Innlegg

Bibel på barnas premisser

Søndagsskolen relanserer SPRELL LEVENDE.

Mer enn 600 barn har vært med på en undersøkelse om sin drømme-søndagsskole. Disse svarene har vært med på å prege utviklingen av søndagsskolematerialet SPRELL LEVENDE som nå er relansert. Blant de mange svarene som kom inn, var Magnhilds, som er 9 år. Hun kunne tenke seg søndagsskole med svømmebasseng, der alle barna i hele verden kunne være med. Mens Jesper-Amadeus på 8 år, vil tegne, male, leke, synge og be til Gud.

Av alle de som ble spurt om søndagsskolen, var det 60 prosent jenter som svarte, og 40 prosent gutter. Halvparten av de som svarte, mener at det beste med å gå på søndagsskolen, er å få lære om Jesus og annet som står i Bibelen.

– Barns tro utfordrer
– Med trosopplæringsreformen i Den norske kirke økte fokuset på trosformidling til barn sterkt i Norge. Dette har SØNDAGSSKOLEN NORGE tatt på alvor og læringsverktøyet er nå relansert for enda bedre å møte barna på deres premisser. SPRELL LEVENDE har hele tiden vært inspirert av tanken om at barn har mange intelligenser. Gjennom totalformidling, variasjon og mangfold, vil bibelfortellingene bli levende for barna, sier informasjonsleder i SØNDAGSSKOLEN, Monica Beckstrøm.

– Vi tror at barnets tro har samme verdi som den voksnes tro. Barns tro kan utfordre oss voksne, sier Beckstrøm.

I samarbeid med nordiske søndagsskoleorganisasjoner har SØNDAGSSKOLEN NORGE vedtatt «Søndagsskolens 8 teser om barn og tro». Med dette som utgangspunkt har undringen blitt en ny del av SPRELL LEVENDE.

– Vi tar barna på alvor som undrende, nysgjerrige og mangfoldige i sitt forhold til Gud. Gjennom undringsaktiviteter gir vi rom for at barnet kan møte og forstå bibelfortellingene ut fra sitt eget liv og perspektiv. Undringen kan foregå ved å lytte til musikk, tegne, leke med flanellografen eller som dialog mellom barna og søndagsskolelederen, forteller Beckstrøm.

Lett på nett
Oslo misjonskirke Betlehem har prøvd ut nye SPRELL LEVENDE. Nylig hadde de søndagsskole med rykende ferskt opplegg for de minste. Både leder Kjersti Ofte Leland og hjelpeleder Anders Briså i Oslo Misjonskirke Betlehem, synes SØNDAGSSKOLEN har lykkes med å bli mer brukervennlig. Alt materiale som lederne skal bruke, ligger på nett.

Ofte Leland synes det er fint å slippe å finne hvilke bibelfortellinger man skal bruke fra gang til gang.

– Det er godt å vite at det er en grundig tanke bak hvilke bibeltekster som skal brukes, sier Ofte Leland, som kan planlegge samlingen digitalt på forhånd og dele kjøreplan og materiell med de andre hjelpelederne før søndagens samling.

Satser digitalt
SØNDAGSSKOLEN NORGE har fått tildelt midler av Kirkens Landsfond for å utvikle det nye og innovative Online planleggingsverktøyet sammen med IT-selskapet Byte AS. Søndagsskolelederne, mange barneorganisasjoner og nordiske søsterorganisasjoner har vært med på utviklingen. Fokuset har vært på brukervennlighet.

– Det har vært en større jobb enn vi hadde forestilt oss, sier informasjonsleder Monica Beckstrøm i SØNDAGSSKOLEN. Hun har hatt prosjektansvar for den digitale satsningen. Bak planleggingsverktøyet ligger en enorm mediedatabase som vil inneholde tusenvis av bitte små enheter som kan brukes på mange ulike måter i SØNDAGSSKOLENs programarbeid i årene fremover. En ny nettside som kommer i høst vil også være koblet sammen med de andre systemene.

– Vi ønsker å være med også i fremtiden og må derfor legge til rette for det nå – dette skal komme søndagsskolelederne våre til gode, sier Beckstrøm.  KPK