Innlegg

Vil lønne ansatte via sponsorer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) vil styrke barne- og ungdomsarbeidet med nyansettelser utenom budsjett.

«Vi skal bygge framtidens NRI», erklærte nestlederen i kretsstyret, Sigbjørn Sørli, offensivt overfor Sambåndet i novembernummeret i fjor. Etter et ekstraordinært kretsårsmøte i oktober der økonomiske problemer ble diskutert, var budskapet fra Sørli klart:

– Det er barn og unge som er fremtiden. Det er i den gruppen vi må investere de få ressursene vi har.

Nye stillinger.
I forkant av kretsårsmøtet neste helg (5.–7. juni) har kretsstyret lagt fram dokumentet «Veien videre» (ekstern lenke). Her legges det opp til å ansette en barne- og ungdomsarbeider i halv stilling fra høsten 2015, som i hovedsak skal lønnes av penger fra eksterne sponsorer. I tillegg vil de ansette et team på inntil fire andreårsstudenter (T2) fra Bildøy bibelskole. De skal bo i Kristiansund og arbeide 50 prosent i byen og 50 prosent i kretsen. Dette kommer i tillegg til dagens halve stilling (for tiden 40 prosent) som leder for NRI-ung.

– Pengene til barne- og ungdomsarbeideren er i ferd med å komme på plass fra bedriftssponsorer, og vi leter etter den rette personen til stillingen. Kristiansund Indremisjon finansierer inntil fire T2-studenter, opplyser kretsleder Arild Ove Halås til Sambåndet.

Tre av T2-studentstillingene er allerede besatt: Sunniva Fuglestveit fra Mandal, Hans Ivar Guddal fra Hardanger og Daniel Solbakk fra Åsane ved Bergen begynner som barne- og ungdomsarbeidere 17. august og skal blant annet jobbe med Krik (Kristen idrettskontakt) og skolefritidsordning (SFO). De er i dag førsteårsstudenter ved Bibelskolen. En mentorordning er også på plass.

– Målet med nyansettelsene er å styrke lags- og leirarbeidet, og planen er at dette skal bli en varig ordning, sier Halås.

Økte gaveinntekter.
I månedene før det ekstraordinære kretsårsmøtet i oktober 2014 skrev Sambåndet flere ganger om likviditetsproblemer og bekymring for lønnsutbetalinger i NRI.

– Etter dette møtet har det skjedd mye positivt både økonomisk og på andre måter. Ordningen med frivillige gaver med skattefradrag (FGS) til kretsen har stabilisert seg på et nivå som ligger nesten 250.000 kroner over det som var tilfellet for et år siden, opplyser Halås.

Kretsen fikk et brukbart overskudd for 2014, og likviditetsbekymringene er lagt til side.
– Vi har nå det vi kan kalle en vanlig misjonsøkonomi, altså ingen overflod, men vi klarer oss, sier Halås.

Begynt å gå
De stillingene kretsen har i dag, består. I skrivende stund søker NRI etter en 50 prosent stilling som administrasjonsleder. Det betyr at stillingen til Jan Inge Nasvik på kretskontoret blir erstattet når han går av med pensjon.
Kretslederen tror folk skjønte alvoret etter det ekstraordinære kretsårsmøtet. Ett av alternativene til vedtak som kretsstyret la fram da, var sammenslåing med nabokretsen Sunnmøre Indremisjon.

– Det ble utløst en sterk vilje til å drive kretsen videre som egen enhet, sier Arild Ove Halås.

På spørsmål om de med dette klarer å bygge «fremtidens krets», svarer kretslederen slik:

– Dersom det som ligger i «Veien videre» blir vedtatt, er vi i alle fall i gang med å gå i den retningen vi ønsker å bevege oss, og et slik vedtak vil være noe av det mest positive på lenge.

Relanserer Molde Friskole

– Vi måtte enten legge ned eller satse friskt. For oss er det naturlig å gjøre det siste, sier Aril Ove Halås, kretsleder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Tirsdag kveld gikk startskuddet: nytt navn, nye valgfag, nye nettsider, ny rektor, ny profil. Ja, det meste er nytt når Romsdal Ungdomsskole nå fremstår som Molde Friskole.

– I praksis har vi nok lansert en ny skole, ja, sier Halås til Sambåndet.

For lite elever.
Valget var tvingende nødvendig

– I de 10 årene vi har drevet skolen har elevtallet svingt fra 7 til 30 elever. I år er tallet 14. Det er for lavt dersom vi skal greie dette økonomisk, sier Halås, som også er nestleder i skolestyret.

I tillegg til relansering av ungdomsskolen, planlegges også utvidelse med barneskole. Denne er ikke formelt godkjent, men signalene fra direktoratet er så gode, og de håper å være i gang til høsten.

Være best.
Den nye skolen er ikke tenkte som en skole bare for kristne familier. Den skal være et alternativ for alle. Skolen satser derfor også friskt på ny markedsføring, blant annet med egen reklamefilm som skal gå på kinoen i Molde. (se filmen i videovinduet)

– Vi ønsker å framstå som et spennende og bra alternativ der elevene får et positivt møte med den kristne troen, men også at vi fremstår som en skole med høy kvalitet. Vi har faktisk satt oss selv det målet at vi ønsker å være best på alt, sier en optimistisk kretsleder.

Ny rektor.
Den som får jobben med å føre de store visjonene fram til resultat, er Jeanette Vesetvik. Hun er i dag inspektør ved skolen og har hatt store deler av ansvar for fornyingsprosessen. Fra 1. august overtar hun som rektor. «Et trosprosjekt», og «vi håper å få gå i ferdiglagte gjerninger», er noen av ordene hun bruker for å beskrive det de nå har kastet seg inn i.

– Vi opplever veldig mye positiv respons. Foreldre tar kontakt om elever som ønsker å gå her. Lærere som ønsker å jobbe her, ringer også. Det er spennende, sier hun.

Pensjonister.
Hun erkjenner at forventningene og presset om en ny spennende skole også merkes for henne som kommende rektor. Da er det godt å vite at det er mange som ber for både henne og skolen, og så er hun trygg på at skolen de har jobbet fram, faktisk er god.

Nytt og bedre SFO, der aktive pensjonister skal bidra med sin kunnskap i tillegg til assistentene. Leirskole for 7. trinn. Nye valgfag: kortreiste opplevelser, kreativ gjenbruk, oppdrag Øst-Europa . Dette er noe av det konkrete som er gjort for å skape et løft for skolen.

Tur til øst.
Og kanskje det mest eksotiske, skoletur til Øst-Europa.

– Vi ønsker å arrangere en tur til Øst-Europa der vi arrangerer vår egen hjelpesending. Der vil vi blant annet besøke barnehjem eller dagsenter og dele ut hjelp til disse. Vi tror en slik tur vil si oss noe om verdier og så håper vi at dette vil bidra til disippelgjøring for de av elevene våre som er kristne, sier Vesetvik, som oppsummerer arbeidet med den nye skolen på denne måten:

– Vi har hatt en god skole hvor vi har opplevd at mange elver har fått blomstret og hatt det godt, men økonomisk har det har vært for få. Nå blir det litt som da disiplene hadde vært ute hele natta og ikke fått fisk, da fikk de beskjed om å kaste garnet på andre siden av båten. Der er vi litt nå, sier JeanetteVesetvik.