Innlegg

Forsidebilde: Det er nesten fullt på seminaret "Hva skal jeg bli?". Bilde over: Silje Wiig Andersen i aksjon. Mathias Pettersen hører på. Alle foto: Brit Rønningen

På UL for å få påfyll

Venner, aktiviteter, seminarer og møter med taler og lovsang trekker ungdom til en av landets største kristne ungdomsfestivaler.

GJESDAL: ‒ Ditt kall er først og fremst å holde deg nær til Jesus, sier Silje Wiig Andersen.

Hun er på UL 2018 på Ålgård rett ved Kongeparken og holder seminar om «Hva skal jeg bli?» i Natt-teltet. Teltet er fullt av ungdommer. Og Wiig Andersen bruker altså anledningen til å utfordre ungdommene til å tenke om kall som noe mer enn hva man skal bli.

Oppbyggelig
Elen Nilsen er på UL for andre gang.

‒ Jeg er her for å være sammen med venner og få påfyll med Jesus og få nye venner. Talene og lovsangen er veldig bra. Jeg er veldig glad i å synge. Det er min måte å være i kontakt med
Gud, sier Elen.

Omtrent det samme sier vennene Laura Kleven og Ole Johan Bredvei Hvarnes.

‒ Jeg møter gamle venner og får nye. Så er jeg her for å gå på møter. Det er veldig gode taler. Men lovsangen er best, sier Laura.

‒ Det er min første gang på UL. Jeg er her for å møte andre. Det er veldig god stemning og lett å bli kjent med folk, sier Ole Johan. Han synes talene er det beste med UL:

‒ Det er oppbyggelig, slår han fast.

Påfyll, bli oppbygget eller holde seg nær til Jesus, som Wiig Andersen uttrykker det viktigste kallet for kristne. Men her dreier seg om hva man skal bli, yrke, arbeidsliv.

Verdi

‒ Jeg ville bli musikalsanger når jeg ble stor. Men jeg var sikker på at jeg kom til å bli lærer, forteller Wiig Andersen.

Hun ble hverken musikalsanger eller lærer. I stedet har hun studert på BI og jobbet for det palestinske bibelselskapet i Jerusalem og vært personalleder i Laget. I dag bor hun i London hvor hun har vært med og starte firmaet Nordic Navigation som hjelper hjelpeorganisasjoner med lederutvikling, undersøkelser og evaluering.

‒ På BI og andre studier er gode karakterer viktig, men min verdi ligger i at jeg er elsket av Gud, understreker Wiig Andersen.

Lys
Den andre seminarholderen, Mathias Pettersen, som har bakgrunn som misjonærbarn, begynner sitt innlegg med å be folk om å hilse på hverandre.

Deltakerne på seminaret «Hva skal jeg bli?» hilser på hverandre.

‒ Hvorfor begynner jeg med å hilse? Vi er kalt til å være lys. Til å elske også de som ikke elsker oss. Vi trengs over alt. Det er godt å bli sett. Jeg håper at vi er mennesker som kan se andre mennesker. Jesus er mitt forbilde med tanke på hvordan han møtte mennesker. Jeg håper at vi som følger Jesus, kan gjøre en brøkdel av det Jesus gjorde, sier Pettersen.

Utdannelse

Han har ikke hatt en drøm om hva han skal bli, men etter videregående skulle han på folkehøgskole, et skoleslag han slår et slag for.

‒ Det er godt med et år hvor du kan bare være, få være barn, bli kjent med deg selv og leve livet med Jesus og la han få vokse, argumenterer Pettersen.

Etter en bachelor i idrett, religion og samfunnsfag fikk han tilbud om jobb på Hurdal Verk Folkehøgskole, en jobb han likte veldig godt. Så ble han utfordret av henne som i dag er hans kone. Hun hadde kall til å reise ut som misjonær. Hvis ikke han ville reise ut sammen med henne, ville det ikke bli noe mellom dem. I dag er de to utsendinger i Indonesia. Pettersen fremholder at misjon ikke bare er for de som er sendt ut som misjonærer.

‒ Vi er kalt til å være misjonærer og prester uansett hvor vi er. Jeg håper vi er brennende lys, sier Pettersen og fortsetter:

‒ Utdannelse er viktig, men ikke alt. Tar jeg utdannelse på grunn av statusen og pengene, eller for å nå andre mennesker? Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvis penger, status og karriere er så viktig, må vi spørre hvorfor.

