Innlegg

KREVENDE: – Det er mye usikkerhet i de kristne organisasjonene om hvor man skal satse og sende det man produserer av TV-programmer, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Tro & Medier: – Må nyansere bildet av Visjon Norge

Evangelikale kristne har sovet i timen når det gjelder TV-arbeid, mener daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier.

Haugland innledet til samtale om kristent TV-arbeid under landsmøtet i Tro & Medier på Gardermoen sist uke. Han beskriver en situasjon der det er krevende for kristne organisasjoner å velge samarbeidspartner i TV-landskapet.

– Det generelle er at nokså mange er i gang med TV-arbeid eller vil starte. I tillegg til alle disse initiativene produserer flere organisasjoner allerede innhold til egne kanaler på Youtube og på sine nettsider, sier Haugland til KPK.

Det er krevende for organisasjoner og kirkesamfunn å velge blant et økende mangfold av kristne TV-kanaler der noen har vært på banen i flere år, mens andre er ferske eller ikke er kommet i gang ennå.

Haugland nevner et knippe ferske aktører han mener vil kunne spille en rolle framover: TV12 Bedehuskanalen, New Faith Network og Vårt Lands kanal TVL, men også etablerte kanaler som TV Visjon Norge og Kanal 10 samt Gospel Channel og God TV. I tillegg kommer TV Inter som stort sett har vært en innholdsprodusent.

Sist, men ikke minst nevner han TBN Nordic, som Tro & Medier har valgt som partner framfor å bli en del av Vårt Lands prosjekt.

– Pr. i dag er det dem vi vil knytte oss opp til, men vi ønsker å være et knutepunkt for kristent mediearbeid og jobbe for større enhet på den kristne mediefronten, sier Haugland.

Har sovet

– Når så mange kristne aktører for tiden vil engasjere seg i TV-arbeid, er det en reaksjon på den ofte negative oppmerksomheten omkring Jan Hanvolds TV Visjon Norge?

– Det er klart at det også er et teologisk spørsmål om man skal sende på TV Visjon Norge, men jeg mener det er mye mer sammensatte grunner enn det til at det vokser fram nye kanaler. For noen kan det handle om teologien, men en annen faktor er at det er blitt mye billigere og enklere å opprette distribusjonskanaler for TV-innhold enn det var før. Jeg mener også at den sentrale evangelikale kristenheten har sovet litt når det gjelder TV-arbeid, men kanskje våkner de litt nå.

Anerkjenner Hanvold

Jarle Haugland peker på at det er den karismatiske delen av kirkelandskapet som her har vært lengst framme.

– Er det grunn til å berømme dem som har gjort dette, Jan Hanvold inkludert?

– Ja, de må krediteres for det visjonære arbeidet de har gjort. Det gjelder selvfølgelig også Hanvold. Mennesker er blitt frelst gjennom det arbeidet han har drevet. Vi må nyansere bildet av det han har oppnådd og ikke tegne et rent fiendebilde av TV Visjon Norge. Det er enormt viktig, sier Jarle Haugland.

Økt kompetanse

Han peker på at bildet er mindre oversiktlig og mer mangfoldig enn før, fordi det er lettere for organisasjonene å lage TV-programmer selv og å formidle dem på egne web-kanaler.

– De er også blitt flinkere til dette, mener Haugland.

Den daglige lederen konstaterer at koronapandemien har framskyndet TV-arbeidet i det kristne organisasjonslandskapet, og at den også har økt den digitale kompetansen på TV-fronten i kristen-Norge.

– Så er spørsmålet om det er mulig å samle alt dette til ett rike, sier han.

Teologi

– Dette er vel en visjon Vårt Land har hatt med sitt TVL-prosjekt, men uten å få med seg alle. Dere har selv sagt nei?

– Ja, vi sa nei, og det var det flere grunner til. Tro & Mediers styre begrunnet ikke sitt vedtak, men i mine vurderinger er det både strategiske, økonomiske og ikke minst teologiske grunner til at jeg anbefalte å takke nei. Når teologisk basis ikke er tydeligere definert, og man går så bredt ut som man gjør, blir det utfordrende å stå sammen om et felles misjonsprosjekt. Hva skulle da eventuelt være hovedbudskapet, spør Haugland.

I mars skrev han i et innlegg i Vårt Land at avslaget på invitasjonen til samarbeid om kanalen TVL i første rekke var teologisk begrunnet. Bakgrunnen var at prosjektet ikke hadde sin «basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen» slik som Tro & Medier har. De mener TVL ikke er tydelig nok i «spørsmål om Bibelens autoritet, Jesus som eneste vei til frelse, misjonens nødvendighet og også sentrale etiske tema.»

Døra på gløtt

Jare Haugland Han er åpen for at TVL kan bli et samlende prosjekt og sier at mye av forarbeidet har vært svært godt.

