ting sprer seg lett med internett. Og seksualitet er spennende. Det handler blant annet om begjær. Vi blir koblet til begjær på ulike områder som pornografi, seksualitet, utforskning og erotikk.

Lundh har også undersøkt verdigrunnlaget for det som vises på nettet og i pornografien og hvilke holdninger og grunnverdier som blir formidlet.

‒ Det er mye som er løgnbasert, og to løgner er ganske utbredt. Den ene løgnen sier at å være uenig betyr å hate, den andre sier at det å være enig betyr å elske. Men man kan selvfølgelig elske dem man er uenig med. Når det gjelder verdier og troen, har vi to valg. Vi kan la verdier påvirke troen, eller vi kan la troen påvirke verdiene.

Identitet
For Lundh er det avgjørende å finne svar på hvem som eier problemet med barn og unges nettbruk og bruk av porno.

‒ Er det skolen? Foreldre? Grunnleggende er det de foresatte som eier problemet. Som voksne står vi midt opp i det, i og med at vi eier problemet, og vi må ta ansvar.

Til foreldre og andre som lurer på hvordan de skal snakke med barn og unge om nettbruk og porno, har Lundhs følgende råd:

‒ Vi snakker om store, dype ting, blant annet identitet. Snakk inn identitet i unge mennesker. Vi kan ikke gjøre nok av det. Begynn med å fortelle barn og unge hvem de er. De er skapt i Guds bilde, men de vet ikke det. I Salme 139 står det «For jeg har skapt ditt indre og vevd deg i din mors liv. Du er skapt på underfullt og skremmende vis.» Kirkens rolle er å legge til rette for det underfulle. Og avgjørende for identitet er nåde. Nåde er en handling, det at du tar en beslutning og vender om for å få beskyttelse og helbredelse. Selv om du faller og svikter igjen, vend om en gang til. For kjærligheten er tålmodig. Bønn og medvandring er andre ting som vi kan gjøre.

Skam
Lundh fortsetter med å ta opp skam i forbindelse med nettbruk og porno.

‒ Skam er noe som skjer i det skjulte. Psykiateren Finn Skårderud har definert skam som møtet med egen uverdighet. Man er uverdig til å leve i frihet. Man er uverdig til å leve åpent. Man er uverdig til å bli elsket. Unge trenger voksenpersoner som de har tillit til og som de kan snakke med om skammen. Det er forskjell på hvordan Gud møter skammen og hvordan verden møter skammen. Den samaritanske kvinnen ved brønnen ble møtt med nåde og løftet opp, og det samme ble kong David. Hva ser Gud i deg? Han ser det underfulle og sterke. Vi er ikke laget for skam. Du er laget for noe større, sier han og legger til:

‒ Jeg har fulgt skamreisen til flere som har fortalt om skammen sin og hvordan de ble fri for skammen når de løftet den frem. Sårbarhet er vårt beste måleinstrument på mot. Det er mot å snakke om egen skam.

Kjærlighet
Som en kontrast til porno trekker Lundh frem kjærlighet.

‒ Vi må ha kjærlighet. Hva er kjærlighet? Barn og unge skjønner dette med kjærlighet. Vi er laget for det. Som voksne modellerer vi ting, som kjærlighet, og er modeller for kjærlighet. Egenskaper ved kjærligheten er blant annet at den er tålmodig. Det kan være godt å høre for mange i dag – når alt skal gå så fort. Jeg vil klamre meg fast til at kjærligheten er tålmodig. Og kjærligheten krenker ikke. Nakenbilder på nett og mobil er en krenkelse av kjærligheten. I porno dreier det seg som om tilfredsstillelse av mitt begjær. Men kjærligheten søker ikke sitt eget.

Symptom
En av deltakerne, Runar Mulelid, kommer med en utfordring til voksne.

‒ Det er påfallende at de som spør etter og sprer nakenbilder, selv ikke synes det er greit om de hadde opplevd at andre hadde gjort det mot dem, og de skammer seg. Men porno er ikke problemet. Porno er et symptom på manglende voksenkontakt, manglende kjærlighet, og at de unge må finne grensene selv. Vi eier problemet. Vi voksne må sette grenser og spørre hva vi vil formidle av nærhet og kjærlighet til barna? Nå er kanskje foreldre flinke til å kjøre barna til aktiviteter, men dårlig til å skape god relasjon til barna.

Forsvar
En annen deltaker, Bjørn Heradstveit, er på temakvelden blant annet fordi det er en litt ukjent verden for ham.

‒ Vi prøver å følge med utviklingen og hva som skjer.  Det er viktig med gode verdier, og det er viktig å kunne snakke om ting. Men dette er vanskelig å snakke om, for det skjer i det skjult, sier Heradstveit.

Lundh viser reklamefilmen for Forsvaret som slutter med teksten «For alt vi har og alt vi er.»

‒ Forsvarets jobb er å forsvare grensene. Hva er verdt å ta vare på og forsvare, spør Lundh og svarer:

‒ Kjærligheten og nåden. Der kan du kan komme med ting andre har gjort mot deg, ting du har gjort mot deg selv og ting du har gjort mot andre. Ungdom som har gått over egne grenser, trenger å få mulighet til å bekjenne og få tilgivelse og nåde. Søk det som bygger opp, i stedet for det som bryter ned. Jeg ønsker å se en ung generasjon som tar grep om livet sitt, som lever i frihet.