Tag Archive for: team

Jesus-svoltne ungdommar

Fulle hus og fleire frelst på Framnes kristne vidaregåande skule.

På Framnes KVGS har det vore arrangert møter for elevane dei to siste vekene. Samlingane vart haldne av Ruben Lie Monsen, og Bjørnar Byberg i T2-temaet frå Bildøy bibelskule hadde enkelte innslag. Over hundre elever møtte opp på kvart møte, og Monsen var overvelda:

– Det var heilt sjukt! På det meste kom det 130 elevar av 260 totalt, og på kvart møte kom det over hundre stykk.

Mange kom
Tema i møtene varierte like mykje som formen til Sportsklubben Brann, og engasjementet blant elevane var stort. Monsen fortel at han ein dag fekk spørsmål om å halde eit møte om Helvete. Det enda med to møte med tema om endetida. Monsen seier at det å forkynna om fortapinga var utfordrande, men folk kom likevel.

– Eg måtte spørja elevane om dei ikkje hadde lekser eller dreiv på med hobbyar, for dei kom på så mange møte. Me har hatt møte åtte av dagane dei siste to vekene, og folk stilte opp kvar gong. Elles har Byberg og eg delt på å ha dei daglege morgonandaktane, og me har hatt forbønn etter kvart møte. Då har me prata med elevar heilt frå møtet var over til innetida på internata gjorde at elevane måtte gå på rommet, seint på kveld, seier Monsen.

Be for skulen
Fleire blei kristne etter møteveka, og det er eit sterkt kristent miljø på skulen. Monsen kan fortelje at Byberg òg hadde kontakt med elevane på fritida, sidan han «hang» i miljøet, og dei fekk mange gode samtalar etter morgonsamlingane.

– Det var ein utruleg positiv oppleving å vere på Framnes. Ikkje berre møta, men det å kunne vera her med alle dei flotte folka, seier Bjørnar Byberg, som er einaste deltakar i ImF sitt T2-team i år.

Be for Framnes og dei nye kristne, er oppmodinga frå Ruben Lie Monsen til lesarane av Sambåndet.

Fra fire til én

Bjørnar Byberg er klar for teamarbeid – alene.

I april kunne ImF-UNG.no melde at det var fire gira bibelskolestudenter som gjorde seg klar på å bruke et år i team for å reise rundt i vårt langstrakte land for å forkynne og reklamere for Bildøy bibelskole. Teamet skulle etter planen gått på T2-linja og deltatt i undervisning når de ikke var ute på oppdrag, men etter en sommer med uforutsette hendelser måtte tre av dem trekke seg fra teamet og T2-linja.

– Jeg skal gjøre det beste ut av det, sier Byberg før han fortsetter:
– Det blir nok annerledes enn hva jeg hadde tenkt, men kanskje det blir til det bedre. Det er nok en plan med dette. Jeg gleder meg til å reise rundt og drive med forkynnelse og følge en forkynner på skoler og i kretser.

Skal vi tro daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, så blir reiseruten mye den samme som ble lagt opp i vår, fordi teamet skulle jobbe sammen med en forkynner det første halvåret. På den måten vil få kretser eller skoler bli rammet av dette. Men det vil ikke bli det samme med bare én reisende.

– Dette er jo trist for oss i ImF-UNG. Reiseruten for høsten var laget. Teamet er viktig for Bildøy bibelskole og for ImF-UNG generelt. Denne gangen ble det ikke slik vi planla, sier Foss til imfung.no.

Den tidligere KRIK-studenten Bjørnar Byberg er fortsatt klar til dyst:

– Jeg er kjempeklar! Jeg har allerede besøkt én skole og har vært en del i miljøet. Dette gleder jeg meg til.

Ikke ImF-team til høsten

– Det er trist både for Bibelskolen og ImF, sier T2-lærer Anne Nyvoll Furnes.

Til tross for rekordstor T2-klasse på bibelskolen med 24 elever per dags dato, blir det ikke noe skole-team for ImF fra høsten.
– Nei, det må skje noe helt spesielt dersom vi skal få det til likevel, sier ansvarlig for T2-klassen, Anne Nyvoll Furnes (bildet).

Mer enn en
Hun synes det er dumt at de nå har avsluttet jakten på nytt team, men erkjenner at noen ganger blir ikke ting slik man ønsker.
– Vi har utfordret elevene i fellesskap, men også en del elever helt konkret. Noen har vært positive, men likevel bestemt seg for noe annet til slutt, sier Furnes, som peker på at det ikke bare handler om å finne rett antall personer.

– Et team handler om å finne de rette personene som kan fungere godt i lag også. De skal fungere som en helhet og forholde seg til både til hverandre og alle andre de møter i løpet av året, sier hun.