– Vil det si at du holder døra åpen for at Tro & Medier kan bli en del av TVL på sikt?

– Vi ser stykkevis og delt, men det ville være arrogant å ikke holde døra åpen, sier Haugland som gjerne fører samtaler med Vårt Land i sakens anledning.

– Det er viktig å snakke sammen på tvers av det kristne landskapet, og vi har mye å tjene på å gjøre det. Samtidig må det nok skje noe med TVLs teologiske profil for at vi skal kunne endre mening her, sier Haugland.

Usikkerhet

Her må han også lytte til Tro & Mediers sammensatte medlemsmasse, og der er ikke alle i dag enige om retningen.

– Det er mye usikkerhet i de kristne organisasjonene om hvor man skal satse og sende det man produserer av TV-programmer. De fleste organisasjonene er ikke på TV, men flere, som Misjonssambandet og Frelsesarmeen, produserer mye levende bilder. En organisasjon som Laget lager lite eller ingenting for TV, men legger mer vekt på kanaler der ungdom følger med. Behovene er litt ulike, bra replica klokker men det er en rikdom i å ha et bredt spekter, mener Jarle Haugland. KPK

Artikkelen er skrevet av Stein Gudvangen i Kristelig Pressekontor. Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen 

 

Kristne TV-kanaler

 

  • Flere nye aktører er på vei inn i det kristne TV-bildet. Her er en oversikt:
  • TV 12 Bedehuskanalen er ennå ikke i gang, men forventes å starte før året er omme.
  • TBN Nordic er den skandinaviske grenen av den amerikanske TV-kanalen Trinity Broadcasting Network. I Norden er den basert i Sverige, og i Norge samarbeider kanalen blant annet med Norea Mediemisjon og Tro & Medier. Også Evangeliesenteret og Troens Bevis har sluttet seg til.
  • New Faith Network er i hovedsak en kristen filmkanal, men vil komme med norskprodusert stoff framover, deriblant portretter av norske kristenledere.
  • TVL er avisen Vårt Lands prosjekterte TV-kanal som håper å være på lufta i løpet av 2021.
  • I tillegg kommer TV Visjon Norge og Kanal 10 som begge er godt etablert og har fungert i mange år, mens Gospel Channel og God TV også har vært på banen lenge.

 

 

Lyngdal Bibelcamp på Visjon Norge

Møteopptak og reportasjer fra fjorårets sesong sendes hver søndag utover våren

– Dette er knakende god undervisning. Ja, det er faktisk noe av det beste jeg har hørt på de 25 årene jeg har holdt på.

Attesten kommer fra Kjell Kolbrek. TV- og radiomannen fra Trøndelag er ansvarlig ildsjel for tv-programmene som nå sendes på Visjon Norge under programfanen Ved kilden. Opptakene ble gjort i uke 28 og 29 i fjor sommer og hovedinnholdet er møteopptak fra bibeltimene og kveldsmøtene.

Og det er denne undervisningen fra Runar Landro og Per Gunstein Nes, Kolbrek roser i skyene. Opptakene er allerede sendt på radio. Noen av programmene er også sendt på Kanal10 og på web-tv. Nå får du dem også på Visjon Norge.

Hvor mange seere som har fulgt de første programmene, er det ingen tall på, ifølge TV-sjef Alf Henning Frestad hos Visjon Norge. Slike målinger blir ikke utført, men seerpotensialet er 98 prosent av befolkningen.

– Men vi er selvsagt ikke der, sier Frestad, som vil anta av 100-125000 er realistiske tall for denne typen program.

26 program har det blitt i serien og i tillegg til møteopptak, er det også laget noen reportasjeprogram fra livet på Campen. Programmet sendes hver søndag kl 13-14 med reprise med reprise torsdag 23-24. Foreløpig strekker avtalen seg ut april.

Visjon Norge kan tas inn via satelitt, kabelnett, digitalt bakkenett og web-tv.
LES MER HER

LES OGSÅ: Kolbrek blir TV-mann (pdf)

Bibelsk doku-drama med rekordhøye seertall

– Tidenes mest leste bok er den mest sette Tv-begivenheten av vår tid, slås det fast i seriens egen pressemelding.

«The Bible» er en 10 timers miniserie i alt 5 deler. Tv-serien, som gikk på den amerikanske kanalen History i mars, har med seg velkjente bibelske karakterer og dekker sentrale historier i begge testamentene, fra Skapelsen til Åpenbaringen.  Et av formålene var å bygge bro mellom GT og NT, som begge er blitt tilmålt lik spilletid i serien.

I sin første episode 3. mars dro miniserien med seg mer enn 13 millioner seere, og under finalen 1. påskedag benket over 11,7 millioner amerikanere seg foran tv-apparatene for å se dramatiseringen av Jesu død og oppstandelse. Den er så langt det mest sette Tv-programmet i USA for 2013.

