Innlegg

– Du er ikke alene

– Den klassiske, evangeliske tro er ikke periferi, men sentrum i den verdensvide kirken.

– Er vi ikke ganske mange som står sammen – egentlig, spør Rolf Kjøde retorisk.

Normisjons generalsekretær er også talsmann for ELN-fellesskapet, og ordene falt under hans innledningsforedrag på ELN-konferansen «Være frimodig og sterk». Drøyt hundre deltakere fra et bredt spekter av kirke- og organisasjonslivet i Norge, er påmeldt konferansen som har satt Verdensvid bibeltillit som overskrift over dagene.

– Vi er ikke ute etter å dra folk ut fra sin sammenheng, men ønsker å støtte og oppmuntring i en vanskelig tid. Så får det bli opp til den enkelte å vurdere om man kan stå i den sammenhengen man er, sier Kjøde.

To grøfter
Han trekker fram to ord – som begge representerer en fare for utviklingen: fragmentering og marginalisering.

– Det er ikke vanskelig å se for seg, i møte med den utviklingen vi ser i blant annet Den norske kirke, at fragmentering kan bli et resultat. Vi går dit, andre dit – så splittes vi opp i små enheter, sier Kjøde.

Han har stor respekt for at noen velger denne løsningen, men det er ikke en utvikling han selv ønsker.

– For meg er det ikke stas å tenke Normisjon som eget kirkesamfunn. Jeg ønsker å være en del av noe større, noe med enda mer fylde. Det har jeg i Den norske kirke der jeg også er ordinert prest. Der ønsker jeg å være og der ønsker jeg å stå for det jeg mener er rett, sier han.

Sentrum 
Samtidig skal man ikke være naive og blåøyde. Dersom avskallingen presser seg fram, bør man ha snakket sammen i forkant og være klar.

– Vi må tenke langs begge spor. Vi skal støtte og tilskynde folk der de er, samtidig må vi posisjonere oss så vi er klare den dagen det blir nødvendig, sier normisjonsgeneralen.

Den andre grøften han pekte på, er marginalisering.

– Vi som vil stå på en klassisk, evangelisk grunn tilhører ikke marginene. Vi må ikke bli lurt til å tro det, sier han, og pekte på at det er de nye strømningene som er marginale i den verdensvide kirke.

– Vi som er satt til å ha ansvar har ansvar for å tegne dette bildet tydelig, både til oss selv og til folket. Vi er ikke marginen, vi står midt i sentrum, sier Rolf Kjøde.

Evangelisk luthersk nettverk i Norge består av organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap på evangelisk luthersk grunn. ELN ble etablert  29. mars 2012 av Frikirken, DELK, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.
 

 

Oppretter nytt nettverk

Vil markere samhold på grunnlag av en klassisk luthersk tro

Frikirken, DELK, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet er organisasjonene og kirkesamfunnene som nå danner «Evangelisk luthersk nettverk».

– Vi vil markere samhold på grunnlag av en klassisk luthersk tro, sier Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon og talsmann for nettverket i en pressemelding som er sendt ut i dag.

 

Både overordnet og lokalt

Evangelisk luthersk nettverk ble dannet 29. mars og er nå forankret i alle de fem organisasjonene og kirkesamfunnene som står bak. Et grunnlagsdokument er utarbeidet. Der understrekes det at nettverket vil både ha et overordnet perspektiv, og drøfte «de langsiktige linjene i den kirkelige utviklingen». Et særlig sentralt spørsmål er «ulike handlingsalternativer dersom det skjer et større oppbrudd fra Den norske kirke».

Samtidig ønsker nettverket å ivareta et lokalt fokus. Det vil arbeides med å søke ulike allianser på samme trosgrunn for å etablere lokale fellesskap, særlig på steder der det er få aktive kristne eller der den lokale situasjon ellers utfordrer til dette.

– Nettverket er opptatt av å styrke frimodigheten til alle som vil forkynne og veilede ut fra en klassisk bibelsk tro og tanke. Dette gjelder forkynnere og leder i organisasjonene, pastorer i frikirkene og ikke minst veldig mange prester i Den norske kirke. I 2007 skrev omtrent 400 prester at et vedtak om to syn i homofilispørsmålet kunne skape store problemer for deres tjeneste. Vi håper at nettverket kan bygge opp en tjeneste som samler disse gruppene og gir frimodighet til forkynnelse og fortsatt tjeneste ut fra en glad tillit til Bibelen som Guds ord, sier Rolf Kjøde.

 

Luthersk – med relasjoner til andre

Evangelisk luthersk nettverk understreker at deres teologiske plattform er en tillit til Bibelen som Guds åpenbarte og pålitelige ord. Nettverket er luthersk, men ønsker å ha gode relasjoner til kristne av ulik konfesjon som har samme holdning til Skriften.

– Mange kristne rundt opplever seg marginalisert om de vil stå for en klassisk luthersk tro ut fra Guds ord. Dette svarer ikke til realiteten i den verdensvide kirken der vestlige liberale møter stadig økt motstand fra de sørlige kirkene. Som ledere vil vi ta ansvar for å vise at vi er mange som står sammen fra ulike sammenhenger, og at de teologiske utfordringene ikke leder til fragmentering av kristne som hører grunnleggende sammen, sier Rolf Kjøde.