Tag Archive for: Visthus

MOLDE: Leirstedet Visthus i nye Molde kommune driftes helt på frivillig basis. FOTO: ImF Media arkiv

Frivillige driver leirsted

Leirstedet Visthus har ingen ansatte, men et driftsstyre som sørger for den daglige driften.

Da vi hadde ansatte, gikk bestillingene via den ansatte. Nå har vi alt ansvaret. Vi er et driftsstyre på fem-seks stykker pluss ektefeller. Det er en engasjert gjeng. Jeg ble spurt om å være med i driftsstyret på 1990-tallet og har vært med siden, sier leder Ole Harald Sekkeseter i driftsstyret for Visthus.

Leirstedet ligger i tidligere Nesset kommune i Romsdalen, nå slått sammen med Molde kommune.

Oppussing
Siden 2018 har leirstedet vært uten ansatte, og driftsstyret har hatt hele ansvaret for driften. Leirstedet er åpent april-november, og i tillegg til leirarbeid drives det også med utleie til blant annet dåp og konfirmasjon. Internatet på Visthus er nylig blitt pusset opp med helt nye senger og har nå hotellsengstandard. Alt ble gjort på dugnad.

Kretsleder Ole Christian Martinsen FOTO: Privat

Frivillige
Hadde vi ikke hatt de frivillige, ville det ikke gått. Vi har fantastiske frivillige som brenner for at det skal gå. All ære til dem. De fortjener honnør for innsatsen, sier kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Han er med i driftsstyret, og på den måten blir det kontakt og samarbeid mellom leirstedet og kretsen.

Det utfordrende er at de frivillige har sine jobber, og at vi er avhengig av at de har lyst til å bruke tid på dette. Vi kan ikke ha en fulltidsansatt blant annet på grunn av økonomi, fortsetter Martinsen.

Brenner
Sekkeseter brenner for Visthus. Han har selv vært mye på leir som barn, og hans egne barn har også hatt stor glede av å delta på leir både som deltakere og som ledere.
Hvordan klarer dere å ha full drift april-november?

Bestillingene kommer til meg, og på driftsstyremøtene tar vi det opp og fordeler ansvar. Så har vi en gjeng frivillige/pensjonister som tar seg av vedlikehold. Eneste lønnsutgift er renholder på timebasis. Vi klarer å ha full drift så lenge vi har frivillige med et brennende engasjement, og som er villige til å bruke mye fritid på Visthus, sier Sekkestad og legger til:

Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for det vi har fått til så langt og håper på gode løsninger for driften på Visthus framover. Det er ønskelig med en deltidsansatt, og om noen kjenner på kallet, så ta gjerne kontakt for en prat.

Repparfjord
Leirstedet Repparfjord camping og misjonssenter som eies av Finnmark Indremisjon, drives også på frivillig basis av et driftsstyre. Det er åpent i sommersesongen.

Vi har en intensjon om å ansette noen slik at vi kan utvikle stedet. Men vi har klart å gjennomføre det vi skal, takket være frivillig innsats, sier kretsleder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon.