Innlegg

Setter søkelys på trosfrihet og misjon 

Biskop Ole Christian Kvarme mener misjonstanken, forståelsen og praksisen i vår egen kirke må fornyes.

– Dette kommer til å bli et viktig oppslagsverk for alle som er interessert i misjon i flere tiår fremover, sa Biskop Ole Christian Kvarme på lanseringen av oppslagsverket «Freedom of Belief and Christian Mission».

Lanseringen var i form av en seminarbolk hvor ulike perspektiver på trosfrihet ble presentert.

Verket er del av misjonsserien Regnum Edinburgh Centenary Series og er redigert av Knud Jørgensen og Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen. Det tar for seg misjon og trosfrihet både historisk og i et dagsaktuelt perspektiv.

Biskop Ole Christian Kvarme valgte under lanseringen å fokusere på trosfrihet i Oslo by.

– Et eksempel var da Jonas Gahr Støre møtte mye protester da han var tydelig på sin kristne tro, men når andre arbeiderpartirepresentanter har ytret sin motstand mot religiøsitet, er det ingen protester, sier Kvarme.

Han mener misjonstanken, forståelsen og praksisen i vår egen kirke må fornyes.

– En substans i trosopplæringen som gir barn og unge språk. Et økumenisk arbeid, og holdning i formidlingen av evangeliet. Noe av det viktigste vi har gjort, er at menigheten har gitt rom til migrantmenigheter. I en ny misjonstenkning må vi se på diakoniens plass, sier biskopen.

Todelt utfordring
Lisa Winther som jobber i Stefanusallinasen, mener at kirkens trosfrihetsutfordring er todelt. Den faktiske forfølgelsen og hvordan vi forstår det.

– Vi trenger å forstå trosfrihet som et bibelsk perspektiv og som en iboende rettighet. Bibelen forsvarer retten til å velge og utøve sin tro. Hvorfor jobber vi som en kristen misjonsorganisasjon også for trosfriheten til andre? Når kristne kjemper andres sak, er det et sterkt vitnesbyrd om den Gud vi tror på, sier Winther.

Hun tar opp hvordan vi kan respondere på forfølgelse og bruker eksempler fra Bibelen.

– Vi kan utholde lidelsen i stillhet, flykte eller protestere og kreve rettigheter. Det er ofte en lettelse at Bibelen ikke bare gir ett alternativ – å snu det andre kinnet til. Det er befriende at Bibelen gir mulighet for protest, og at vi ikke trenger å komme med fasiten for den riktige responsen, avslutter hun.

Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen, peker på radikal islam som en av de største utfordringer for trosfrihet og kristen misjon i dag.

– Menneskers trosfrihet bør være nærmest ubegrenset så lenge det ikke setter restriksjoner for andre. Vi må sørge for at det er et lovverk og en praksis som tillater andre å tro noe annet. Vi må være med å underbygge og bekrefte pluralitet, sier Hans Aage Gravaas.

Case-studies
– Vi har bedt forfatterne om å relatere det de skriver. til kristen misjon. Vi er opptatt av å vise bredde, men også bruke case-studies, sier Knut Jørgenesen.

Spesifikke land som portretteres, er blant annet Eritrea, Nord-Korea, Etiopia og Burma, Indonesia, Pakistan og Sovjetunionen men også Vest-Europa og marginalisering av kristne gjennom sekularisering.

FNs menneskerettighetserklæring artikkel 18 om frihet til å tro på og utøve sitt livssyn og religion får stadig mer oppmerksomhet også fra parlamentarikere fra hele verden etter at «Charter of Freedom of religion or Belief» ble undertegnet på fredssenteret i fjor. Parlamentarikerne møtes igjen i New York i slutten av september. KPK

 

Kvarme: – Vi må bruke friheten vår

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme er tilbake på jobb etter en hjerteoperasjon, og gikk onsdag fakkeltog for de forfulgte.