Ekteparet Mark Burnett og Roma Downey, produsentene bak doku-dramaet, tar suksessen med fatning. De håper at de har klart å vekke interessen for Bibelen for flere enn den jevne kirkegjenger.

– Denne boken lever! uttalte Burnett til The Christian Post dagen etter premieren. – I dag snakker flere amerikanere og kanadiere om Guds utvalgte folk. De prater mer om trofastheten og utholdenheten av Noah, Abraham og Moses enn noen gang tidligere i nyere historie! legger han til.

Mer «kristendoms-vennlig».
I motsetning til andre bibelserier sendt på History, som tradisjonelt har rettet et heller kritisk søkelys på det bibelske innholdet, er miniserien «The Bible» mer imøtekommende den veldige massen av bibeltro kristne i Amerika. Phil Cooke, en anerkjent mediekonsulent og filmmaker med doktorgrad i teologi, har denne forklaringen til The Christian Post:

– Det er ingen tvil om at beslutningstakerne i Hollywood og mediebransjen «have got the message». Pew Research viser at det er 90+ millioner evangeliske kristne i Amerika, hvilket gjør det til den største, enkelte interessegruppen i dette landet. Det er ganske enkelt god butikk å respektere dette publikummet!

Ønsker å engasjere.
Innspillingen, som fant sted i Marokko i fjor, varte fra kalde februar til hetebølgene i juli, for å gjøre opptakene så realistiske som mulig.

– Vi ville ha det tøffere og mer autentisk. Vi ville ikke at det skulle se ut som om noen akkurat hadde kommet ut fra renseriet, forklarer Downey, som selv var til stedet under hele oppholdet for å holde tilsyn med film-oppsettet.

Om rekvisittene og sceneforholdene så mer eller mindre realistiske ut, så stemte likevel ikke alt i filmatiseringen overens med originalmanuset i Bibelen. Noen kunstneriske friheter er blitt gjort, blant annet i episoden hvor Sodoma legges øde av Gud. Her forvandler en engel seg om til en Ninja-aktig kriger, som fatt på en «slow-motion»-koreografert likvidering av de onde mennene i byen med sine to sverd.

Ifølge 1. Mosebok slo to engler Sodoma-borgerne med blindhet – og bare blindhet – før Gud lot ild renne ned over byen. Til Fox News-profilen Bill O’Reilly forklarer Downey:

– Du vet; vi har tenåringer hjemme, og det er vanskelig å få dem til å lese noe. Og et av målene her var å vekke interesse og begeistring i denne generasjonen for Skriften, og jeg tror vi har vært i stand til å oppnå dette.

Glimt av Den Heldige Ånd?
Til Zap2it kan Downey fortelle om et underlig sceneopptak mellom Jesus og fariseeren Nikodemus, hvor Jesus taler om det å være gjenfødt i ånden: «Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» (Joh 3,1-21, Den norske 2011-bibeloversettelsen)

– Ut av ingenting, på den stilleste kvelden, suste en kraftig, vedvarende vind gjennom landsbyen, og tok tak i «Jesu» hår og «Nikodemus’» antrekk… Heldigvis holdt skuespillerne fast på rollene sine. Det var ingen vindmaskin, forklarer hun.

Og dette var ikke det eneste mysteriet under filminnspillingen i Marokko. Dagen da de skulle filme korsfestelsen, ble det observert hele 48 slanger krypende omkring på fjellet hvor korset var plassert. Filmsettets egen slangevokter ville normalt ha funnet 1-2 slanger i løpet av en dag…

Et tredje fenomen inntraff da en gutt trasket tvers gjennom ørkenen til filmbasen, etter å ha funnet en bit av Jesu kappe. Klesstykket, som viste seg å være uerstattelig, ble tatt av elvestrømmen etter et sceneopptak av Jesu dåp. Gutten, som bare noen dager etter fikk returnert det viktige tøystykket til filmcrewet, visste ikke hva det var for noe eller hvorfor han måtte oppsøke akkurat dem. Ifølge Mark Burnett, følte han bare at han måtte finne eieren og levere det tilbake – fra en elvebredd flere mil unna opptaksstedet.

– Vi hadde en masse «Hellige Ånds- opplevelser»! slår Downey fast til zap2it.com.

«Beskjedent» budsjett.
Ifølge businessweek.com kostet miniserien 22 millioner dollar, eller omkring 127 millioner norske kroner, å produsere. Etter amerikansk Hollywood-standard – et relativt beskjedent budsjett, skal vi tro nettstedet.

Hvorvidt noen norske tv-selskaper har kjøpt distribusjonsrettighetene til miniserien, kan sambåndet.no for øyeblikket ikke si noe om.

Se traileren til «The Bible»: