Innlegg

Sjå dei mest populære bibelversa i 88 land

Kva har Israel og Afghanistan eller Italia og Saudi Arabia til felles? Dei har begge same favoritt-bibelvers.

Det mest populære bibelverset i verda i 2016 var Romarane 8,28 «Vi veit at alle ting tener til det gode for dei som elskar Gud, dei han etter sin frie vilje har kalla».

Det blei framheva og delt meir enn noko anna vers av Youversion sine brukarar, den desiderte mest populære bibelapp i verda, som no er installert på meir enn 250 millionar unike innretningar verda over.

Mange favorittvers

Dei ferske tala frå Youversion viser òg kva bibelvers som er favoritten i 88 ulike land. Oversikta over desse er blant anna framstilt i magasinet Christianity Today (sjå heile lista nedanfor).

Bibelverset frå Sakarja 14,9 er sjeldan å sjå på topplista over favoritt-bibelvers, men tronar øvst på lista til land som elles har svært lite til felles. Det gjeld både Israel og Afghanistan. Det same gjer det også i Frankrike, Finland, Sverige, Guadeloupe, Belgia, Martinique og Kypros.

Bibelverset lyder som følgjer:

«Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.»

«Fredstankar» i Noreg

I Noreg er det ifølgje Youversion si liste Jeremia 29,11 som kjem på topp:

«For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.»

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von

I oversikta over land der bruken av den populære bibel-appen auka mest i 2016, finn vi til dømes Argentina, Kamerun, Mosambik, Bangladesh, Indonesia og Nepal.

Til trass for at det mest populære bibelverset på verdsbasis, Romarane 8,28, blei delt heile 550.000 gonger i 2016, er det til saman berre ni av dei totalt 88 landa som har dette verset på topp – inkludert USA, Singapore, og Ghana.

Til samanlikning er toppverset i Noreg, Jeremia 29,11, på topp i heile 29 av dei 88 landa – inkludert Saudi Arabia, Colombia og Italia. KPK

Til samanlikning: Sjå kva for bibelvers som var mest søkt etter i 2014 

Oversikt

Her er oversikta over favoritt-bibelversene i dei 88 landa:

Kina

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Saudi-Arabia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Zambia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Korea

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Ecuador

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Indonesia

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Israel

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett

Brasil

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Afghanistan

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Kuwait

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Ghana

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tsjekkia

1.Kor 10 (henvisningen til selve verset mangler i kildene)

Kenya

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Uganda

Sakarja 8,17

«Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet, elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, sier Herren.»

Frankrike

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Ukraina

Salme 69,31-32

«Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Det gleder Herren mer enn stuter, mer enn okser med horn og klover.»

USA

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Sør-Afrika

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Storbritannia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mexico

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Columbia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Filippinene

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Canada

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Australia

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Singapore

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tyskland

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Argentina

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Nederland

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Finland

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Costa Rica

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Sverige

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Nigeria

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guatemala

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Sveits

Sakarja 10,1

«Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken.»

Venezuela

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Kamerun

Sakarja 8,13

«Slik dere har vært en forbannelse blant folkeslagene – du Judas hus og du Israels hus – slik skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere. Så vær ikke redde, men fatt mot!»

Puerto Rico

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guadeloupe

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Elfenbenkysten

Sakarja 12,8

«Den dagen skal Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem.»

Italia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Peru

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Spania

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Chile

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Den dominikanske republikk

Filipperne 4, 6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Japan

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

India

2 Krønikebok 36 22-23

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

Thailand

Matteus 6, 33

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» 

Russland

Salme 94, 18-19

«Om jeg må si: «Foten min er ustø», så holder din godhet meg oppe, Herre. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.»

Hong Kong

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Belgia

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Polen

2. Kor 7 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Honduras

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Malaysia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

New Zealand

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

De forente arabiske emirater

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Taiwan

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Norge

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp

Panama

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

El Salvador

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Martinique

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Curaçao

Luk 24,6-7

«Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’»

Trinidad og Tobago

Salme 136 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Jamaica

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mosambik

Andre Mosebok 7 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Slovakia

Salme 27,10-11

«Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.»

Romania

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Bolivia

Første Mosebok 3 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Paraguay

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Gabon

Sakarja 9,17

«Hvor godt og vakkert det er! Korn og ny vin får gutter og jenter til å blomstre.»

Den sentralafrikanske republikk

Sakarja 5,3-4

«Han sa: «Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Ennå har ikke de som stjeler, fått straff etter forbannelsen, og heller ikke de som sverger.Nå sender jeg den ut, sier Herren over hærskarene. Den skal komme inn i huset til den som stjeler, og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå seg til i huset og ødelegge det, både treverk og stein.» 

Barbados

Sakarja 9,11-12

«Og du, i kraft av blodpakten med deg setter jeg fangene dine fri fra brønnen uten vann. Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen.»

Bahamas

2 Samuel 18,14-15

«Da sa Joab: «Jeg kan ikke stå her og vente på deg.» Dermed tok han tre spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom mens han ennå hang levende mellom greinene på eika. Og ti unge menn, som var Joabs våpenbærere, omringet Absalom og slo ham i hjel.»

Malawi

2 Samuel 12,20

«Da reiste David seg fra bakken. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus for å tilbe. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt fram, og han spiste»

Latvia

Fjerde Mosebok 28 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Namibia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Østerrike

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Zimbabwe

Romerne 10 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Isle of Man

1. Kor 5 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Nicaragua

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Kypros

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Surinam

Esra 8,21-23

«Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide. For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.» Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.»

Den demokratiske republikken Kongo

Sakarja 9,9

«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»

Saint Kitts og Nevis

Salme 10 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Egypt

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

De britiske jomfruøyene

Jesaja 39 (nøyaktig henvisning til vers mangler i kildene)

Irland

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Luxembourg

Salme 42,6

«Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.»

Kilde: Yourversion

Dette er verdens mest populære bibelvers

Det synes å være forskjell på hvilken type bibelvers folk søker etter for sin egen del, og hvilke vers de mener andre har godt av å lese.

Lurer du på hva det mest søkte bibelverset er på verdensbasis? Det har folkene bak verdens mest populære online-Bibel funnet ut.

Bibelporten Bibel Gateway lar deg slå opp Bibelen i mange ulike utgaver og på et hav av språk, og har gjort nettstedet til verdens mest populære online-Bibel.

Ifølge deres rapport, som er basert på 1,5 milliarder sidevisninger og 150 millioner unike brukere, er Johannes 3,16 det mest søkte bibelverset i 2014, selv om det ikke var blant de mest delte bibelversene, skriver Christianity Today.

Hendelser påvirker søk
Bibelportalen Bible Gateway årlige rapport, som også dekker de mest brukte søkeordene på spansk og fire andre land, viser at Det nye testamente er «mye mer lest» enn Det gamle testamente, selv om det eldre testamentet er tre ganger så stort.

Rapporten konkluderer også med at «folk leser Bibelen gjennom hele året», og at «store hendelser i verden påvirker hva folk ser etter i Bibelen».

– Vår største «takeaway» er alle menneskene som leser gjennom hele Bibelen i løpet av et år, sa Rachel Barach, som er daglig leder i Bible Gateway.

– Selv om vi vet at det er vanlig for folk å forplikte seg til å lese gjennom Bibelen fra 1. januar, men som slutter å lese innen februar, er det tydeligvis nok folk som fortsetter gjennom hele året, og som dermed påvirker vår statistikk, sier hun.

«Love» mest populært
Rapporten viser også at bibellesere søkte mest på ordet «Love» i 2014. Søkerordet toppet listen i mer enn 200 dager gjennom året, og forsvant aldri fra topp 10 listen over de mest søkte ordene. Andre ord som «tilgivelse» og «helbredelse» holdt seg i stor grad på topp 50 gjennom hele året.

Bible Gateway påpeker en sammenheng mellom aktuelle hendelser og hva folk søker etter i Bibelen. Blant annet var søkerord som «frihet» og «arbeidskraft» mer populære under «the Fourth of July» og «Labor Day».

Rapporten registrerte også at søkertallet til historien om Noah og hans ætt i 1. Mosebok 6,9 økte med 223 prosent på åpningshelgen til Noah-filmen i mars, sammenlignet med helgen før premieren. KPK

Lanserte bibel-app tilpasset barn

Torsdag ble den populære bibel-appen fra YouVersion lansert i et nytt format, tilrettelagt for barn.

YouVersion, bibel-appen med over hundre millioner nedlastninger verden over, lanserer en ny bibel-app for barn. Med appen ønsker YouVersion at også barn skal få sin egen digitale bibel. Ifølge en pressemelding skal den nye appen ha:

  • Barnevennlig navigasjon
  • Touch-aktiverte animasjoner
  • Engasjerende innhold som introduserer barn til Bibelen
  • Opplevelser som skal oppmuntre barn til å bruke appen igjen og igjen

Applikasjonen skal slippes torsdag den 28. november klokken 4 om ettermiddagen.

Den eksisterende appen fra YouVersion fins nå i 722 versjoner og støtter 456 språk. Brukere av applikasjonen har gjennomført over 12 millioner leseplaner og har over 72 milliarder leseminutter totalt. Bibel-appen har også fått oppmerksomhet i mediene, inkludert en forsideartikkel i New York Times.