Innlegg

PÅ NETT: Frikstad bedehus har lagt ut taleopptak. Bildet er fra innvielsen i 2018 av det utbygde bedehuset i Kristiansand FOTO: PETTER OLSEN

Vurderer samling på nett

(Korona) Når alle møter og gudstjenester blir avlyst, er det flere menigheter og forsamlinger som ser på om det er mulig å møtes digitalt og i smågrupper.

– Vi har ikke snakket om å legge gudstjenesten på nett, men vi forsøker å se hva vi skal gjøre fremover. Vi ser at andre menigheter har strømming av gudstjenesten. Det er noe vi må finne ut av hvis det blir langvarig, sier styreleder Atle Våge i ImF Straume til sambåndet.no.

Utfordringer
Forsamlingen har avlyst all aktivitet inntil 26. mars i tråd med myndighetenes bestemmelser.

– Jeg er mest lei meg for at vi må utsette årsmøtet i dag, søndag 15. mars. Det gir oss utfordringer vi ikke har tenkt på. Vi må vurdere det hele fra dag til dag. Så er jeg spent på hvor lenge butikkene vil holde åpent.

Våge kan også opplyse at tolv personer i forsamlingen nå er i karantene etter at de kom fra konfirmanttur i Kenya. Karantenen blir opphevet på mandag 16.mars.

– De har vært heldige, sier Våge.

Dialog
I Emblem bedehusforsamling er styreleder, pastor og teknikere i dialog om muligheten til å strømme gudstjenester.

– Men vi har ikke landet på noe konkret ennå. Vi prøver å se på løsninger, sier ungdomspastor Nikolai Sundklakk.

– Hva med smågrupper, kan de samles som vanlig?

Vi har heller ikke landet på noe når det gjelder smågrupper. Vi oppfordrer folk til å se situasjonen an.

I ImF Straume har de heller ikke sagt noe om smågrupper.

Når det gjelder smågrupper, må folk vise hensyn. Hver bibelgruppe vurdere når det gjelder helsesituasjon og risikogruppe, sier Atle Våge.

På nett
Forsamlingsarbeider Ingunn Holm på Frikstad bedehus forteller til sambåndet.no at hennes bibelgruppe ikke vil samles.

Hver enkelt bibelgruppe må vurdere selv om de skal samles. Jeg går ut fra at de fleste kutter bibelgruppen. Kanskje vil bønnemøtene gå som planlagt, sier Holm.

På Frikstad bedehus har de en stund holdt på å ta opp møter på nett, og nå har de lagt ut taleopptak for søndag og noen familieaktiviteter som forslag for hjemmene, samt henvisninger til andre steder det er taler å lytte til.

I Molde Indremisjon har de ikke planer om å ha møter på nett, men det er mulig de vil legge til rette for å lytte til taler på podcast eller se på ande tiltak.

Vi skal ha styremøte tirsdag 17. mars, og der skal vi snakke om hva vi kan gjøre og om behov for diakonalt tilbud til medlemmene. Vi er i dialog med omsorgskomiteen, sier forsamlingsleder Audun Vesetvik.

Når det gjelder smågrupper, sier han:

Det er opp til den enkelte smågruppe å avgjøre om de skal samles eller ikke. Det er slikt man må vurdere fortløpende.

Huskirker

Bedehuskirken på Saron, Bryne gikk 12. mars ut med at samlinger med færre enn 50 personer kunne avholdes som normalt, blant annet huskirkene. Men allerede dagen etter ble dette oppdatert: «Bedehuskirken er opptatt av at huskirker er vår måte å være nær hverandre og ta del i hverandres liv på. I dagens situasjon der vi opplever tydelig generelle signal rundt smittefaren ved å komme sammen, kjenner vi behov for si at det er tid for å tenke kreativt rundt hvordan vi kan være nær hverandre også i denne tiden. (…) Vi kommer til å ha en kontinuerlig dialog med huspastorene i Bedehuskirken omkring hvordan det kan se ut, og vi vil bistå så langt det lar seg gjøre med å finne ansvarlige måter å ta del i hverandres liv på, også i denne tiden.»

Fredheim Arena i Sandnes har nå avlyst alle offentlige arrangementer i deres egen regi fram til over påske. Med virkning fra lørdag kveld 14. mars gjelder det også bønnemøter, og huskirker er bedt om å ta pause, opplyser daglig leder Andreas Bjørntvedt til sambåndet.no. 

Se også: ImF «stenges ned».

 

RÅD: Fastlege Runar Mulelid råder smågrupper til å finne andre løsninger enn å samles som vanlig. FOTO: Brit Rønningen

Ekstraordinært
Spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Fromreide legesenter på Askøy, Runar Mulelid, svarer i en e-post følgende om samling i smågrupper:

«Vi er i en ekstraordinær situasjon, der vi også som kristne fellesskap bør bidra til å hindre videre smittespredning.

I smågrupper samles man tett og på tvers av familier, i noen tilfeller også på tvers av geografiske områder og generasjoner, noe som gir risiko for smitte. Uten at jeg kan si at all samling av smågrupper er uforsvarlig, vil jeg tenke at det i nåværende situasjon er bedre å tenke alternative løsninger. Det er mange måter man kan holde kontakten på, og bruk av digitale plattformer gir andre muligheter enn det vi hadde tidligere. Dette vil også gjøre at mennesker som sitter i karantene, eller som av andre grunner bør være ekstra nøye på å ikke bli smittet, også kan få delta.

