Innlegg

Fortsatt husløs til høsten?

Det er ennå rom å hente på Betania Laksevåg - men nå begynner det å haste.

– Vi har fått mange gode søkere, men fortsatt har vi noen ledige plasser. Derfor har vi bestemt oss for å utvide søknadsfristen en kort stund til, sier Torgeir Skrunes, kommende husfar i det nye studentkollektivet i Laksevåg. 

Bedehuset, som i sin tid ble gitt som gave til Indremisjonsforbundet av lokalforeningen, har denne vinteren fått totalrenovert hybeldelen i toppetasjene. Resultatet har blitt 10 moderne hybler med vask på hvert rom, nypusset fellesareal som rommer toaletter, dusjer, kjøkken, stue og vaskerom.

–  Vi er veldig fornøyd med resultatet og det arbeidet som er gjort, sier Anja U. Heggen, adm.leder i ImF.

– Alt er i rute til oppstarten i august. Byggearbeidet er helt ferdig og forrige uke ble nedvasken er tatt av Bibelskolestudenter til inntekt for finnmarksprosjektet. Nå er det bare småplukk, interiør og litt møbler som mangler, men det skal vi få klart, sier Heggen.

I tillegg til småplukk mangler det fortsatt noen studenter for at bo-kollektivet skal bli etter planen.

– Vi har per i dag flest jenter blant søkerne, så noen gutter til, hadde vært flott, sier husfar Torgeir Skrunes, som oppfordrer alle interesserte, både gutter og jenter, til å gå inn på imf.no/betania og legge inn en søknad om bolig. 

Ett skritt på vei mot studentkollektiv

Samarbeidet mellom Indremisjonsforbundet og Bergens Indremisjon om et studenkollektiv i bedehuset Betania i Laksevåg er blitt konkretisert. Og medlemmene i Bergens Indremisjon heier på ideen.

Sambåndet brakte nyheten om det forsamlingsleder Gunnar Ferstad i Bergens Indremisjon (BI) da beskrev som en drøm, i oktoberutgaven, og saken kan også leses på sambåndet.no. Den foreløpige beskrivelsen av prosjektet opererer med 8-12 hybler i toppetasjene i Kringsjåveien 28 i Laksevåg i Bergen. Bygningen eies av Indremisjonsforbundet (ImF), men allerede i august i år lanserte generalsekretær Erik Furnes i ImF tanken om et kollektiv i deler av lokalene.

Møte mellom ImF og BI

Onsdag 20. november var det et møte mellom BI og huseier ImF om denne saken.

– Vi er enig om visjonen for huset. Den er også i tråd med strategiplanen vår fram mot 2020. Mest sannsynlig blir det slik at ImF tar investeringskostnadene mens BI betaler leie, sier administrasjonsleder Anja Ulvetseth Heggen i ImF til sambåndet.no.

Hyblene er tenkt lagt i 4. etasje og loftet, og Ulveseth Heggen er klar på at dagens hybler i huset uansett har behov for en oppussing.

– Det trengs blant annet nytt rørsystem og ventilasjon, og kostnadene vil nok komme på flere millioner kroner, sier administrasjonslederen.

Ifølge Anja Ulveseth Heggen er det snakk om å slå de eksisterende hyblene sammen til noe større enheter. ImF avventer nå en videre behandling i BI før arbeidet legges ut på anbud.

Gruppe skal utrede

Bergens Indremisjon skal sette ned en gruppe som, under ledelse av ungdomsleder Torstein Fosse, skal tenke kreativt rundt bruken av huset. Det kan dreie seg om kafe, scene, øvingsrom osv. Gruppen skal levere en innstilling senest tidlig i januar neste år.

Torsdag kveld ble også planene for første gang lagt fram på et medlemsmøte i BI. Responsen fra de 40 frammøtte medlemmene var entydig positiv.

– Den generelle responsen i samtalen var veldig god. Medlemmene våre applauderte dette som et godt tiltak og signaliserte at dette var noe de som forsamling kan tenke seg å bruke midler på, sier Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon.

Nettopp de økononiske midlene kan også være noe av utfordringen, for kollektiv-visjonen kommer midt i en periode der forsamlingen har et sterkt fokus på å styrke egen økonomi, både gjennom økt gaveinngang, men også gjennom strammere drift. Det er dermed et godt stykke arbeid som må gjøres før første student kan flytte inn.

– Medlemmene støttet likevel helhjertet opp om at styret kan arbeide videre med planene. Det kom ingen stoppsignal. Det er det viktige nå, sier Hjortland.