– Kjedelig
Teamet har hatt sin praksisplass hos ImF-UNG og reist på oppdrag for disse, både på egenhånd og sammen med forkynnere.
– Det er veldig kjedelig at det ikke blir noe team, for vi har gjort svært gode erfar-inger de siste årene, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

De har brukt teamet inn mot skolene, ofte i samarbeid med forkynner Tor Ingvald Lauvrak.

– Å kunne bruke teamet i 1 til 2 uker på samme sted til å drive kristen ungdomsarbeid på skolen på den måte, betyr mye. Dessuten har det stor betydning for merkevarebygging og det å gjøre arbeidet til ImF-UNG kjent på skolene.

Ønsker førsteårselever
Foss tror også dette vil være uheldig for bibelskolen.
– Tiden de har brukt på blant annet videregående skoler, har stor verdi i forhold til markedsføring av bibelskolen så dette blir et savn, sier han.

Nå jobber han med å finne måter å fylle tomrommet etter teamet på.
– Tor Ingvald vil besøke mange av disse stedene som er planlagt uansett, selv om han nå blir alene. I tillegg prøver vi å få til et samarbeid med bibelskolen om å bruke førsteårselever noen dager innimellom sammen med ham. Det vil dekke inn noe av dette, sier Foss.

Fortsatt åpent
Det er en mulighet også Anne Nyvoll Furnes vil vurdere, først og fremst for disippel-linja.

– Vi må se an neste års klasse som helhet først, men vi er i utgangspunktet positive til en slik tanke. Å reise sammen med en forkynner som Tor Ingvald kan være en spennende praksismulighet, i tillegg til den lokale praksisen i nærområdet, sier Furnes, som fortsatt holder døren litt på gløtt.

– Selv om vi egentlig har avsluttet jakten på et team, er ikke døren stengt. Skulle det dukke opp noen i løpet av sommeren, vil vi vurdere muligheten likevel, sier hun.

 

LES OGSÅ: – Året har vært ekstremt lærerikt

ImF-teamet 2010-2011

Et team-år på oppløpet

– Bra, sier alle fire i kor når de skal oppsummere året.

For ett år siden var Eirik Omdal, Ingrid Alsvik, Stine Merete Stranda og Eyvind Volle alle spente på utfordringene som ventet. Med ulike forutsetninger og motiver, stupte de uti et team-år sammen.

I dag, etter et år med lange mil i den turkise team-bilen, timer med møteplanlegging, samtaler med hverandre og andre, internatmat, bilmat, kromat, lemping av kofferter og lite privatliv – er de alle enige: de er glade for at de alle fire sa ja til team-året.

Forkynner
Givende, krevende, lærerikt. Det er stikkord de bruker for å beskrive året, bare dager før siste etappe er unnagjort.

Nå pakker de snart ut av kofferten for siste gang, før studielivet venter til høsten. Men for en av team-deltakerne må kofferten snart hentes fram igjen. Eyvind Volle som var sistemann inn i teamet, skal fortsette som forkynner i Sunnmøre Indremisjon fra høsten. Han er noe overrasket over valget han har tatt, men det er ikke de andre tre.
– Vi hadde ikke greid så mange andaktene uten ham, sier Ingrid, og får støtte fra de andre. Det er Eyvind som har stått fram som den store forkynneren.

Gudslivet
Men de har alle møtt, og tatt, nye utfordringer og lagt bak seg et år som har fått stor betydning.
– Vi har utviklet oss gjennom det å samarbeide med hverandre og andre mennesker vi har møtt underveis, sier Ingrid.

– Ja, og vi har blitt kjent med oss selv på en annen måte enn før, sier Stine Merete, og peker på at også gudsforholdet har fått en ny dimensjon.
– Jeg har på en måte kommet nærmere Gud ved å bli mer avhengig av ham, så året har betydd mye for kristenlivet mitt, sier hun.

Karaoke
Men ikke alt de har opplevd var planlagt på forhånd.
– Jeg har sunget karaokeduell med Irene Krokeide Alnes, sier Eyvind. Han tapte med ett poeng.
– Men de lærde strides om akkurat det, sier han.

De har også drukket bensin ut av tanken på teambilen – som er en dieselbil. Hvordan bensinen havnet feil?
– Ingen kommentar, sier Eirik, og vil heller prate om didgeridoo-konserten han hadde sammen med Eyvind i Lyngdal sentrum.

Ferie
Men til tross for mye godt og moro sammen, det skal bli godt å være ferdig – selv om de på ingen måte har gått lei hverandre.
– Jeg gleder meg til å pakke ut og la tingene bare bli stående der uten å pakke dem ned igjen noen dager senere, sier Ingrid.

– Og nå blir det sommerferie sammen?
– Nei, sier de alle fire momentant. Et år i samme bil holder i denne omgang.