Jeg tenker at vi som kristne bør gå foran og vise lojalitet og solidaritet. Det er mange som ikke kan delta på vanlige samlinger for tiden. Dette gjelder blant annet mennesker i risikogrupper, men også helsepersonell som må være ekstra nøye på å holde seg friske.  For min del har jeg fått beskjed om at alle typer av nyoppståtte luftveissymptomer vil medføre krav om isolasjon og fravær fra arbeid inntil symptomene er borte, noe som gjør at jeg selv vil være veldig restriktiv i forhold til hva jeg er med på i tiden fremover.

Et annet moment er at de offentlige anbefalingene endres så raskt at det kan være fornuftig å innta et føre-var-prinsipp når det gjelder samlinger som for eksempel smågrupper.»

Også publisert søndag 15. mars: USA-året slutt for Danielsen-elevene.

Kuttet tre årsverk på seks år

Ny bemanning i Bergens Indremisjon vil bestå av 5,7 årsverk. Det er tre færre enn i 2010.

Som Sambåndet meldte i januarnummeret, har styret for Bergens Indremisjon (BI) vurdert sammensetning av staben som følge av oppsigelser og pensjonering. Nå er fem stillinger tilsvarende totalt 2,6 årsverk lyst ut. Mens det i budsjettet for i fjor var 6,5 årsverk, legges det nå opp til 5,7. Målt i antall årsverk vil altså nesten halvparten av staben bli ny. Et sentralt grep er at administrasjon er redusert med 0,8 årsverk, fra 2,4 årsverk i 2015 til 1,6 nå. Forsamlingsarbeidet har beholdt 3,1 årsverk.

– Tallet lyver

Det er styret i BI som har arbeidsgiveransvaret. Styreleder Runar Mulelid mener tallet på 0,8 årsverk lyver litt.

– Administrasjonsleder i full stilling utførte også noen forsamlingsrettede oppgaver. Når den stillingen nå blir 50 prosent, overfører vi noen administrative oppgaver til den nyopprettede stillingen som forsamlingsleder 2. Også forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er inne på administrasjon, påpeker han.

– Forsvarlig

Styrelederen mener reduksjonen er forsvarlig både for å få utført de nødvendige oppgavene og med tanke på de administrativt ansatte.

– Det er også snakk om effektivisering. Til nå har både administrasjonsleder og forsamlingsleder deltatt i det styreforberedende arbeidet, men nå skal Glenn gjøre det alene, påpeker Mulelid.

Styret har også sett på om det er mulig å forenkle nødvendige arbeidsoppgaver. For eksempel legges det opp til at bladet Vårt Liv skal komme i et annet og billigere format og med et mer forsamlingsrettet innhold.

Frivillige

– Arbeidsoppgaver som kan utføres av frivillige, vil vi forsøke å få gjort på den måten. Der har de ansatte en viktig rolle, legger Mulelid til.

Etter at diakonimedarbeideren pensjonerte seg har besøkstjeneste og andakter på sykehjem eksempelvis blitt utført av frivillige.

– Som forsamling ønsker vi ikke å «kjøpe oss ut» av arbeidsoppgaver. Frivillighet er sunt for en forsamling. Samtidig vil det fortsatt være flere ansatte hos oss enn i andre forsamlinger, framholder Mulelid.

Reduksjon

For seks år siden var det 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Sammenlignet med det vil staben nå bli redusert med tre årsverk. Har virksomheten blitt redusert tilsvarende?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare konkret på. Dette handler om at vi må dimensjonere staben i forhold til størrelsen på forsamlingen og gaveinntektene. Da har det vært naturlig både for det sittende og tidligere styrer å jobbe i retning av en reduksjon av bemanningen. Vi må jobbe utfra nåtiden. Det er vanskelig å strekke seg lenger på antall ansatte, og så må aktiviteten være deretter.

Sykmeldinger

– De senere år har det vært flere langtidssykmeldinger blant ansatte i Bergens Indremisjon. Hva tenker du om forholdet mellom det og reduksjon av staben?

– Her må jeg svare for mitt eget syn som styrerepresentant. Jeg ser ikke at disse sykmeldingene er direkte relatert til reduksjonen i antall årsverk, sier Runar Mulelid, som til daglig er fastlege på Askøy.

– Hva vil dere gjøre for å unngå sykmeldinger som mulig følge av reduksjon i staben?

– Vi vil ha tett dialog med de ansatte og legge til rette for gode arbeidsforhold. Er det en oppgave som det verken er frivillige eller ansatte til å løse, er det bedre at den ikke utføres enn at noen sliter seg ut. Arbeidsoppgaver må stå i forhold til kapasitet, påpeker styreleder Runar Mulelid.

Viktige

Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er opptatt av at de administrativt ansatte ikke skal oppfatte det slik at de ikke er viktige.

– Uten dem ville arbeidet vårt ha falt sammen, men vi tenker at vi ikke skal bruke mer på administrasjon enn det vi trenger, sier Nord-Varhaug.