Tag Archive for: Norsk luthersk misjonssamband

Ikke fusjon nå

Så langt vi har kunnet registrere, er det få eller ingen andre fra ImF som har støttet tanken offentlig. Dermed er en sammenslåing heller ikke særlig aktuell.

Med ujevne mellomrom har spørsmålet om fusjon av Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) dukket opp, sist fra ImF-forkynner Torgeir Skrunes på generalforsamlingen i sommer. I hovedartikkelen i Utsyn nr. 15/2016 er Skrunes intervjuet om temaet sammen med barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland, Andreas Evensen, som også er positiv til fusjon.

I en «bunnstyrt» (kongregasjonalistisk) organisasjon som ImF vil det være helt nødvendig med en bred oppslutning og tilskyndelse på lokal- og kretsnivået i organisasjonen for at en fusjon skal komme på tale. Så langt vi har kunnet registrere, er det få eller ingen andre fra ImF som har støttet tanken offentlig. Dermed er en sammenslåing heller ikke særlig aktuell.

Vi kan heller ikke se at Skrunes og Evensen presenterer velfunderte argumenter for en fusjon. Det vises til at det kan oppstå «konkurranse» mellom ImF og NLM i forbindelse med forsamlingsbygging på bedehus der begge er representert. Vi er enig i at det er reelt, men mener at arbeidet ImF og NLM – sammen med Normisjon – har gjort med å utrede ulike modeller for samarbeid, tar tak i denne utfordringen. Flekkerøy Bedehusforsamling, som vi bringer reportasje fra i temaseksjonen, er et eksempel. Vi merker oss uttalelsen om at NLM sentralt ønsket at forsamlingen kun skulle knytte seg til dem, mens de to lokalforeningene var enig om å være tilknyttet både ImF og NLM.

Normisjon oppsto i 2001 som resultat av en fusjon av blant andre Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen, og på Nærbø har ImFs lokallag funnet sammen med Normisjon i en forsamling. Også på Bryne har det vært samarbeid mellom ImF og Normisjon. Det er altså ikke gitt at det bare er NLM det er aktuelt å samarbeide med.

Andreas Evensen legger vekt på at ImF og NLM har det samme læregrunnlaget. Det er riktig, men vi kan ikke lukke øynene for at det både geografisk og historisk har vært ulik betoning av teologiske spørsmål. Det gjelder både innad i organisasjonene og organisasjonene imellom, og slik er det til dels fortsatt. Vi mener at det i ImF er større rom for ulike syn i en del læremessige spørsmål enn det er i NLM.

På ImFs første årsmøte, for nøyaktig 117 år siden til helgen, deltok både NLMs første formann, Johannes Brandtzæg, og lederen for Misjonsselskapet, Lars Dahle. Ifølge boken «Ordets folk» var tanken med det at indre- og ytremisjon hørte sammen – uten at det dermed var snakk om sammenslåing. Det er vi enig i, og da som nå er det ikke gitt at fusjon er nødvendig for å oppnå det.

Brukte jubileumshilsen til å ta opp krenkelser

NLM 125 ÅR – Vi må erkjenne at vår historie inneholder smerte og fortvilelse, sa NLMs generalsekretær Øyvind Åsland i sin jubileumshilsen.

Under den storslåtte feiringen av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt 125-årsjubileum brukte generalsekretær Øyvind Åsland deler av sin hilsen på å ta et oppgjør med smerten og fortvilelsen en del har opplevd i organisasjonen.

– Det er godt at vi kan takke og glede oss på en sånn dag som dette. Samtidig må vi erkjenne at vår historie inneholder smerte og fortvilelse, sa han.

Åsland forteller at han tenkte lenge på om det var riktig å ta opp dette i talen sin, og generalsekretæren sier han fikk positiv respons fra andre i organisasjonen da han tok det opp i forkant av jubileumsfeiringen.

– Det er fristende å ikke nevne de tingene her på en dag som i dag, og en kjenner at aller helst kunne jeg tenkt meg å glatte over det og pynte på sannheten, sa generalsekretæren i sin hilsen foran en nesten fullsatt sal i Oslo Konserthus.

Men vi bestemte oss for at vi ønsker å være ærlige når vi i dag snakker om de 125 årene som vi har drevet misjon. Smerten og fortvilelsen som noen bærer på, er vår smerte, det er vår fortvilelse.

Krenkelser, smerter og dype spor

Åsland trakk fram flere eksempler på krenkelser som har skjedd i NLM-sammenhenger.

– Vi vet at det har skjedd krenkelser på våre bedehus, og at noen barn på noen av våre internat i utlandet har opplevd det samme. Også i NLM er det noen som er fortvilet og bærer på en stor smerte fordi det som ikke skulle skje, skjedde. Vi vet også at en del misjonærbarn har blitt adskilt fra foreldrene, og det de opplevde, har satt dype spor, fortalte Åsland.

Han ønsket å være tydelig på at NLM jobber for at slike ting skal unngås i fremtiden.

– I dag tenker jeg på smerten til de som har blitt utsatt for krenkelser i våre sammenhenger. Samtidig ønsker vi i dag og i fremtiden å gjøre alt vi kan for at dette ikke skal kunne skje igjen hos oss.

– Med tillit og respekt

Generalsekretæren ga tydelig uttrykk for at han ønsket en åpenhet og raushet i organisasjonen for de som har vonde opplevelser.

– Vi ønsker å møte dem som bærer på smerten og fortvilelsen med tillit og respekt. Det er det ikke alltid vi har klart, men ønsker å si klart og tydelig at det er vårt ønske. Vi vil jobbe for at flere skal oppleve at det er mulig å komme til oss som er ledere i NLM og snakke om disse tingene på en ærlig og åpen måte, sa Åsland i sin hilsen.

