Innlegg

Martinsen blir kretsleder i Nordmøre og Romsdal

Han overtar lederstolen etter Arild Ove Halås som gir seg sommeren 2018.

Ansettelsen ble vedtatt av kretsstyret i Nordmøre og Romsdal indremisjon (NRI) mandag kveld, og nyheten ble meldt på kretsens egne hjemmesider onsdag. Ole Christian Martinsen har vært barne- og ungdomskonsulent i kretsen siden sommeren 2015.

Fryktet leder-fella
Kretsstyret har arbeidet med ansettelsen en tid etter at dagens kretsleder, Arild Ove Halås, i vinter gav beskjed om at han ønsket å gi seg neste sommer. Da vil han ha sittet 12 år som kretsleder.

– Det har vært viktig å unngå å komme i samme situasjon som mange andre kretser i ImF hvor man blir stående uten kretsleder. Samtidig har kretsstyret startet et arbeid for å se på de samlede arbeidsoppgaver i kretsen og den totale kabalen av ansatte, oppgaver, økonomi m.m. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gå igjennom dette, skriver kretsen på hjemmesiden.

Førstevalg
Arbeidsgruppen fant raskt ut at de allerede hadde en person ansatt med den utristning de var på jakt etter, og et samlet kretsstyre valgte å kall Ole Christian Martinsen som leder for kretsen fra neste sommer. Det første året blir et prøveår med permisjon fra dagens stilling som leder i ImF-Ung Nordmøre og Romsdal.

– Vi er glad for at vi kan planlegge dette skiftet i god tid, og at vi allerede nå har tingene på plass. Nå kan både kretsstyret og administrasjonen få god tid til å legge til rette og planlegge skiftet, sier kretsledelsen.

Halås fortsetter
Også dagens kretsleder uttrykker glede over at Ole Christian Martinsen har sagt ja til kallet om å bli hans etterfølger:

– Han er den personen vi trenger for å lede indremisjonsarbeidet vårt inn i fremtiden og er både åndelig og menneskelig utrustet til denne oppgaven. NRI trenger nye og yngre krefter inn i ledelsen av arbeidet, så dette var det beste som kunne skje kretsen vår.

Selv skal Halås fortsette i kretsen i en delstilling som forkynner med noen adminstrative oppgaver.

Ole Christian Martinsen kommer opprinnelig fra Bergen, er gift med Kristin og har tre jenter (Ingunn, Ellen og Tilla) fra 1-7 år. Familien er bosatt i Torvikbukt.

Fra to til en leir

I år slår Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) sammen Venner på Hest-leir og Fotball-leir.

– Barne- og Ungdomsrådet (BUR) i NRI har vedtatt å slå sammen de to leirene, for å spare ressurser som ledere og talere. Det er økonomiske og praktiske grunner for det. Og i stedet for om lag tjue stykker på hver leir, blir det nå et større fellesskap, sier leder i leder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon-Ung (NRI-Ung), Ole Christian Martinsen, til sambåndet.no.

Påmeldinger
Leiren er for barn fra 4. til 7. klasse. Når man melder seg på leiren, velger man hest eller fotball. Leiren er fra 1. til 3. april, og så langt er det cirka 25 barn som her meldt seg på.

– De er ikke så raske med å melde seg på her i Nordmøre og Romsdal. De er raskere i Midthordland, er Martinsens erfaring.

Han forventer det kommer en del påmeldinger etter hvert som leiren nærmer seg.

Kjent med Jesus
Frænabu vil være basen for leiren. NRI-Ung har leid Bryn-hallen, hvor den ene gruppen vil spille fotball. Den andre gruppen reiser til Erik-lia for å ri og stelle hester. I tillegg til hest og fotball blir det quiz og bibelundervisning.

– Hva vil dere med leiren?

– Hovedpoenget er at barn og unge skal bli bedre kjent med Jesus, og at de opplever et godt fellesskap. Kristne barn blir oppfordret til å ta med ikke-kristne venner, sier Martinsen.

Winter Games

Allerede denne helgen er det leir på Frænabu, og den bærer navnet Winter Games.

– Vi har hatt den leiren en del år. Den er en tradisjon, sier Martinsen.

Winter Games er en leir for barn fra 1. til 4. klasse.

– Det er som en vanlig leir, bare at vi har en del uteaktiviteter. Deltagerne blir delt i lag, og det blir lagt ut forskjellige poster med konkurranser og oppgaver. Og så er det bibelundervisning, og det blir leirfest. Der har vi fått besøk av Karianne Hatlevik fra Bergen, forteller Martinsen.

Værvarselet for Farstad i Fræna kommune (se kart) byr på snøbyger fredag formiddag og søndag ettermiddag, ellers delvis skyet og temperaturer fra null til minus fem grader.

På  NRIs hjemmeside opplyses det at det så langt er 43 påmeldte, men det er ennå plass til noen flere. Det er deltagere fra mange forskjellige steder i Nordmøre og Romsdal. Ifølge Martinsen er antallet deltagere sånn som det bruker å være på Winter Games.

Ungdomsteamet, som består av tre T2-studenter fra Bildøy Bibelskole, vil være med som ledere.