Innlegg

ImF Sør jakter kretsleder

Ommund Tveit slutter som kretsleder i ImF Sør. Kretsstyret ønsker seg en erstatter i 100 prosent stilling.

– Jeg lengter tilbake til å jobbe med ungdom, begrunner Ommund Tveit.

Sambåndets telefonoppringning når den avtroppende kretslederen «på heia», som han sier, etter avsluttet elgjakt. Han har i praksis vært i stillingen siden februar 2014. Først som vikar for Torgeir Skrunes. I august 2014 ble han konstituert i stillingen.

– Det siste året har jeg vært fast ansatt som kretsleder, sier Tveit.

Ikke forkynner

50-åringen har tidligere vært rektor på ImF-eide KVS-Bygland. Nå flytter han og kona til Ytre Namdal i Nord-Trøndelag der Ommund Tveit i januar neste år går inn i stillingen som driftsleder ved 100-årsjubilanten Val videregående skole.

– Det blir et skikkelig oppbrudd, ja, men det var jeg innstilt på. Jeg tror det har vært rett den tiden jeg har vært kretsleder, men jeg har aldri trodd at jeg skulle bli lenge i den stillingen, sier Ommund Tveit.

Han påpeker at han ikke er en forkynnertype, og han mener selv at en kretsleder bør være ute og møte misjonsfolket på den måten.

– Jeg tror derfor jeg kan gjøre en bedre jobb et annet sted. Men jeg sliter litt med å reise fra indremisjonen, som jeg har tilhørt hele livet, sier han lunt – vel vitende om at Val videregående skole er eid av Norsk luthersk misjonssamband (NLM).

– Jeg har ikke noe utestående med dem heller, legger han til.

Eventyrlyst

Han og kona bor i dag på Birkenes ovenfor Vennesla. Kretslederkontoret ligger på leirstedet Audnastrand på Vigeland. Avstanden på 1 time og 20 minutter er en medvirkende årsak til jobbskiftet.

Kona – som er hjelpepleier av yrke – er positiv til flyttingen og har lyst til å prøve noe nytt.

– Det ligger nok også litt eventyrlyst bak jobbskifter, og så kjenner jeg et par av dem som jobber på Val, sier Tveit.

På den videregående skolen blir han leder for vaktmestertjenesten inkludert det administrative arbeidet som følger med, og han får ansvar for to vaktmestre.

– Jeg er så voksen nå at jeg trenger ikke så mye ansvar lenger, humrer han.

54-åringen mener at tiden var inne dersom han skulle gjøre noe nytt. Ekteparet har ingen barn, og det har også gjort det lettere å bryte opp. Kretslederstillingen er ikke lyst ut ennå.

– Vi er i en fase der vi tenker på aktuelle personer å spørre. Et par stykker er allerede spurt, men de svarte nei ganske fort.

Han opplyser at disse to ikke er blant de øvrige ansatte, men at de hører til i kretsen.

Fornyelse

– Jeg ser det som viktig at det kommer en i stillingen som kan være med på en fornyelsesprosess som leder til dannelse av forsamlinger og at arbeidet rettes inn mot unge familier. Da kan ikke møtetidspunktet nødvendigvis være kl. 19.30, sier Tveit.

Den avtroppende kretslederen ser ikke for seg at det kan komme forsamlinger på hvert bedehus. Endrede kommunikasjonsmønstre gjør det mulig at noen går sammen. Selv har han hatt som mål å peke ut noen plasser det kan være aktuelt for.

– Noen er godt i gang. Vi trenger ikke alle bedehusene vi har i dag, sier han.

Ommund Tveit har ikke tallet for hvor mange bedehus det finnes i kretsen, men opplyser at det er om lag 22 foreninger og rundt 50 kontaktpersoner.

– Jeg vil nok si at noen blant misjonsfolket er litt trege når det gjelder omstilling. Det ligger ikke for meg å prate i fem år uten at det skjer noe.