Utenfor boksen
Både Pettersen og Wiig Andersen oppfordrer tilhørerne til å tenke utenfor boksen når de skal prøve å finne ut hva de skal bli.

‒ Vær åpen. Det finnes muligheter du ikke har tenkt på ennå. Forventes det at du gjør noe kristent? Det finnes ingen jobber som er mer kristne enn andre, sier Wiig Andersen.

‒ Noen ganger må man kanskje hoppe i det, selv om vi ikke vet konsekvensen av det man velger å gjøre, sier Pettersen.

Ingrid Kvalvik Vasshus (til venstre) og Marit Veen Høien koser seg med å spiller bordtennis.

Til de som ikke vet hva de skal bli og som i hvert fall ikke vet hva som er Guds vilje, har Wiig Andersen følgende råd:

‒ Begynn med det Gud allerede har gitt deg. Hva er du interessert i? Hva liker du?

‒ Ta med Gud i det. Be over det, føyer Pettersen til.

Bra seminar
Etter seminaret slapper Ingrid Kvalvik Vasshus og Marit Veen Høien av med å spille bordtennis. De er blitt kjent med hverandre på årets UL.

‒ Det var et bra seminar. Arbeidslivet er veldig viktig for samfunnsutviklingen. Det er veldig mye oppmerksomhet på å vite hva du skal bli. Derfor var det godt å høre at det er greit hvis man ikke vet hva man vil bli, sier Ingrid.

‒ Det er bra møter og mange aktiviteter vi kan være med på. Det er også fint at vi får inkludert fri adgang til Kongeparken i prisen, sier Marit.

To nye misjonsledere

Kristian Sveinall Øgaard (26) blir ny Acta-leder i Normisjon, og Karl-Johan Kjøde blir ny generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skolelagsungdomslag (Laget).

Kristian Sveinall Øgaard er nyutdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har gjennom flere år vært med og bygd opp et levende ungdomsarbeid i Nittedal menighet. Øgaard har sittet i ulike styreutvalg for barne- og ungdomsorganisasjoner og har de siste fem årene også vært en av hovedtalerne på Kriks nyttårsfestival Explore.

Imponert

Actas landsrådsleder, Marit Elisabeth Berling, som ledet ansettelsesprosessen sier at Øgaard utmerket seg i intervjuene:

– Øgaard har imponert oss med sin brede erfaringsbakgrunn og dype kompetanse. Han vil være en viktig leder for Acta og Normisjon i årene som kommer, og vi er svært glade for at han har takket ja, sier hun.

Avtroppende Acta-leder Espen Andreas Hasle, som selv ikke har vært en del av ansettelsesprosessen, berømmer Normisjon for å satse på en ung leder.

– Jeg er glad for å få en arvtaker i Acta – barn og unge i Normisjon – som ut fra min kjennskap til ham, vil ha evnen og kraften til å føre Acta videre til nye høyder. Kristian har imponert meg med sin innsikt og dedikasjon, sier Hasle.

Ydmyk

Øgaard er takknemlig for tilliten han blir vist og ser frem til å komme inn i organisasjonen:

– Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg dette ansvaret, og jeg gleder meg til å bli kjent med frivillige og ansatte i hele Norge. Sammen kan vi virkelig bety en forskjell slik at stadig flere barn og unge får møte og bli etterfølgere av Jesus Kristus, fremhever Øgaard.

Laget

Fredag ble det klart at Karl-Johan Kjøde blir ny generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skolelagsungdomslag (Laget) fra 1. januar 2016. Kjøde er sønn av tidligere generalsekretær i Normisjon, Rof Kjøde.

Styreleder Jarle Skullerud i Laget mener Kjøde er en spennende mann med god erfaring som kjenner Laget godt.

– Vi merket at Lagets visjon og DNA lå tydelig i ham. Så synes vi det er flott å satse på en litt yngre generalsekretær, sier Skullerud til Dagen.

Bibelskolelærer

Den kommende generalsekretæren har for øyeblikket studiepermisjon fra jobben som bibelskolelærer i Grimstad. Han studerer apologetikk ved Biola University i California.

Til høsten skal Kjøde bidra til oppstarten av «Veritas»-linja ved Bibelskolen i Grimstad før han overtar roret i Laget ved nyttår.

Kjøde overtar etter Tor Erling Fagermoen, som blir leder for IFES Europa, den internasjonale lagsbevegelsen, fra august 2015. I mellomtiden vil Silje Wiig Andersen være konstituert generalsekretær.