Innlegg

Ga eiendommer til Finnmark Indremisjon

Finnmark Indremisjon har overtatt eierskapet til flere eiendommer tilknyttet Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter.

I begynnelsen av juli var det Landssommerstevne og samtidig markering av at Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter er 50 år. Foreningen Vestre Jakobselv Indremisjons Ungdomsforening (IUF) i Finnmark har tidligere kjøpt tre eiendommer rundt senteret. På jubileumsfeiringen overdro IUF eiendommene til Finnmark Indremisjon.

«Prosjekt Ungdomssenter»
– Da IUF i 1971 kjøpte en bestående campingplass, var vårt ønske at campingdriften på sikt kunne gi et økonomisk bidrag til drift av Misjonssenteret. I tillegg har IUF kjøpt to andre tilliggende eiendommer med mulighet for utvidelse av campingplassen, forteller Kåre Harila i IUF.

IUF som ble stiftet i 1950, har støttet senteret siden det ble besluttet bygd. Foreningen solgte bedehusbygget sitt til en privatmann og solgte grunneiendommen til kommunen. Pengene fra salget gikk i sin helhet til «prosjekt Ungdomssenter».

Klausuler
– Hvorfor har dere overdratt disse eiendommene til Finnmark Indremisjon?

– Vi ønsker at misjonen skal være eier og har hatt det i tankene i mange år, men av formelle årsaker – klausuler knyttet til eiendommene – har overdragelse av eiendommene ikke vært mulig tidligere. Men tanken har hele tiden vært at Finnmark Indremisjon skulle kunne eie alle eiendommene campingen kan drives på, sier Harila.

Campingformål
Alle tidligere bindinger/klausuler ble ordnet i 2015, og nå passet det ifølge Harila bra å overdra eiendommene i forbindelse med 50-årsjubileet.

Eiendommene som ble overdratt, er på vel 11 000 kvadratmeter og har en tomteverdi på 337.000 kroner. De brukes av senteret til campingformål. To av eiendommene blir brukt til telt, bobiler og campingvogner. På den tredje er det bygd nye hytter.

 Større frihet
– Det gir oss større frihet. Nå er det vårt eget, og vi får mer spillerom, er formann i Finnmark Indremisjon, Paul Tore Garvos kommentar til jubileumsgaven fra IUF.

På den ene eiendommen er det fortsatt arealer med muligheter til utvidelse. Garvo har foreløpig ikke så mange tanker om hvordan disse arealene kan brukes. Det vil bli behandlet av styret.