Respons

Ommund Tveit tror ikke noen ble veldig overrasket da han orienterte kretsstyret i slutten av august.

– Jeg har fått flere gode tilbakemeldinger på den jobben jeg har gjort, og jeg setter ikke minst pris det noen av de yngste ansatte har sagt.

Torsdag 13. oktober, dagen etter at dette nummeret av Sambåndet ble sendt til trykking, var rekruttering av ny kretsleder sak i kretsstyret. Ifølge styreleder John Fidjeland hadde styremedlemmene i oppgave å tenke på aktuelle navn fram mot styremøtet.

– Det blir nok ikke den enkleste oppgaven, sier Fidjeland om rekrutteringsarbeidet.

Ommund Tveit har etter eget ønske vært ansatt i 60 prosent stilling. Fidjeland sier de nå legger opp til at erstatteren går inn i full stilling. Han bekrefter også at det er et mål at kretslederen er ute som forkynner og besøker foreningene.

Lederkabalen i ImF Sør delvis klar

En ny barne- og ungdomssekretær og en konstituert kretsleder er på plass. I tillegg er det behov for ny administrativ leder fra februar neste år.

− Det er en mulighet for at jeg fortsetter og går inn fast som kretsleder, sier Ommund Tveit som er konstituert kretsleder i ImF Sør frem til sommeren 2015.

Han begynte i august i år. Før det vikarierte han for kretsleder Torgeir Skrunes fra og med februar i år til og med mai. Da kretsstyret spurte Tveit om å vikariere for Skrunes, var han uten jobb.

Et kall
− Jeg ser på det som et kall. Så har jeg blitt godt mottatt av medarbeiderne og misjonsfolket. Jeg trives godt, og jeg har gode medarbeidere. Det er en krets i ekspansjon. Vi har økt. I stedet for å redusere, ansetter vi flere forkynnere. Vi har 8 stykker som jobber som forkynnere i ulike stillingsprosenter. Det er ganske bra. Her er optimisme, forteller Tveit.

Britt Stensland vikarierer som kontormedarbeider i ImF Sør og slutter i februar neste år.

− Vi er på jakt etter administrativ leder. Jeg er veldig avhengig av å ha noen på kontoret, siden jeg bare har 60 % stilling. Nå er stillingen på kontoret 40 %, men vi regner med at vi kan greie å utvide stillingsprosenten. Vi er åpen for full stilling, forteller Tveit.

Stillingen er ikke lyst ut, men ifølge Tveit har man snakket med flere aktuelle kandidater.

Med Guds hjelp
Barne- og ungdomssekretær Åge Nygård går over i en forkynnerstilling fra 1. januar neste år. Tina Haddeland overtar som ny leder for barne- og ungdomsavdelingen. Hun har vært barnesekretær på Kvinatun leirsted en del år.

− Hun ble spurt. Det var naturlig å spørre henne. Vi er veldig fornøyd med at hun overtar for Åge Nygård. Hun gjør en veldig god jobb, sier Ommund Tveit.

– «Klarer jeg dette? Neste tanke var: «Hvis det er det Gud vil jeg skal, så klarer jeg det. Med Guds hjelp.»

Slik beskriver Haddeland sin første reaksjon da spørsmålet kom.

Fortsetter på Kvinatun
Hun understreker at hun fortsetter med leirarbeidet på Kvinatun og som daglig leder i en liten stilling i Flekkefjord åpen barnehage. Det nye er at hun i tillegg vil ha hovedansvar for lag og foreninger og barne- og ungdomsarbeiderne. Hun vil ha en dag fast på kontoret på Audnastrand og delta på barne- og ungdomsrådsmøter.

− Jeg må nok kutte litt ned på lagsbesøkene, men jeg ønsker å komme innom hvert lag i kretsen i løpet av året, så ledere og barn og unge vet hvem jeg er og kan ta kontakt om det er noe. Så ønsker jeg å være flink til å videreformidle informasjon til lag og foreninger, sier Tina Haddeland.