Innlegg

Ser på nytt barneopplegg

Den amerikanske organisasjonen Awana har arbeid i 112 land og ønskjer å ha Indremisjonsforbundet (ImF) som partner i Norge.

2.-7. februar besøkte generalsekretær Erik Furnes i ImF, Fredheim-pastor Runar Landro og barne- og familieleiar Bjarte Vesetvik i ImF-Ung Chicago på invitasjon frå Awana. Denne organisasjonen når i dag nesten 2,8 millionar barn og unge gjennom arbeidet sitt, og målet er å nå 10 millionar innan 2020.

Donorar

Furnes opplyser at Awana ønskjer partnarskap med ImF og stiller ressursane sine til rådvelde utan å ta betalt for det.

– Dei har donorar som støttar verksemda deira og treng ikkje pengar frå oss. Me vil no vurdera dette, seier han til Sambåndet.

Bind saman

Det generalsekretæren særleg set pris på hos Awana, er at dei har opplegg som knyter saman barn, foreldre og forsamling. Dette jobbar dei heile tida med å vidareutvikla. ImF-delegasjonen hadde tre kassar med materiell i bagasjen heim til Norge. Noko av det må tilpassast norsk kultur, men det aller meste kan etter Furnes si vurdering omsetjast direkte, og ImF får tilgong til alt digitalt materiell.

Leiartrening.

Søndagsskolen Norge har opplegget «Sprell levande», og mange nyttar det. Generalsekretæren i ImF ønskjer dialog med Søndagsskolen, men trur samstundes det er behov for eit alternativ.

– Ikkje minst gjeld det vektlegginga og materiellet for trening av leiarar. Så langt eg kjenner til, finn ein ikkje maken til Awana sitt opplegg her i landet, seier Furnes.

I dag er det over 300.000 barne- og ungdomsleiarar som nyttar Awana sitt konsept. Det er lagt vekt på å sjå den einskilde, og det er berre seks born på kvar leiar. Tanken er at leiarar lærer opp nye leiarar, slik at leiartreninga er multipliserande. Foreldre blir utrusta til å ha dialog med borna sine.

Medvitne foreldre

– Det kristne barnearbeidet kan bli slik at foreldra leverer barna og dreg sjølve vidare til noko anna. Men i dette opplegget er det tilpassa undervisningsbøker der barn og foreldre til dømes skal læra same bibelvers utanboks. Her ligg det eit stort potensial for å gjera foreldra meir medvitne, og Awana-leiarane kunne fortelja at det ofte skjer at foreldre kjem til tru fordi dei blir involvert i det barna får opplæring i, seier Furnes.

Landa der flest nyttar Awana-opplegget, er USA med 12.605 forsamlingar og India med 7161. I Skandinavia er det førebels berre ei amerikansk forsamling i Stavanger-området som står på lista.

– Awana har òg kontaktar i fleire land som ikkje er så opne for evangeliet, fortel Erik Furnes.

Sprell levande

Erling Ekroll er avtroppande generalsekretær i Søndagsskolen Norge, som står bak formidlingsopplegget Sprell levende. Han var sjøv på studietur til USA i november i fjor. Der fekk han med seg at mange lutherske forsamlingar nyttar formidlingsmateriell frå forlaget Augsburg Fortress. Det er nå planar om samarbeid mellom Søndagsskolen Norge og dette forlaget, noko som kan gi Sprell levande meir videomateriell.

– Eg kjenner ikkje Awanas opplegg, men har ikkje sett noko i USA som eg meiner er betre enn heilskapen i Sprell levende. Derfor tenkjer eg at det ikkje er naudsynt for ImF å lansera noko anna, men eg er ikkje redd for konkurranse eller oppteken av at vi skal ha noko monopol, seier Ekroll til Sambåndet.

Fordelen med Sprell levende slik Ekroll ser det, er online-løysinga og fleksibiliteten for brukarane. Dei har om lag tusen abonnentar i Norge, og 95 prosent svarar at opplegget er eit godt verktøy.

 

Bibel på barnas premisser

Søndagsskolen relanserer SPRELL LEVENDE.

Mer enn 600 barn har vært med på en undersøkelse om sin drømme-søndagsskole. Disse svarene har vært med på å prege utviklingen av søndagsskolematerialet SPRELL LEVENDE som nå er relansert. Blant de mange svarene som kom inn, var Magnhilds, som er 9 år. Hun kunne tenke seg søndagsskole med svømmebasseng, der alle barna i hele verden kunne være med. Mens Jesper-Amadeus på 8 år, vil tegne, male, leke, synge og be til Gud.

Av alle de som ble spurt om søndagsskolen, var det 60 prosent jenter som svarte, og 40 prosent gutter. Halvparten av de som svarte, mener at det beste med å gå på søndagsskolen, er å få lære om Jesus og annet som står i Bibelen.

– Barns tro utfordrer
– Med trosopplæringsreformen i Den norske kirke økte fokuset på trosformidling til barn sterkt i Norge. Dette har SØNDAGSSKOLEN NORGE tatt på alvor og læringsverktøyet er nå relansert for enda bedre å møte barna på deres premisser. SPRELL LEVENDE har hele tiden vært inspirert av tanken om at barn har mange intelligenser. Gjennom totalformidling, variasjon og mangfold, vil bibelfortellingene bli levende for barna, sier informasjonsleder i SØNDAGSSKOLEN, Monica Beckstrøm.

– Vi tror at barnets tro har samme verdi som den voksnes tro. Barns tro kan utfordre oss voksne, sier Beckstrøm.

I samarbeid med nordiske søndagsskoleorganisasjoner har SØNDAGSSKOLEN NORGE vedtatt «Søndagsskolens 8 teser om barn og tro». Med dette som utgangspunkt har undringen blitt en ny del av SPRELL LEVENDE.

– Vi tar barna på alvor som undrende, nysgjerrige og mangfoldige i sitt forhold til Gud. Gjennom undringsaktiviteter gir vi rom for at barnet kan møte og forstå bibelfortellingene ut fra sitt eget liv og perspektiv. Undringen kan foregå ved å lytte til musikk, tegne, leke med flanellografen eller som dialog mellom barna og søndagsskolelederen, forteller Beckstrøm.

Lett på nett
Oslo misjonskirke Betlehem har prøvd ut nye SPRELL LEVENDE. Nylig hadde de søndagsskole med rykende ferskt opplegg for de minste. Både leder Kjersti Ofte Leland og hjelpeleder Anders Briså i Oslo Misjonskirke Betlehem, synes SØNDAGSSKOLEN har lykkes med å bli mer brukervennlig. Alt materiale som lederne skal bruke, ligger på nett.

Ofte Leland synes det er fint å slippe å finne hvilke bibelfortellinger man skal bruke fra gang til gang.

– Det er godt å vite at det er en grundig tanke bak hvilke bibeltekster som skal brukes, sier Ofte Leland, som kan planlegge samlingen digitalt på forhånd og dele kjøreplan og materiell med de andre hjelpelederne før søndagens samling.

Satser digitalt
SØNDAGSSKOLEN NORGE har fått tildelt midler av Kirkens Landsfond for å utvikle det nye og innovative Online planleggingsverktøyet sammen med IT-selskapet Byte AS. Søndagsskolelederne, mange barneorganisasjoner og nordiske søsterorganisasjoner har vært med på utviklingen. Fokuset har vært på brukervennlighet.

– Det har vært en større jobb enn vi hadde forestilt oss, sier informasjonsleder Monica Beckstrøm i SØNDAGSSKOLEN. Hun har hatt prosjektansvar for den digitale satsningen. Bak planleggingsverktøyet ligger en enorm mediedatabase som vil inneholde tusenvis av bitte små enheter som kan brukes på mange ulike måter i SØNDAGSSKOLENs programarbeid i årene fremover. En ny nettside som kommer i høst vil også være koblet sammen med de andre systemene.

– Vi ønsker å være med også i fremtiden og må derfor legge til rette for det nå – dette skal komme søndagsskolelederne våre til gode, sier Beckstrøm.  KPK