For åttende år på rad arrangerer Stefanusalliansen og Åpne Dører fakkeltog for de forfulgte. I år er søkelyset rettet mot religiøse minoriteter i Eritrea, Somalia og Nigeria, og blir markert elleve steder i Norge.

Denne uken gikk det fakkeltog i flere byer i landet. I hovedstaden gikk fakkeltoget fra Oslo Domkirke til Utenriksdepartementet, hvor statssekretær Bård Glad Pedersen (H) tok imot et opprop og holdt en appell.

Arrangementet startet i en fullsatt domkirke og ble innledet av Ed Brown, leder for menneskerettighetsarbeidet i Stefanusalliansen.

– Vi må stå opp for kristne over hele verden som forfølges og drepes for sin kristne tro. De lever i frykt og i håp og glede over at Jesus lever, sa Brown før faklene ble tent.

Tilbake på jobb
Fremst i toget gikk Oslo-biskop Ole Christian Kvarme. Han er tilbake på jobb etter å ha vært sykemeldt i nesten åtte måneder på grunn av en hjerteoperasjon.

65-åringen holdt også en appell utenfor Utenriksdepartementet og overleverte oppropet til statssekretæren.

– Kjære lysbærere for alle forfulgte. De risikerer livet for å heve stemmen, vi risikerer lite. De kan havne i metallkontainere i ørkenen, vi har våre varme hjem.
– De sniker seg over grensen uten papirer, vi reiser med norske pass til eksotiske feriemål. Det er også helt usannsynlig at myndighetene skulle bryte opp denne samlingen og arrestere oss», sa Kvarme innledningsvis i sin appell.

– Livssynsfrihet helt sentralt
Før han overleverte oppropet til statssekretær Bård Glad Pedersen, ønsket han UD god lesning og lykke til med departementets og regjeringens arbeid for å fremme trosfrihet for alle.

– Det er fantastisk å se så mange mennesker engasjert i solidaritet fordi minoriteter forfølges. Deres fakkeltog gir håp også for mennesker som kanskje er i ferd med å gi opp håpet selv, sa statssekretæren da han fikk overrakt oppropet.

Han sendte også en hilsen fra utenriksminister Børge Brende, som for tiden er på Nordisk rådsmøte i Stockholm.

– Tros- og livssynsfrihet er helt sentralt i vårt og regjeringens arbeid for menneskerettigheter. Vi står opp for religiøse minoriteter i FN, og støtter menneskerettighetsforsvarere på flere kontinenter.

– Forholdene for religiøse minoriteter har ikke blitt bedre i året som har gått. Mitt håp når vi møtes her neste år er at vi kan vi se tilbake på et år som har brakt lys og håp til religiøse minoriteter, sa statssekretæren i sin appell.

Savner flere engasjerte
Til tross for at det var en fullsatt domkirke som deltok i onsdagens fakkeltog, legger ikke Oslo-biskop Ole Christian Kvarme skjul på at han gjerne skulle sett enda flere engasjerte kristne møte opp.

– Det er noe som må ligge i hjertet vårt som kristne i den situasjonen som våre kristne søsken lever under mange steder i verden, sier biskopen.

Han har vært med å markere denne dagen helt siden oppstarten mens han enda var biskop i Borg bispedømme.

– Dette er et godt felleskristent samarbeid med god oppslutning. Men jeg skulle ønske at enda flere stilte opp. Vi som har tros- og ytringsfriheten bør bruke den, sier han.

Også avtroppende synodeformann i Frikirken, Arnfinn Løyning, gikk i fakkeltoget i Oslo onsdag. Han er enig med biskopen og skulle helst sett flere kristne markere tros- og livssynsfrihet for de forfulgte.

– Dette fakkeltoget er så meningsfylt at det skulle bare mangle at jeg som privilegert kristen tilkjennegir at vi står sammen med de som må lide for sin tro, sier han. KPK