Innlegg

Kuttet tre årsverk på seks år

Ny bemanning i Bergens Indremisjon vil bestå av 5,7 årsverk. Det er tre færre enn i 2010.

Som Sambåndet meldte i januarnummeret, har styret for Bergens Indremisjon (BI) vurdert sammensetning av staben som følge av oppsigelser og pensjonering. Nå er fem stillinger tilsvarende totalt 2,6 årsverk lyst ut. Mens det i budsjettet for i fjor var 6,5 årsverk, legges det nå opp til 5,7. Målt i antall årsverk vil altså nesten halvparten av staben bli ny. Et sentralt grep er at administrasjon er redusert med 0,8 årsverk, fra 2,4 årsverk i 2015 til 1,6 nå. Forsamlingsarbeidet har beholdt 3,1 årsverk.

– Tallet lyver

Det er styret i BI som har arbeidsgiveransvaret. Styreleder Runar Mulelid mener tallet på 0,8 årsverk lyver litt.

– Administrasjonsleder i full stilling utførte også noen forsamlingsrettede oppgaver. Når den stillingen nå blir 50 prosent, overfører vi noen administrative oppgaver til den nyopprettede stillingen som forsamlingsleder 2. Også forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er inne på administrasjon, påpeker han.

– Forsvarlig

Styrelederen mener reduksjonen er forsvarlig både for å få utført de nødvendige oppgavene og med tanke på de administrativt ansatte.

– Det er også snakk om effektivisering. Til nå har både administrasjonsleder og forsamlingsleder deltatt i det styreforberedende arbeidet, men nå skal Glenn gjøre det alene, påpeker Mulelid.

Styret har også sett på om det er mulig å forenkle nødvendige arbeidsoppgaver. For eksempel legges det opp til at bladet Vårt Liv skal komme i et annet og billigere format og med et mer forsamlingsrettet innhold.

Frivillige

– Arbeidsoppgaver som kan utføres av frivillige, vil vi forsøke å få gjort på den måten. Der har de ansatte en viktig rolle, legger Mulelid til.

Etter at diakonimedarbeideren pensjonerte seg har besøkstjeneste og andakter på sykehjem eksempelvis blitt utført av frivillige.

– Som forsamling ønsker vi ikke å «kjøpe oss ut» av arbeidsoppgaver. Frivillighet er sunt for en forsamling. Samtidig vil det fortsatt være flere ansatte hos oss enn i andre forsamlinger, framholder Mulelid.

Reduksjon

For seks år siden var det 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Sammenlignet med det vil staben nå bli redusert med tre årsverk. Har virksomheten blitt redusert tilsvarende?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare konkret på. Dette handler om at vi må dimensjonere staben i forhold til størrelsen på forsamlingen og gaveinntektene. Da har det vært naturlig både for det sittende og tidligere styrer å jobbe i retning av en reduksjon av bemanningen. Vi må jobbe utfra nåtiden. Det er vanskelig å strekke seg lenger på antall ansatte, og så må aktiviteten være deretter.

Sykmeldinger

– De senere år har det vært flere langtidssykmeldinger blant ansatte i Bergens Indremisjon. Hva tenker du om forholdet mellom det og reduksjon av staben?

– Her må jeg svare for mitt eget syn som styrerepresentant. Jeg ser ikke at disse sykmeldingene er direkte relatert til reduksjonen i antall årsverk, sier Runar Mulelid, som til daglig er fastlege på Askøy.

– Hva vil dere gjøre for å unngå sykmeldinger som mulig følge av reduksjon i staben?

– Vi vil ha tett dialog med de ansatte og legge til rette for gode arbeidsforhold. Er det en oppgave som det verken er frivillige eller ansatte til å løse, er det bedre at den ikke utføres enn at noen sliter seg ut. Arbeidsoppgaver må stå i forhold til kapasitet, påpeker styreleder Runar Mulelid.

Viktige

Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er opptatt av at de administrativt ansatte ikke skal oppfatte det slik at de ikke er viktige.

– Uten dem ville arbeidet vårt ha falt sammen, men vi tenker at vi ikke skal bruke mer på administrasjon enn det vi trenger, sier Nord-Varhaug.