Les også: Vil vera opne om overgrep

Jesus-fokusert

125-årsfeiringen i Oslo konserthus var ellers preget av mye musikk og et sterkt søkelys på Jesus og visjonen «Verden for Kristus». Søkelyset på Jesus var noe flere av appellholderne trakk frem.

– Vi har lyst å takke dere for det sterke Jesus-fokuset som dere har, og arbeidet med å nå de minst nådde med evangeliet, sa Anne-Lise Søvde som er daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme) og kom med en hilsen på vegne av alle misjonsorganisasjonene.

Kongshaug-elever imponerte

Også de musikalske innslagene og videoene som ble vist mellom innslagene, la stor vekt på vitnesbyrdet om Jesus. I tillegg til artister som Garness, Trygve Skaug og Gunstein Draugedalen, var et stort kor og musikere fra Kongshaug Musikkgymnas, en videregående skole som drives av NLM, med og preget jubileumsfeiringen.

Elevgjengen fra Kongshaug imponerte forsamlingen og fikk den største applausen av alle på scenen denne kvelden.

– Det er veldig kjekt å være her og høre på Kongshaug. Jeg stortrives, fortalte Magnar Olsen som til vanlig er misjonær for NLM i Hong Kong.

Stolt bestemor

Noen andre som hadde tatt turen til NLMs jubileumsfeiring, var Inger Barreth Stevik og datteren Borghild Barreth Wegge.

– Vi er her for å få med oss festen og høre på Kongshaug-elevene. De er vi stolt av, og de har mye å vise fram, sier Barreth Wegge.

Barreth Stevik kom helt fra Hitra i Sør-Trøndelag for å få med seg feiringen i Oslo.

– Jeg har reist langt for å være her. Dette er en stor dag å få være med på, sier hun.

Barreth Stevik forteller at hun vokste opp med historier fra Utsyn om misjonærene i NLM.

– NLM er hjertemisjonen for meg. Jeg gikk på NLM barneforening og hørte om misjonen der. Nå er jeg snart 80 år og har barnebarn som går på Kongshaug og er ivrig med i misjon. Det er stort for en bestemor, sier hun.

Unge kvinner i Bergen

NLM ble startet den 18. mai, 1891 under navnet Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund etter initiativ fra en gruppe unge kvinner i Bergen. De var blitt inspirert til å nå kinesere med det kristne budskapet gjennom den engelske misjonæren James Hudson Taylor.

De første misjonærene dro til Kina allerede i september samme år. Da kommunistene overtok makten i Kina i 1949, måtte alle misjonærene forlate landet. Dette førte til at organisasjonen begynte å sende misjonærer til andre land enn Kina og endret etter hvert navn til Norsk Luthersk Misjonssamband.

– Det er veldig gøy å være med på feiringen og se hele historien til NLM, sier Aslak Ådnestad ved kakebordet i pausen.

Han jobber som administrasjonskonsulent i NLMUng.

– Til daglig ser vi gjerne bare det som skjer nå, men her får vi se at NLM hele tiden har holdt fast på visjonen sin om å vinne verden for Kristus. Det er jo det mest sentrale i det vi driver med, sier han.

En middels norsk kommune

En nesten fullsatt sal i Oslo Konserthus feiret NLMs 125-årsjubileum. Foto: Markus Plementas, KPK

En nesten fullsatt sal i Oslo Konserthus feiret NLMs 125-årsjubileum. Foto: Markus Plementas, KPK

NLM er en stor organisasjon, og Anne-Lise Søvde fra Norme sammenlignet den med en middels norsk kommune

– Vi i Norme er glad i statistikk og tall, og totalomsetningen i NLM er på størrelse med en kommune på 20 000, altså en mellomstor norsk kommune, fortalte hun.

Hun kunne også fortelle at NLM i 2015 samlet inn over 200 millioner kroner, som er mer enn TV-aksjonen får til:

NLM er store, med rundt 1300 årsverk og cirka 2000 mennesker som har sitt arbeid i NLM-tjeneste. Det er over 100 millioner i skatteinntekter fra arbeidstakere i NLM. I offentlige midler får NLM 580 millioner, omtrent like mye i tilskudd som min lille hjemkommune.

Tjenerskap og evangeliske stridsmenn

Astrid Rydland Aasen holdt feiringens åndelige appell og trakk frem tjenerskapet og sinnelaget som beskrives i Filipperne 2, 1-11.

– I en verden som ofte handler om å få, består NLM av folk som ønsker å gi, sa hun.

Pastor Purevdorj Jamsran fra Bayariin Medee-menighetene i Ulaanbatar i Mongolia representerte de internasjonale samarbeidskirkene.

– Vi mongoler har stor respekt for stridsmenn og soldater. De siste 125 årene har NLM kjempet den gode striden for Jesu Kristi evangelium, sa han i sin appell.

125 Jesus-vitnesbyrd

Jubileumsfeiringen til NLM fortsetter gjennom hele året, men konserten i Oslo konserthus er den største enkeltmarkeringen av 125 år som misjonsorganisasjon.

– Følelsen jeg kjenner på, er dyp takknemlighet til alle som har vært med og dele denne kvelden med oss, til alle som kommer med gode ord og positiv innstilling og blir med og feirer NLMs 125 år, sa generalsekretær Åsland.

Han fremhevet spesielt Jesus-vitnesbyrdene som noe av det han satte mest pris på med jubileumsfeiringen.

– På verdenforkristus.no kan du se 125 vitnesbyrd der mennesker fra ulike tider og ulike steder forteller om hva Jesus betyr for nettopp dem.

Arrangementet i Oslo konserthus ble avsluttet med allsang av salmene «Navnet Jesus» og «Deg å få skoda» før det ble servert kinesisk mat i Misjonssalen. KPK